Holokaust

Z Wiki2

Holokaust jest to nazwa używana na określenie planu ostatecznego, rzekomo opracowanego i przeprowadzonego przez hitlerowskie Niemcy w czasie drugiej Wojny Światowej. Plan miał na celu przeprowadzenie na skalę przemysłową eksterminacji wszystkich osób pochodzenia żydowskiego.

Spis treści

Etymologia

Holocaust to słowo pochodzące z kościelnej łaciny, słowo holocaustum jest adaptacją greckiego holókaustum rodzaju nijakiego holókaustos ("spalony żywcem"), spolszczenie: holokaust. Słowo holokaust w swoim terminie religijnym oznaczało ofiarę całopalną i w tym znaczeniu pozostaje do dziś - jednakże w tym artykule jest mowa o najpowszechniejszej formie tego słowa; holokaust - czyli prześladowania i zagłada Żydów przez władze III Rzeszy oraz jej sojuszników w II Wojnie Światowej.

Jest synonimem słowa Szoa (z hebrajskiego Shoah) oznaczającego zagładę, uważane przez wielu ludzi za bardziej stosowny termin niż "całopalenie".

Liczba ofiar

Mówi się, iż holokaust pociągnął za sobą 6 milionów ofiar, które zostały zgładzone głównie w obozach koncentracyjnych, zwanych też obozami zagłady. Zgodnie z oficjalną historią szczątki ofiar zostały spalone w krematoriach, część w dołach wykopanych w ziemi, natomiast prochy po spalonych w ten sposób ciałach zostały unicestwione, w związku z czym niemożliwa jest ekshumacja która byłaby w stanie potwierdzić liczbę ofiar.

Liczba 6 milionów ofiar pojawiła się tuż po wojnie. Równolegle podawano iż 4 miliony z nich zginęły w Oświęcimiu, głównie w komorach gazowych. W 1990 roku oficjalnie zredukowano liczbę ofiar Oświęcimia do 1,5 miliona co znalazło swoje odzwierciedlenie na pamiątkowej tablicy muzeum w Auschwitz. Pomimo iż liczba ofiar obozu w Auschwitz zmalała o 2,5mln oficjalni utrzymywana całkowita liczba ofiar holokaustu nie uległa zmianie i wciąż wynosi około 6mln.[1]


Odchodząc od oficjalnych źródeł historycznych natknąć się można na zgoła odmienne liczby. Międzynarodowy Czerwony Krzyż poinformował, że mniej niż 300000 więźniów wszystkich narodowości zmarło w niemieckich obozach, z różnych powodów, w tym również ze starości. Z tych zmarłych nieco ponad polowe stanowili Żydzi. Większość z nich zmarła w czasie kilku epidemii tyfusu spowodowanych warunkami jakie narzucała wojna. Epidemie te pochłonęły wiele ofiar, w tym również lekarzy, pielęgniarki i personel administracyjny w obozach[2]. Z tego powodu 8 grudnia 1942 roku Heinrich Himmler, głównodowodzący wszystkimi placówkami więziennymi, wydał rozkaz nakazujący "zmniejszenie śmiertelności w obozach za wszelka cenę".

Kontrowersje

Publiczne zaprzeczanie oficjalnej wersji holokaustu zagrożone jest w Polsce i kilku innych europejskich krajach karą, z więzieniem włącznie. Mimo to wielu badaczy historii podważa oficjalną liczbę ofiar. Inni idą dalej i kwestionują już sam fakt istnienia planu ostatecznego twierdząc iż obozy koncentracyjne nie służyły do eksterminacji, były natomiast obozami pracy, jak również służyły za więzienia.

Oficjalna historia holokaustu

Geneza i przebieg

Akcja przeprowadzona przez hitlerowskie Niemcy została rozpoczęta w połowie 1940 r. a poprzedzała ją akcja T4 skierowana przeciwko osobom chorym psychicznie i upośledzonym. W pierwszej fazie wybudowano getta w których miano przetrzymywać ludnośc pochodzenia żydowskiego. Powstania w odosobnieniach z których najbardziej spektakularnym i tragicznym, jest powstanie w Getcie Warszawskim (16 kwietnia 1943 r.) doprowadziło do "Endlósung der Judenfrage" (z niem. ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej). Podczas walk w getcie uformowano oddziały ŻOB (Żydowska Organizacja Bojowa) oraz ŻZB (Żydowski Związek Bojowy). Po stronie powstańców łącznie zginęło wg Niemieckich dokumentów około 62 - 63 tys. osób natomiast po stronie nazistów około 300 osób co w przybliżeniu daję proporcję 1:200.

Po upadku powstania, Żydów z całej Polski oraz Europy transportowano do obozów znajdujących się w centralno - wschodniej części Polski; Aushwitz, Birkenau, Majdanek, Kulmhof, Treblinka, Bełżec, Sobibór. Do obozów koncentracyjnych trafiały również osoby pochodzenie nie-żydowskiego. Akcja eksterminacji "Untermenschen" (z niem. "podludzi") trwała około 40 miesięcy pociągając za sobą wg oficjalnych doniesień od 3 - 6 milinów ofiar (w zalezności od stronnictw), z czego większośc pochodzenia żydowskiego.

Polityka socjalna wobec innych narodowości

Piramida hierarchii rasowej zbudowanej na bazie książki "Mein Kampf" (z niem. "Moja Walka") zależała w głównej mierze od powiązań historycznych oraz politycznych z III Rzeszą. Państwa znajdujące się w I Wojnie Światowej po stronie "Państw Centralnych" (II Rzesza, Włochy, Bułgaria, Austro - Węgry, Imperium Osmańskie) w polityce nazistowskiej były uważane za "godne". Między innymi Dania, która poddała się nawałnicy armii hitlerowskiej do 1943 roku, posiadała własny parlament z legalnie sprawującą władze monarchią.

Tematy na Forum

Przypisy

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/The_Holocaust
  2. http://globalfire.tv/nj/06en/jews/holofordummies.htm