W razie awarii sprawdź t.me/prawda2info

 
Historia Kościoła Katolickiego   
Podobne tematy
Kościół katolicki - spółka z oo330
kkk-kasa,kosciol,ksieza38
Rola KRK w tworzeniu NWO40
Pokaz wszystkie podobne tematy (7)
Znalazłeś na naszym forum inny podobny temat? Kliknij tutaj!
Ocena:
13 głosów
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Prawda2.Info -> Forum -> Religie, wiara, okultyzm Odsłon: 11115
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
JerzyS
Dołączył: 20 Maj 2008
Posty: 4008
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 17:08, 26 Mar '11   Temat postu: Historia Kościoła Katolickiego Odpowiedz z cytatem

Historia Kościoła Katolickiego - w sieci

Z serii " w sieci znalezione".II w. - Wynaleziono wodę "święconą". Pojawiają się pierwsze metody jej święcenia i wzmianki o jej używaniu do "wypędzania duchów".
II w. - Święty Klemens z Aleksandrii spisuje swoje poglądy:
"Każda kobieta powinna być przepełniona wstydem przez samo tylko myślenie, że jest kobietą".
178 r. - Rzymski filozof Celsus poświadcza fałszowanie i modyfikowanie treści Ewangelii, które i tak, w jego opinii, dalej są pełne sprzeczności. ("Przepisywali i przerabiali Pisma Święte z ich pierwotnej postaci i usunęli wszystko, co pozwalało [rewizjonistom] na odparcie zarzutów") [Alethes logos/Orygenes]
II w. - Wyznawcy chrystianizmu zaczynają głosić nauki o wiecznym dziewictwie Maryi. Wcześniej nikt o tym nie słyszał.
III w. - Przez wprowadzenie ordynacji ustanawia się "stan duchowny". Chrześcijanie zostali podzieleni na duchownych i laików - przedtem wszyscy byli równi, będąc jednocześnie wyznawcami i kapłanami.


220 r. - Przyjęto dogmat o konieczności wykonania pewnych czynności kościelnych, niezbędnych do zbawienia. Chrzest okazał się niewystarczający.
250 r. - Wprowadzono naukę o wiecznych mękach.
IV w. - Św. Augustyn (twórca pierwszej doktryny filozoficznej kościoła katolickiego) naucza, że niewolnictwo to stan zgodny z naturą (czyli odwrotnie niż prawnicy i myśliciele rzymscy) i przekonuje niewolników chrześcijańskich, że ich położenie jest zgodne z wolą Bożą. Jednocześnie karci "nieuświadomionych" chrześcijan stanu niewolnego powołujących się na Stary Testament (który przewidywał wyzwolenie po sześciu latach niewoli). Panom zaś mówi o doczesnym pożytku z Kościoła, który w taki sposób wpływa na świadomość niewolników (In Psalmos 124, 7).
312 r. - Bitwa pod mostem mulwijskim, w której Cesarz Konstantyn zwyciężył i zabił Maksencjusza. Z powodu wizji sennej, którą ujrzał przed bitwą Konstanty (miał wygrać dzięki symbolowi krzyża), rok później wydał edykt zrównujący religię chrześcijańską z religiami pogańskimi.
314 r. - Uchwalono ekskomunikę dla dezerterów. Dotąd kościoły chrześcijańskie zabraniały zabijania nawet w obronie koniecznej.
321 r. - Rzymski Cesarz Konstantyn nakazuje święcić niedziele zamiast dotychczasowej soboty.
325 r. - Sobór nicejski. W wyniku głosowania 250 biskupów sprowokowanych naukami księdza Arrio z Aleksandrii (który głosił że Jezus nie jest Bogiem, tylko bóstwem niższej klasy) ustala się że przysłany na ziemię Jezus i Bóg, który go przysłał, to ta sama osoba. Zostaje wprowadzona wiara w Dwójcę Świętą. Jezus z Betlejem ma zastąpić dotychczas czczonego Mitrę. Wniebowzięcie Mitry w okresie równonocy wiosennej staje się chrześcijańskim świętem Wielkanocy. Narodziny Jezusa (6 stycznia), by wyprzeć z rynku konkurencyjnego Mitrę, zostają przesunięte na 25 grudnia (narodziny Mitry). W Rzymie na Wzgórzach Watykańskich chrześcijanie przejmują świętą grotę Mitry, czyniąc z niej siedzibę Kościoła katolickiego (późniejszy Lateran). Nowe kościoły stawiane są w miejscach kultu Mitry. (Podziemne sanktuaria Mitry można dziś zwiedzać min. pod kościołem Santa Prisca i San Clemente). Występowanie wyraźnych podobieństw do mitryzmu, ojcowie chrześcijaństwa tłumaczą działalnością diabła. Podstawą kultu Mitry była wiara w nieśmiertelność duszy oraz 10 podobnych do żydowskich przykazań. Mitrze poświęcano chleb i wino lub wodę (oraz ofiary ze zwierząt), a jego wyznawcy łączyli się w gminy, na czele których stali ojcowie. W odrożnieniu od chrześcijan wyznawcy Mitry nie uważali niewolnictwa za stan zgodny z wolą Bożą, lecz skutek przemocy.
357 - Rzym wprowadza podatek od wyzwalanych niewolników. W odpowiedzi biskupi wydaja zakaz wyzwalania niewolników stanowiących własność Kościoła. Kapłani wprawdzie nadal wieszczą niewolnikom perspektywę szczęśliwego życia pozagrobowego, ale mogą na nie liczyć tylko niewolnicy posłuszni i ulegli. Kary dla nieposłusznych niewolników przewidywało Objawienie Piotra (w II i III w. przez chrześcijan uważane za pismo kanoniczne), które zapowiadało, że tacy "będą niespokojnie gryźć się w język i cierpieć od wiecznego ognia" (Ap. P 11), oraz nauka dwunastu apostołów, która poucza niewolników, aby odnosili się do swych panów tak jak do samego Boga oraz aby okazywali im "pokorę i bojaźń" (Didache 4, 11).
364 r. - Na synodzie w Laodycei Kościół zabronił świętowania soboty. "Chrześcijanie nie powinni judaizować i próżnować w sobotę, ale powinni pracować w tym dniu; (..) Jeśli jednak będą judaizować w tym dniu, zostaną odłączeni od Chrystusa" (Kanon XXIX) (C. J. Hefele, History of the Councils of the Church).
380r - po wstąpieniu na tron cesarski Teodozjusza I, chrześcijaństwo staje się oficjalną religią Imperium, zaś Kościół organizacją polityczną, zawsze popierającą działania Cesarzy. Kościół rzymski staje się podporą istniejącego ustroju politycznego, społecznego i gospodarczego, mimo że przez wielu chrześcijan było to uznane za odstępstwo od zasad głoszonych przez Jezusa i tradycję apostolską.
381 r. - Na soborze w Konstantynopolu cesarz Teodozjusz do "Dwójcy Świętej" dołącza trzecią osobę tzw." Ducha Świętego". Mamy świętą trójce.
382 r. - Synod w Rzymie zwołany przez Damazego ustanawia zwierzchnictwo Kościoła rzymskiego nad pozostałymi. Uchwała głosi: "kościół rzymski został wywyższony ponad wszystkie kościoły przez Boga". Dotąd nie istniał jeden, wielki Kościół katolicki, tylko wiele pomniejszych kościołów chrześcijańskich, nieraz konkurujących ze sobą. Cesarz zyskuje pośrednio władzę nad wszystkimi chrześcijanami.
385 r. - Po raz pierwszy katoliccy biskupi polecili ściąć innych chrześcijan z powodów wyznaniowych. Miało to miejsce w Trewirze.
390 i 393 r. - Synody w Hipponie i Kartaginie dobierają odpowiednie ewangelie i podania tworząc kanon "Pisma Świętego".
391 r. - W Aleksandrii, w największej na Ziemi bibliotece, w której od stuleci przechowywano około 700 000 starożytnych zwojów, katolicy spalili "niechrześcijańskie" pisma i księgi. Wkrótce zamknięto starożytne akademie, skończyło się nauczanie kogokolwiek poza murami kościołów. Zastój spowodowany działaniami świętego kościoła zahamował rozwój cywilizacji i opóźnił postęp naukowy o tysiąc pięćset lat.
IV w. - Pierwsza uroczystość Wszystkich Świętych zainicjowana przez kościół w Antiochii.
IV w. - Początek okresu mordowania pogan i plądrowania ich świątyń przez chrześcijan podjudzanych przez biskupów, opatów i mnichów. W 347 r. Ojciec Kościoła Firmicus Maternus zachęca władców: "Niechaj ogień mennicy albo płomień pieca hutniczego roztopi posągi owych bożków, obróćcie wszystkie dary wotywne na swój pożytek i przejmijcie je na własność. Po zniszczeniu świątyń zostaniecie przez Boga wywyższeni".
431 r. - Sobór w Efezie potwierdza zasadę wiary w boską naturę Jezusa i uznaje, że człowiek urodził Boga. Xristo Tokos - Matka Chrystusa - zostaje zastąpione na Teo Tokos - Boga Rodzica.
449 r. - Cesarz Leon I, umacniając swoją władzę nad chrześcijanami, wprowadza prymat biskupa Rzymu nad innymi biskupami. Dotąd istniało wiele rozproszonych tez o prymacie, a każdy biskup większego miasta nazywany był papieżem, czyli "papa".
V w. - Św. Augustyn twierdzi, że aborcja nie stanowi aktu zabójstwa. Aborcja zatem wymaga pokuty jedynie z powodu seksualnego aspektu grzechu. Augustyn pisze: "nie można jeszcze stwierdzić z całą pewnością, że istnieje dusza w ciele pozbawionym czucia, gdyż nie jest ono w pełni uformowane, a zatem nie obdarzone zmysłami".
V w. - W połowie V wieku dzień 15 sierpnia staje się świętem Matki Bożej, a cesarz Maurycjusz ustanawia ten dzień świętem dla całego Cesarstwa.
593 r. - dla uzdrowienia finansów kurii poprzez sprzedaż odpustów, papież Grzegorz I wymyśla czyściec. Od tej pory Bóg na sądzie ostatecznym nie stawia dusz po prawicy i po lewicy lecz po prawicy, po lewicy i po środku. W czyśćcu dusze zmarłych cierpią, dopóki nie spłacą długu lub nie zostaną wykupione przez ofiary żywych. Początkowo nieśmiało, rozpoczyna się handel zbawieniem.
VI wiek - na synodzie w Macon biskupi głosowali nad problemem, czy kobiety mają dusze. Ustalili, że jednak tak.
VI w. - Za sprawą mnichów irlandzkich spowiedź "na ucho" zaczyna rozprzestrzeniać się po Europie. Do tego czasu spowiedź na ogół odbywano publicznie i to bardzo rzadko w ciągu całego życia.
VI w. - Na mocy cesarskiego dekretu, wszyscy poganie zostali uznani za ludzi bez majątku i praw: "iżby ograbieni z mienia, popadli w nędzę". Dekret ten dawał prawo bezkarnego mordowania i grabienia niechrześcijan.
600 r. - Wprowadzenie łaciny do liturgii oraz "godzinki" do Matki Bożej.
665 r. - Dziewiąty sobór w Toledo wydaje postanowienie, które było źródłem dopływu niewolników dla Kościoła: "Kto tedy, od biskupa po subdiakona, płodzi synów z kobietą wolną lub niewolnicą, ten powinien podlegać karze kanonicznej; dzieci z takiego haniebnego związku nie tylko nie powinny otrzymać spadku po rodzicach, lecz na zawsze, jako niewolnicy, stanowić własność Kościoła, gdyż ci spłodzili ich w nagannych okolicznościach" (kanon 10).
694 r. - Siedemnasty sobór toledański uznaje wszystkich Żydów za niewolników. Ich kapitały ulegają konfiskacie, zostają im też odebrane dzieci od siódmego roku życia.
715 r. - Wprowadzono modlitwy do świętych.
726 r. -z Dziesięciu Boskich Przykazań usunięto drugie, które brzmi: "Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach i pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani służył". Otwarło to drogę do handlu obrazami, szkaplerzami, krzyżami, posagami itp. Przykazań jednak musiało pozostać dziesięć. Kościół podzielił wiec ostatnie przykazanie, mówiące o niepożądaniu ani żony, ani osła, ani wołu, na dwie części.
"Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna litera, ani jedna kreska nie może być zmieniona w Prawie" [Jezus]
"Nawet gdybym ja przyszedł i próbował wprowadzić małą zmianę do tego, co podałem pierwotnie, niechaj będę przeklęty' [św. Paweł]
769 r. - Sobór na Lateranie ustanowił nowy dekret dotyczący wyboru papieży. O prawo wyboru może ubiegać się wyłącznie duchowny. Od elekcji całkowicie odsunięto osoby świeckie, a przede wszystkim oligarchów rzymskich.
835 r. - Papież Jan XI ustanawia osobne święto ku czci Wszystkich Świętych, wyznaczając na dzień im poświęcony 1 listopada.
897 - synod trupii. Papież Stefan VII wykopuje z grobu jednego z ze swoich poprzedników (z którym rywalizował o papiestwo) i urządza mu kilkudniowy proces. Akt oskarżenia zawiera trzy zarzuty: krzywoprzysięstwo, niezdrowe ambicje, naruszenie kanonów. Za karę martwemu papieżowi Formozusowi kat odrąbuje trzy palce, następnie zrzuca trupa z tronu, przebiera w zwyczajne szaty i wlecze ulicami Rzymu, po czym wrzuca do zbiorowego grobu z biedakami. Po kilku dniach papież Stefan dochodzi jednak do wniosku, że to za mało i nakazuje ponowne wydobycie szczątków Formozusa i wrzucenie ich do Tybru. Kilka dni poźniej Stefan umiera "nagłą śmiercią", a lud Rzymu wydobywa zwloki Formozusa z rzeki.
X w. - Odo z Cluny głosi: "Obejmować kobietę to tak, jak obejmować wór gnoju". Cała Europa znajduje się pod panowaniem papieży. 95 procent ludności nie umie ani czytać, ani pisać; ludzie żyją w ciemnocie i brudzie; wodę uważano za szkodliwą dla zdrowia, a mycie się za grzech; kwitną przesądy i gusła. Załamuje się aktywność na polu medycyny, techniki, nauki, edukacji, sztuki i handlu. Trwa mroczny okres w historii Europy.
904 - w kościele zaczyna się tzw. okres pornokracji, obejmujący 12 kolejnych papieży, który walnie przyczynia się do definitywnego rozpadu chrześcijaństwa na część wschodnią i zachodnią. Kilka kobiet na kilkadziesiąt lat opanowuje Lateran. Nie mogąc osobiście założyć korony papieskiej, rządzą Kościołem za pośrednictwem swych kochanków i synów, stając się de facto papieżycami. Za główną bohaterkę okresu pornokracji uważana jest Marozja Mariuccia, senatorka i patrycjuszka Rzymu ur. ok. 890 r., córka Teodory, kochanka Sergiusza III, matka Jana XI, babka Jana XII, ciotka Jana XIII, prababka Benedykta VIII (1012-24) oraz Jana XIX (1024-32). Częścią jej polityki były też zmiany mężów, przy czym dwaj z nich - Gwidon i Hugon - byli jej rodzonymi braćmi (kolejni papieże legalizowali te związki).
904 r. - papież Sergiusz III morduje swoich poprzedników (Leona V i Krzysztofa) i dzięki protekcji Teodory Starszej obejmuje papiestwo. Sergiusz wkrótce uwiódł córkę swej mecenaski i kochanki, piętnastoletnią piękną Marozję, która dała mu syna, jednego z przyszłych "ojców świętych", Jana XI.
911 r. - papież Sergiusz umiera "nagłą smiercią", a jego miejsce zajmują kolejno trzej figuranci z nadania Teodory, a zarazem jej kochankowie: Anastazy III (911-913), Lando (913-914) i Jan X (914-928). Po tym pontyfikacie główne skrzypce w polityce papieskiej należą już wyłącznie do Marozji (jej matka zmarła).
955 r. - na tron papieski wstępuje osiemnastoletni Oktawian (wnuk Marozji), który przybrał imię Jana XII. Młody Oktawian, w przeciwieństwie do swych poprzedników, pełni w Rzymie zarówno władzę duchowną, jak i świecką. Oktawian wierzy w boga Jupitera i boginię Wenus, a na szyi nosi woreczek z amuletami ochronnymi. Za jego pontyfikatu rozpusta i rozpasanie sięga zenitu. Z pałacu laterańskiego czyni dom publiczny dla "złotej młodzieży rzymskiej" (synów i córek patrycjuszy) oraz "czarnoksięską świątynię". Za usługi kurtyzan i wróżek Jan XII płaci kielichami do mszalnego wina i innymi dewocjonaliami. Ma bzika na punkcie koni. W stajniach odprawia msze, dziesięcioletniego chłopca stajennego czyni diakonem. Niczym Kaligula, swą ulubioną klacz mianował senatorem. Jan XII ukoronował króla Niemiec Ottona I na cesarza. Zginął z ręki męża swojej kochanki.
966 r. - wprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce. Chrześcijaństwo nie toleruje współistnienia innych religii, wierzeń i bogów. Zrazu spotyka się to ze zdziwieniem tolerancyjnego politeizmu Słowian. Niszczone są wszelkie oznaki rodzimej wiary. Na miejscach palonych świętych gajów i burzonych świątyń stawiano kościoły, w dniach świąt tradycyjnych wprowadzano święta kościelne, lokalne bóstwa zastępowano kultem świętych (np. Brygis - św. Brygida). Jak podaje biskup Thietmar: "W państwie [polskim] lud wymaga pilnowania na podobieństwo bydła, i bata na podobieństwo upartego osła(...) Jeśli stwierdzono więc, że ktoś jadł po Siedemdziesiątnicy mięso [wielki post], karano go surowo poprzez wyłamanie zębów. Prawo Boże bowiem świeżo w tym kraju wprowadzone, większej nabiera mocy przez taki przymus, niż przez post ustanowiony przez biskupów" (VIII,2). Do końca XVIII w. proces ten zakończył się wyparciem ze świadomości społecznej całej słowiańskiej tradycji religijnej, która częściowo została zniszczona, a częściowo przeformułowana i wchłonięta do systemu chrześcijańskiego.
983 r. - Wielkie powstanie słowiańskie przeciwko chrystianizacji.
993 r. - Papież Leon III zaczął kanonizować zmarłych.
1000 r. Chrześcijanie wierzyli w uwięzienie w roku 317 Lewiatana w podziemiach Lateranu (ówczesnej siedziby papieży) przez papieża Sylwestra I. Magia okrągłej liczby 1000 kazała spodziewać się nadzwyczajnych zdarzeń. Proroctwa Sybilli zapowiadały, że z przełomem tysiąclecia potwór wydrze się z więzienia i zniszczy ziemię i niebo. Przerażenie wzmagała zbieżność tych wizji z nowotestamentową Apokalipsą św. Jana. Znaku zapowiadającego katastrofę dopatrywano się również w osobie ówczesnego papieża, który uprawiał jakoby praktyki czarnoksięskie (budował zegary i instrumenty astronomiczne), a przy tym przybrał imię Sylwestra II, co budziło skojarzenie "jeden Sylwester uwięził smoka, drugi go wypuści". Kiedy katastrofa nie nadeszła, Papież zarządził wielką fetę i czas zabaw i dziękczynienia Panu za dobroć i ratunek dla świata. Tak powstał karnawał.
1015 r. - Po doświadczeniach pornokracji wprowadzono przymusowy celibat dla duchownych, aby rozwiązać problem przejmowania majątków kościelnych przez ich rodziny. Dotąd duchowni mieli żony i dzieci.
1054 r. - Michał Ceruliusz, patriarcha kościoła wschodniego i Leon IX (pośrednio) obrzucili się nawzajem klątwami.
1077 r. - Papież Grzegorz VII ustanowił formalną "klątwę", czyli wyklęcie przez instytucję Kościoła (nie mylić ze zwykłą klątwą).
1095 r. - Urban II, oferując boskie zbawienie, wezwał rycerzy Europy do zjednoczenia i marszu na Jerozolimę,. Zainicjował w ten sposób pierwszą wyprawę krzyżową.
1096 r. - Pod wpływem Urbana II wyrusza I wyprawa krzyżowa biedaków wiedzionych przez Piotra z Amiens. Liczba uczestników tej "ludowej krucjaty" jest szacowana nawet do 180 000 osób. Krzyżowcy znaczą swój szlak pogromami Żydów: w Wormacji, w Moguncji oraz w Kolonii, dopuszczają się rozbojów, rzezi i gwałtów, niczym nie różniąc się od wrogich Saracenów. 1/4 nieszczęśników ginie z wycieńczenia i głodu. Część krucjaty kapituluje pod Xerigordon. Ci, którzy przeszli na islam, są sprzedawani w niewolę, opierający się pozbawiani są życia. 21 października pod Civetot doznają pogromu główne siły krucjaty. Z krucjaty do Konstantynopola uchodzi z życiem około 3000 ludzi.
1099 r. - Masakra Muzułmanów i Żydów w Jerozolimie (w tym ok. 70 000 Saracenów). Kronikarz Rajmund d'Aguilers pisał: "Na ulicach leżały sterty głów, rąk i stóp. Jedni zginęli od strzał lub zrzucono ich z wież; inni torturowani przez kilka dni zostali w końcu żywcem spaleni. To był prawdziwy, zdumiewający wyrok Boga nakazujący, aby miejsce to wypełnione było krwią niewiernych" ("Historia Francorum qui ceperunt Jeruzalem").
XI w. - Słowianie pomorscy (Szczecinianie) oświadczają biskupowi Ottonowi Mistelbachowi: "U was, chrześcijan, pełno jest łotrów i złodziei; u was ucina się ludziom ręce i nogi, wyłupuje oczy, torturuje w więzieniach; u nas, pogan, tego wszystkiego nie ma, toteż nie chcemy takiej religii! U was księża dziesięciny biorą, nasi kapłani zaś utrzymują się, jak my wszyscy, pracą własnych rąk" (Żywot świętego Ottona).
1109 r. - Kolejna bitwa o Jerozolimę. Oto relacja naocznego świadka: "Wkrótce wszyscy obrońcy uciekli z murów poprzez miasto, a nasi ścigali ich, pędzili ich przed sobą, zabijając, wyrzynając, aż do świątyni Salomona, gdzie doszło do takiej rzezi, iż nasi brnęli po kostki we krwi... Niebawem krzyżowcy rozbiegli się po całym mieście, przywłaszczając sobie złoto, srebro, konie i muły; plądrowali pełne bogactw domy. Potem zaś, szczęśliwi, płacząc z radości, poszli nasi oddać cześć grobowi naszego Zbawiciela. (...) Pozostali przy życiu Saraceni wywlekali zmarłych z miasta i złożyli ich na stosach, których wysokość dorównywała wysokości domów. Nikt przedtem nie słyszał i nie widział podobnej rzezi wśród pogan".
XII w. - Uczony i filozof, święty Tomasz z Akwinu (twórca drugiej doktryny katolickiej) głosił, że zwierzęta nie mają życia po śmierci ani wrodzonych praw, oraz że "przez nieodwołalny nakaz Stwórcy ich życie i śmierć należą do nas". Święty Franciszek twierdzi jednak coś innego.
1116 r. - Sobór Laterański ustanowił spowiedź "na ucho".
1147 r. - wyprawa krzyżowa na Słowian (krucjata połabska). Krucjata kończy się fiaskiem, ale zapoczątkowuje proces, którego efektem staje się eksterminacja i starcie z map tych narodów słowiańskich, które nie poddały się chrystianizacji.
1140 r. - Ułożono i przyjęto listę 7 sakramentów świętych. Do tego czasu udzielano sakramentów w sposób nieuporządkowany (np. słowiańscy księża za jeden z sakramentów uznawali postrzyżyny!).
1140 r. - Gracjan zestawił pierwszy kodeks prawa kanonicznego. Zbiór ten stosowano jako instruktażowy podręcznik dla księży aż do 1917 roku, kiedy to powstał nowy kodeks prawa kanonicznego. W kanonie "Aliquando" Gracjan stwierdza, że "aborcja jest zabójstwem jedynie wówczas, gdy płód jest uformowany". Dopóki płód nie jest jeszcze w pełni ukształtowaną ludzką istotą, aborcja nie jest aktem zabójstwa.
1204 r. - Zaczęła działać Święta Inkwizycja. Słudzy Kościoła zamęczyli lub spalili żywcem miliony ludzi na całym świecie.
1202-1204 r. - IV krucjata zainicjowana przez Innocentego III, by wesprzeć krzyżowców w Palestynie. Na skutek polityki Henryka Dandolo, żołnierze Chrystusa zwrócili się przeciwko Bizancjum i zdobyli Konstantynopol, z zaciekłością grabiąc i wyrzynając mieszkańców (chrześcijan). Na koniec spalili miasto. Zrabowano niesłychane ilości złota i srebra, a skala przemocy znów przekroczyła wszelkie ówczesne normy wojenne. Na zdobytym terenie utworzono efemeryczne państewko nazwane Cesarstwem Łacińskim. Przypieczętowało to rozłam między chrześcijaństwem wschodnim a zachodnim.
1208 r. - Innocenty III zaoferował każdemu, kto chwyci za broń, oprócz prolongaty spłat i boskiego zbawienia, również ziemię i majątek heretyków oraz ich sprzymierzeńców. Rozpoczęła się krucjata, której celem było wymordowanie Katarów. Szacuje się, iż krucjata pochłonęła milion istnień ludzkich, nie tylko Katarów, ale dotknęła większą część populacji południowej Francji. Dowodzący wojskami krucjaty, gdy mu sie skarżono, że trudno jest odróżnić wiernych od heretyków, odpowiedział: "Zabijać wszystkich. Bóg ich odróżni."
1229 r. - Papież Grzegorz IX zakazał czytania Biblii pod sankcją kar inkwizycyjnych.
1231 r. - Nakaz papieski zalecał palenie heretyków na stosie.
1234 r. - Papież Grzegorz IX nakłania do krucjaty przeciw chłopom ze Steding, którzy odmawiają arcybiskupowi Bremy nadmiernej daniny. Pięć tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci ginie z rąk krzyżowców, a zagrody owych chłopów zajmują ich mordercy obdarzeni nimi przez Kościół.
1244 r. - Na soborze w Narbonne zdecydowano, aby przy skazywaniu heretyków nikogo nie oszczędzano. Ani mężów ze względu na ich żony, ani żon ze względu na męża, ani też rodziców ze względu na dzieci. "Wyrok nie powinien być łagodzony ze względu na chorobę czy podeszły wiek. Każdy wyrok powinien obejmować biczowanie".
1252 r. - W bulli "Ad extripanda" papież Innocenty IV przyrównał wszystkich chrześcijan ale niekatolików do zbójców i zobowiązał władców do tego, by tych "heretyków" mordowano najpóźniej w ciągu pięciu dni.
1263 r. - Zatwierdzono przyjmowanie komunii pod jedną postacią.
1264 r. - Ustanowiono uroczystość Bożego Ciała.
1275 r. - Pojawiły się dyskusje na temat płacenia daniny. W odpowiedzi papież ekskomunikował całe miasto - Florencję.
1313 r. - Sobór w Zamorze ponownie zarządza zniewolenie Żydów i pod groźbą ekskomuniki żąda wykonania postanowienia przez władze świeckie. Antysemickie dekrety kościelne będą pojawiać się aż do XIX w.
1326 r. - Niezgodność przesadnie bogatej organizacji Kościoła z głoszonymi przez nią ideami Jezusa Chrystusa doprowadziła do ogłoszenia bulli papieskiej "Cum inter nonnullos", w której uważano za herezję twierdzenia, jakoby Jezus i Jego apostołowie nie posiadali żadnej własności w postaci dóbr materialnych. Podobno mieli kupę szmalu.
XIV w. - Wybucha epidemia czarnej śmierci. Kościół wyjaśniał, że winę za ten stan rzeczy ponoszą Żydzi, zachęcając przy tym do napaści na nich. Zaczynają się eksterminacje.
1349 r. - W ponad 350 niemieckich miastach i wsiach giną niemalże wszyscy Żydzi, na ogół paleni żywcem. W ciągu jednego roku chrześcijanie wymordowali więcej Żydów niż niegdyś, w ciągu dwustu lat prześladowań, poganie wymordowali chrześcijan. To tylko jeden z wielu epizodów pogromów Żydów, gdyż podobne zdarzenia miały miejsce przez cały okres panowania chrześcijaństwa.
1377 r. - Robert z Genewy wynajął bandę najemników, którzy po zdobyciu Bolonii ruszyli na Cessnę. Przez trzy dni i noce, począwszy od 3 lutego 1377 roku, przy zamkniętych bramach miasta, żołnierze dokonali rzezi jego mieszkańców. W 1378 roku, Robert z Genewy został papieżem i przyjął imię Klemensa VII. W tym samym roku papieżem Urbanem VI został Bartolomeo Prignano i Kościół miał dwóch zwalczających się papieży.
1450 - 1750 - Okres polowania na czarownice. Straszliwymi torturami zamęczono setki tysięcy kobiet posądzanych o czary. Standardowe tortury obejmowały: wieszanie za ręce, biczowanie, łamanie stawów i kości kołem, przypiekanie, gotowanie w oleju, wbijanie kolców w oczy, wlewanie wrzątku do uszu, wyrywanie obcęgami piersi i narządów płciowych, sadzanie na rozżarzonym żelazie lub węglach. Dzieci można było również oskarżać o czary: dziewczynki po ukończeniu 9,5 lat, chłopców po ukończeniu 10 lat. Młodsze dzieci torturowano w celu uzyskania zeznań obciążających rodziców. W procesach o czary brane były pod uwagę "zeznania" dwulatków!
1466 r. - Papież Paweł II, homoseksualista lub transseksualista, nazywany przez swojego poprzednika, Piusa II, "dobrą Marysią" a przez kardynałów "Naszą Panią Żałosną" rozpoczął krucjatę przeciwko husytom.
1475 r. - Dla poprawienia finansów kurii, oskarżany o kazirodztwo z siostrą i udział w homoseksualnych orgiach papież Sykstus IV opodatkowuje prostytutki.
1483 r. - Giovanni Giacomo Sclafenati w wieku 32 lat zostaje najmłodszym kardynałem świata. Swoją nominację zawdzięcza romansowi z Sykstusem IV.
1484 r. - Papież Innocenty VIII oficjalnie nakazał palenie na stosach kotów domowych razem z czarownicami. Zwyczaj ten był praktykowany przez trwający setki lat okres polowań na czarownice. Papież zyskuje przydomek "ojca ojczyzny". Mimo celibatu ma 16 dzieci.
1492 r. - Kolumb odkrył Amerykę. Inkwizycja szybko postępuje śladami odkrywców. Tubylców, którzy nie chcieli nawrócić się na wiarę chrześcijańską, mordowano. Gdy była taka sposobność, przed zabiciem oporni Indianie byli przymusowo chrzczeni. W tym czasie papież Aleksander VI urządza publiczne orgie z własną córką Lukrecją (Borgią) i synem Cezarem.
1493 r. - Bulla papieska uprawomocniła deklarację wojny przeciwko wszystkim narodom w Ameryce Południowej, które odmówiły przyjęcia chrześcijaństwa. W praktyce kobiety i mężczyzn szczuto psami karmionymi ludzkim mięsem i ćwiartowanymi żywcem indiańskimi niemowlętami. Wbijano ciężarne kobiety na pale, przywiązywano ofiary do luf armatnich i puszczano je z dymem. Mordowano, gwałcono, okaleczano i rabowano. Gdy katoliccy "misjonarze" zawitali do Meksyku, żyło tam około 11 milionów Indian, a po stu latach już tylko półtora miliona. Szacuje się, że w ciągu 150 lat zabito co najmniej 30 milionów ludzi. Podczas pobytu w tamtych stronach, papież Jan Paweł II nazwał tą zbrodnie przeciwko ludzkości "dziełem ewangelizacji i pokoju".
1493 r. - Papież Aleksander VI zaraża się syfilisem.
1501 r. - Syn papieża Aleksandra VI (Cezar Borgia) wydaje w pałacu apostolskim "Bankiet Kasztanów", znany także jako "Balet Kasztanów", na którym pięćdziesiąt nagich prostytutek i kurtyzan, na czworaka, zbiera waginami porozrzucane pomiędzy świecznikami kasztany. Impreza kończy się zbiorową orgią i seksualnymi zawodami gości i dworzan. Dla najlepszych ogierów przewidziane są nagrody.
1513 r. - Papieżem zostaje Leon X, który po objęciu władzy zaapelował do kardynałów bardzo osobliwie: "Niech nasz pontyfikat będzie radosny". Leon X wobec arystokratycznego towarzystwa zawsze pozostawał sobą: "Ileż korzyści przyniosła nam i naszym ludziom ta bajeczka o Chrystusie, wiadomo." (za: Horst Hermann, Książęta Kościoła. Między słowem pasterskim a godzinkami owieczek, Uraeus, Gdynia 2000, s.145)
1542 r. - Papież Paweł III wzmacnia pozycję Inkwizycji. Inkwizycja otrzymuje nad całym katolickim terytorium taką samą władzę, jaką wcześniej cieszyła się w Hiszpanii.
1545 - 1563 - Na Soborze Trydenckim ogłoszono, że tradycja Kościoła jest ważniejszym źródłem objawienia od Słowa Bożego, a jedyne i wyłączne prawo interpretacji Pisma Świętego spoczywa w rękach kościoła katolickiego. Uznano, że sakramenty są niezbędne do uzyskania zbawienia. Utworzono indeks ksiąg zakazanych, który przez 400 lat będzie krępować wolność myśli, sumienia i naukę. Na soborze Florenckim i Trydenckim zatwierdzono ostatecznie dogmat o czyśćcu. Praktyka sprzedaży odpustów od kar czyśćcowych rozkwitła pełna parą. Obecnie większość wyznań chrześcijańskich uważa nauczanie o czyśćcu za niebiblijne i je odrzuca.
1568 r. - Hiszpański trybunał inkwizycji wydaje nakaz śmierci na trzy miliony Niderlandczyków, którzy - jak brzmi hasło wypisane na kapeluszach "gezów" - wolą być "raczej Turkami niż papistami".
1572 r. - We Francji 24 sierpnia w masakrze znanej pod nazwą Dnia Świętego Bartłomieja zamordowano 10 000 protestantów. Papież Grzegorz XIII napisał potem do króla Francji Karola IX: "Cieszymy się razem z tobą, że z Boską pomocą uwolniłeś świat od tych podłych heretyków".
1584 r. - Papież Grzegorz XIII w bulii "In coena Domini" zrównuje protestantów (chrześcijan) z piratami i zbrodniarzami, zezwalając katolikom na ich mordowanie.
1584 r. - Giordano Bruno twierdzi, iż gwiazdy są innymi słońcami, wokół których mogą krążyć inne planety, a na nich żyć inne istoty. Za swoje poglądy zostaje spalony żywcem na stosie. Egzekucje opóźniono o dwa lata z rozkazu papieża Klemensa VIII. Papieżowi zależało, by stos na Campo dei Fiori stał się jedną z atrakcji dla pielgrzymów.
1585 - 1590 - Krótka kadencja Sykstusa V zaowocowała zakazem wstępu do watykańskich archiwów dla świeckich uczonych. Na rozkaz papieża wyryto przed wejściem napis: "Kto tutaj wejdzie, będzie natychmiast ekskomunikowany". 1 czerwca 1846 r. zakaz ten zostanie rozszerzony nawet na kardynałów, a wstęp będzie możliwy tylko za specjalną zgodą papieża.
1600 r. - 17 lutego spalono na stosie Giordano Bruno, który głosił że wszechświat jest nieskończony i jednorodny (z czego wynikał pogląd, że ludzie nie są jedynymi inteligentnymi istotami w kosmosie). Religię uznawał za uproszczoną wersję filozofii, a liturgię za wynik zabobonu. Kościół skazał go za herezję doketyzmu.
1615 r. - Trybunał inkwizycyjny zabrania głoszenia teorii heliocentrycznej. Ziemia jest płaska i unoszą ja na grzbiecie słonie - to poglądy Kościoła. Naukowe podejście Kościoła do świata odzwierciedlały poglądy świętego Augustyna: "Jest to niemożliwe, aby po przeciwnej stronie Ziemi znajdowali się ludzie, gdyż w Piśmie Świętym nie ma wzmianki o takim rodzie wśród potomków Adama".
1633 r. - Trybunał inkwizycyjny skazuje 70-letniego Galileusza za to, iż głosił zasady heliocentryzmu. Gdyby nie zawarta z Inkwizycją ugoda polegająca na publicznym wyrecytowaniu formuły odwołującej i przeklinającej swoje "błędy", zostałby skazany na stos. Galileusz, uwięziony, do końca życia znajdował się pod nadzorem Inkwizycji.
1648 r. - Na fali katolickiego antysemityzmu, wymordowano w Polsce ok. 200 000 Żydów.
1650 r. - W Nowej Anglii prawnie zakazano noszenia ubrań z "krótkimi rękawami, gdyż mogłyby zostać odsłonięte nagie ramiona". Chrześcijanie zaczęli uważać, że wszystko, co zwraca uwagę na świat fizyczny jest bezbożne.
1789 r. - Papież Grzegorz XVI gani wolność sumienia jako "szaleństwo", "zaraźliwy błąd" i wypowiada się przeciwko wolności handlu książkami.
1791 r. - Zgromadzenie Narodowe Francji uznało papieża, arystokratów i opornych kapłanów za największych wrogów narodu.
1793 r. - Konwent Narodowy Francji uchwalił wniosek skierowany do Komitetu Oświecenia Publicznego "z propozycją wzniesienia pomnika proboszczowi Janowi Meslier, pierwszemu księdzu, który miał odwagę i siłę przekonania, aby wyrzec się błędów religijnych katolików. Jan Meslier po swej śmierci zostawił parafianom dzieło swego życia - testament duchowy, w którym wyznaje całą prawdę o religii, której był funkcjonariuszem. Meslier napisał: "Religia Rzymska w samej swojej istocie jest wrogiem radości i dobrobytu ludzi. Błogosławieni ubodzy! Błogosławieni, którzy płaczą! Błogosławieni są ci, co cierpią! Biada tym, którzy żyją w obfitości i radości! Oto rzadkie odkrycia, głoszone przez ten chrystianizm! (...) Myślę, drodzy parafianie, że dostatecznie zabezpieczyłem was przed tymi szaleństwami. Rozum wasz sprawi więcej jeszcze niż moje wywody. (...) Kończąc błagam Boga, tak przez tę sektę znieważonego, aby raczył nas przywrócić do religii naturalnej, której chrystianizm jest otwartym wrogiem, do tej świętej religii, którą Bóg włożył w serca wszystkich ludzi i która uczy: byśmy nie czynili bliźniemu, co nam nie jest miłe. A wtedy świat składać się będzie z dobrych obywateli, ze sprawiedliwych ojców, posłusznych dzieci i czułych przyjaciół".
21 lutego 1795 roku - Zgromadzenie Narodowe Francji ogłasza wolność kultów religijnych (pod wpływem pertraktacji z Hiszpanią i Toskanią) i rozdział Kościoła od państwa. W historii ludzkości zaczyna się nowa era.
1836 r. - Grzegorz XVI w nowym wydaniu indeksu ksiąg zakazanych uzależnia czytanie Biblii w językach narodowych od zgody Inkwizycji. Zakaz obowiązywał do 1897 r.
1846 r. - 1 czerwca wydano zakaz wstępu do watykańskiego archiwum absolutnie wszystkim, nawet kardynałom, bez specjalnego zezwolenia papieża.
1852 r. - Wprowadzono nabożeństwo majowe do Najświętszej Maryi Panny.
1854 r. - Wymyślono Niepokalane Poczęcie N.M.P.
1855 r. - Sprzeciw Kościoła wobec Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Kościół głosił: "Wolność to bluźnierstwo, wolność to odwodzenie innych od prawdziwego Boga. Wolność to mówienie kłamstw w imię Boga". Wcześniej, do Kongresu Stanów Zjednoczonych, Kościół wniósł projekt ustawy zabraniającej wydobywania z łona ziemi ropy naftowej, którą Bóg tam umieścił, aby "czarci w piekle mieli czym pod kotłami palić'.
1869 r. - Pius IX podczas soboru watykańskiego potępia aborcję; od tamtego momentu uznawana ona jest za grzech śmiertelny.
1870 r. - Wprowadzono dogmat o nieomylności papieża.
1897 r. - Papież Leon XIII dopisuje Biblię do "Indeksu ksiąg zakazanych".
początek XX w. - Papież Leon XIII uzasadnia karę śmierci: "Kara śmierci jest niezbędnym i skutecznym środkiem dla osiągnięcia celu Kościoła, gdy buntownicy występują przeciw niemu i naruszają jedność duchową".
początek XX w. - Pius X oświadczył dosłownie: "Religia żydowska była podstawą naszej religii, została jednak zastąpiona nauką Chrystusa i nie możemy uznać dalszej racji istnienia tamtej".
1910 r. - 1 września Pius X nakazał katolickim duchownym składać "Przysięgę modernistyczną", która każe wierzyć, że "Kościół (...) został bezpośrednio i wprost założony przez (...) Chrystusa", oraz nakazuje potępiać "tych, którzy twierdzą, że Wiara, przez Kościół podana, może stać w sprzeczności z historią" oraz "sposób rozumienia i wykładania Pisma św., który, pomijając tradycję Kościoła, analogię Wiary i wskazówki Stolicy Apostolskiej, polega na pomysłach racjonalistycznych". Przysięga miała zapobiec "zamętowi w umysłach wiernych co do istoty dogmatów" wynikającego z postępującej edukacji społeczeństwa. Przysięgę zniesiono w 1967 r.
1917 r. - Heretycy mogą odetchnąć ulgą. Po prawie 700 latach nowy "Codex Juris Canonici" znosi tortury. Duży wpływ na decyzję miało powstanie komunizmu w Rosji, którego Kościół się przestraszył.
1939 r. - Papież Pius XII w liście do hierarchii kościelnej USA dopatruje się przyczyny "dzisiejszych nieszczęść" nie w faszyzmie, lecz m.in. w krótkich spódnicach pań.
20 października 1939 r. Pius XII wyraża poparcie dla hitlerowskiej napaści na Polskę. Papież uznał ją za "walkę interesów o sprawiedliwy podział bogactw, którymi Bóg obdarzył ludzkość."
1941 r. - Tuż po agresji III Rzeszy na ZSRR z watykańskich drukarni wysłano do sztabu wojsk niemieckich duże transporty ukraińskich i rosyjskich modlitewników. Watykan podbite obszary ZSRR podporządkował nuncjaturze berlińskiej oficjalnie akceptując zagarnięcie tych ziem przez Hitlera.
1941 r. - Watykan akceptuje antysemickie poczynania rządu Vichy i wyraża zgodę na uchwalenie tzw. "Statutu Żydów". Wyrażono nadzieję, że nie ograniczy on prerogatyw Kościoła.
1945 r. - Pius XII w orędziu wigilijnym staje w obronie głównych oskarżonych o zbrodnie przeciwko ludzkości. Kuria rzymska interweniuje w sprawie ułaskawienia 200 zbrodniarzy hitlerowskich, w tym m.in. katów polskiego narodu, Franka i Greisera. To niewielki epizod w szeroko zakrojonej akcji ratowania hitlerowców przed odpowiedzialnością karną.
1946 r. - Studenci wydziału prawa Uniwersytetu w Cardiff, rozważają, czy Pius XII powinien zasiąść na ławie oskarżonych przed Międzynarodowym Trybunałem w Norymberdze za całokształt prohitlerowskiej polityki Watykanu w okresie II wojny światowej.
1950 r. - W petycji do Watykanu katolicy proszą o dogmatyzację fizycznego wniebowzięcia Maryi. W odpowiedzi Watykan uchwala dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, choć w Ewangeliach nie ma o tym słowa.
1954 r. - Pius XII poucza: "To, co nie jest zgodnie z prawdą czy z normą obyczajową, nie ma prawa istnieć". Chodzi oczywiście o prawdę i moralność zgodną z nauczaniem Kościoła.
1962 r. Papież Jan XXIII wydaje dokument "Instructio De Modo Procendendi In Causis Sollicitationis", zakazujący ujawniania przypadków pedofilii wśród księży pod groźbą klątwy. Dokument nakazuje skłanianie ofiar do milczenia, także pod groźbą klątwy. Innymi słowy, jeżeli rodzice zgwałconego dziecka chcą ujawnić przestępstwo, wówczas grozi im (oraz dziecku) klątwa i wydalenie z kościoła.
1966 r. - Watykan znosi indeks ksiąg zakazanych, bo nie spełnia już zadania i tylko naraża Kościół na śmieszność.
1968 r. - Papież Paweł VI ogłasza encyklikę "Humanae vitae", z której skutkami rodziny katolickie borykają się do dzisiaj. Jedynymi środkami regulacji urodzin dopuszczonymi przez kościół pozostaje wstrzemięźliwość płciowa i metoda kalendarzyka, a każdy stosunek płciowy ma mieć na celu poczęcie życia. Encyklika papieska nie przeszkadza jednak Watykanowi w posiadaniu udziałów i czerpanie zysków z produktów firmy "Instituto Farmacologico Serono", która wypuszcza na rynek niezwykle dochodowy środek antykoncepcyjny o nazwie "luteolas".
1971 r. - FBI wpada na trop sfałszowanych przez nowojorskich gangsterów papierów wartościowych na sumę 14 milionów dolarów. Odbiorcą okazuje się Bank Watykański. FBI ustala, że był to zabieg próbny przed docelową operacją na kwotę 1 miliarda dolarów.
1975 r. - Papież Paweł VI wyjaśnia w liście do arcybiskupa Coggana, że kobieta ma zakazany wstęp do stanu duchownego, ponieważ "wykluczenie kobiet z kapłaństwa jest zgodne z zamysłem Boga wobec swego Kościoła", choć specjalnie powołana Papieska Komisja Biblijna (składająca się z wybitnych biblistów) orzekła wcześniej, że nie ma przeciwskazań. Zdanie papieża nadal jest ważniejsze od wniosków wypływających z lektury Biblii. Pawła VI poparł Jan Paweł II.
1977 r. - Papież Paweł VI wyjaśnia, ze kobieta ma zakazany wstęp do kapłaństwa, ponieważ "nasz Pan był mężczyzną".
1978 r. - Papieżem zostaje Albino Luciani, człowiek niezwykle skromny, postępowy i uwielbiany przez masy, którego pontyfikat trwał tylko 33 dni. Zgadzał się na stosowanie środków antykoncepcyjnych, dopuszczał kapłaństwo kobiet, sprzeciwiał się celibatowi. Postanawia zniszczyć mafijne struktury watykańskich finansów, a następnie oczyścić Watykan i Kościół z oszustów i aferzystów. Sporządza listę 121 purpuratów watykańskich do natychmiastowego zdymisjonowania. Tuz przed rozpoczęciem zaplanowanych czystek umiera 28 września po "zjedzeniu niestrawnego posiłku" (zostaje otruty). Nie przeprowadzono sekcji zwłok. Jego testament ginie w tajemniczych okolicznościach.
1980 r. - Beatyfikacja jezuity José de Anchieta, który twierdził: "Miecz i żelazny pręt to najlepsi kaznodzieje". Podczas beatyfikacji masowego mordercy Indian, papież Jan Paweł II nazwał go apostołem Brazylii, wzorem dla całej generacji misjonarzy i siebie samego. Nie pierwszy to przypadek wyniesienia zbrodniarza na ołtarze.
1992 r. - Papież Jan Paweł II ogłasza, że potępianie Galileusza za głoszenie heliocentrycznego poglądu, iż Ziemia krąży wokół Słońca (a nie na odwrót), było błędem. Rehabilitacja Galileusza trwała 359 lat.
1993 r. - Watykan uznaje istnienie państwa Izrael.
2000 r. - 13 marca Kościół przyznaje, że w ciągu wieków popełnił wiele grzechów w dziedzinie praw człowieka i wolności religijnej. O przebaczenie proszeni są m.in. Żydzi, kobiety i ludy tubylcze. Za przebaczeniem nie idą żadne czyny, które mogłyby naprawić lub upamiętnić wyrządzone krzywdy, ale za to wizerunek Kościoła poprawia się w oczach wiernych.
XXI w. - uczonym teologom objawia się miejsce pobytu nieochrzczonych, a przedwcześnie zmarłych dzieci. Do tej pory przyjmowano, że Pan przeznaczył im limbus puerorum, miejsce które nie jest ani niebem, ani piekłem, ani nawet czyśćcem. Teologowie po tysiącletnim śledzeniu ścieżek Rozumowania Pańskiego stwierdzili jednak, że brak jest podstaw do postulowania owej "otchłani dzieci", a zatem należy umieścić je gdzieś indziej. Dzięki Bogu wybrali niebo.
2006 r. - 2 lipca przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Rodziny kardynał Alfonso Lopez Trujillo mówi w wywiadzie dla dziennika "Il Tempo", że aborcja "to zbrodnia bardziej przerażająca niż wszystkie wojny światowe". Czyli, że usuwanie zapłodnionej komórki jajowej jest gorsze niż np. mordowanie świadomych dzieci w obozach zagłady.
_________________
JerzyS
"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn."
Arystoteles
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Matanjah
Dołączył: 05 Mar 2011
Posty: 61
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 15:09, 27 Mar '11   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

W sieci znalezione informacje, czy wklejone całe z jakiejś innej strony?
_________________
Masz się wkurwić
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
connard
Dołączył: 17 Kwi 2010
Posty: 626
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 15:31, 27 Mar '11   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Pierwsze getta dla Żydów utworzył guru sekty zła zwany papieżem.

Pierwszym rabującym majątki żydowskie i niszczącym synagogi był guru sekty zła zwany papieżem.

Pierwszym, który nakazał piętnować Żydów nakazując im być oznaczonym, w taki sposób, by wyróżniali się z tłumu był guru sekty zła zwany papieżem.Cytat:
14 lipca 1555 roku, papież Paweł IV wydał bullę Cum nimis absurdum, w której określał warunki utworzenia w Rzymie getta żydowskiego:

„Ponieważ jest głupiem i niestosownem , by Żydzi, których Bóg skazał na wieczną niewolę, mieszkali razem z chrześcijanami […] jako to w Rzymie i innych miastach św. Rzymskiego Państwa mieszkają przy ulicach pryncypialnych, nie noszą odznak hańby i trzymają w swych domach służbę chrześcijańską […] przeto rozkazujemy, że:

1. Wszyscy Żydzi winni mieszkać w jednej dzielnicy, a jeśli ta nie wystarcza, w kilku obok siebie położonych.
2. Ulica, względnie kwartał żydowski, mają być otoczone murem i winny mieć tylko jedno wejście; nadto może się tam znajdować tylko jedna synagoga, wszystkie inne winny być zburzone.
3. Swe posiadłości za kwartałem żydowskim mają Żydzi odsprzedać chrześcijanom.
4. Wznawia się dawny przepis, by mężczyźni nosili żółte kapelusze, a kobiety żółte welony.
5. Zabrania się trzymania służby chrześcijańskiej w domach żydowskich.
6. Zabrania się im wszelkiego handlu nawet żywnością; Żydom wolno handlować jedynie starzyzną.
7. Księgi handlowe winny być prowadzone jedynie w języku włoskim i to literami łacińskimi.
8. Żydom-lekarzom nie wolno wykonywać praktyki u chrześcijan.”

Cytat:

• ANTYSEMITYZM
— ideologia, prąd polityczny, zespół przesadów, uzasadniających wroga postawę wobec Żydów; związany z formowaniem się koncepcji. nacjonalizmu, bazował na tradycji nauczania Kościoła katolickiego w duchu antyjudaizmu; odwołuje się do rasizmu. W szerszym znaczeniu — to okreslenie wrogiej postawy, agresji słownej lub fizycznej, nieprzychylnych sądów i uprzedzeń wobec Żydów. Antysemityzm stał się głównym ideologicznym fundamentem Holokaustu.


http://www.rumburak.friko.pl/ARTYKULY/religia/zbrodnie/zbrodnie_chrzescijan.php
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
85r
Dołączył: 22 Sie 2009
Posty: 476
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 09:05, 12 Wrz '11   Temat postu: Odpowiedz z cytatem


Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Aspelta
Dołączył: 11 Mar 2012
Posty: 267
Post zebrał 1.600 mBTC

PostWysłany: 22:23, 14 Kwi '14   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Znalezione w sieci.....

Te książki otworzą Wam oczy czym naprawdę jest niewola religijna w katolickim wydaniu:

Karlheinz Deschner "I ZNÓW ZAPIAŁ KUR - KRYTYCZNA HISTORIA KOŚCIOŁA":
Tom 1: www28.zippyshare.com/v/76175534/file.html
Tom 2: www28.zippyshare.com/v/99711188/file.html

KARLHEINZ DESCHNER - "Krzyż Pański z Kościołem" (Seksualizm w historii Chrześcijaństwa):
www50.zippyshare.com/v/91255679/file.html
KARLHEINZ DESCHNER - Polityka papieska w XX wieku:
Tom 1 - www13.zippyshare.com/v/364449/file.html
Tom 2 - www13.zippyshare.com/v/6734974/file.html

Karlheinz Deschner - Opus Diaboli:
www2.zippyshare.com/v/93263397/file.html
Ranke-Heinemann Uta - Eunuchy do raju. Kościół katolicki a seksualizm:
www1.zippyshare.com/v/94041852/file.html

Przedostatnia pozycja trochę chaotycznie napisana, ale fajnie się czyta Smile

Pozdrawiam
Aspelta
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
thecombo
Dołączył: 02 Paź 2013
Posty: 355
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 12:01, 16 Kwi '14   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Aspelta napisał:
Znalezione w sieci.....


żaden z tych linków nie działa...
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Qub@
Dołączył: 25 Wrz 2011
Posty: 93
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 12:36, 16 Kwi '14   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Skopiuj adres i wklej, wszystko działa, wielkie dzieki Aspelta.
_________________
"...odejdziemy, ale tak trzaśniemy drzwiami, że cały świat zadrży..."
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
outlaw87
Dołączył: 19 Wrz 2007
Posty: 877
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 17:33, 16 Kwi '14   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

@Aspelta

wielkie propsy za te pdf'y Very Happy
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
ElComendante
Dołączył: 01 Mar 2011
Posty: 2837
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 21:01, 16 Kwi '14   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Deschner lektury obowiązkowe. Niesamowita praca badawcza zawarta w książkach w postaci tysięcy cytatów z setek tekstów źródłowych, innych publikacji. Deschner - genialny erudyta, jasny, precyzyjny styl pisania.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
Aspelta
Dołączył: 11 Mar 2012
Posty: 267
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 21:48, 16 Kwi '14   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Dzieki za BC i za gratulacje, ale nie mi się one należą ....
Z całym szacunkiem, ale te linki wkleiła osoba o nicku "transformator2014" pod artykułem o Pani Agnieszce vel wielebnej "Bernadettcie"
link do oryginalnego tekstu komentarza tu:

http://m.tokfm.pl/Tokfm/1,109983,1577821.....x=15778210

Bimi zabierz nieuczciwie zarobione BC Wink
Pozdr
Aspelta

P.S.
Sam czytam zafascynowany i zaszokowany tym co .... czytam.
Przejrzałem wszystkie pozycje, ale zacząłem chyba od "najlżejszej", jak wspomniałem trochę chaotycznej - Opus Diaboli
Jedyny problem tej właśnie pozycji to to, że jest to zlepek niezależnych/odrębnych artykułów.
Jak się to czyta "ciągiem" to jest wiele powtórzeń w poszczególnych pozycjach.
Niemniej, warto przeczytać

Jakoś tak milej się zasypia po przeczytaniu paru stron Smile
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
PopS
Dołączył: 23 Cze 2007
Posty: 620
Post zebrał 0.400 mBTC

PostWysłany: 09:00, 23 Kwi '14   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Cytat:
1513 r. - Papieżem zostaje Leon X, który po objęciu władzy zaapelował do kardynałów bardzo osobliwie: "Niech nasz pontyfikat będzie radosny". Leon X wobec arystokratycznego towarzystwa zawsze pozostawał sobą: "Ileż korzyści przyniosła nam i naszym ludziom ta bajeczka o Chrystusie, wiadomo." (za: Horst Hermann, Książęta Kościoła. Między słowem pasterskim a godzinkami owieczek, Uraeus, Gdynia 2000, s.145)


Cytat:
John Bale w satyrycznej pracy The pageant of Popes (1574 r.)[10] przypisał papieżowi Leonowi X słowa: „Wszystkie wieki mogą poświadczyć jak korzystna była dla nas ta bajka o Chrystusie.”[11]. Wypowiedź ta występuje jednak po raz pierwszy dopiero w tej książce i to bez żadnych odnośników i szczegółowych informacji, dlatego już w XVIII wieku uznano ją za nieautentyczną[12]


http://pl.wikipedia.org/wiki/Leon_X

Cytat:
2006 r. - 2 lipca przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Rodziny kardynał Alfonso Lopez Trujillo mówi w wywiadzie dla dziennika "Il Tempo", że aborcja "to zbrodnia bardziej przerażająca niż wszystkie wojny światowe". Czyli, że usuwanie zapłodnionej komórki jajowej jest gorsze niż np. mordowanie świadomych dzieci w obozach zagłady.


Chciałbym zobaczyć lekarza dokonującego aborcji na komórce :]

Cytat:
1992 r. - Papież Jan Paweł II ogłasza, że potępianie Galileusza za głoszenie heliocentrycznego poglądu, iż Ziemia krąży wokół Słońca (a nie na odwrót), było błędem. Rehabilitacja Galileusza trwała 359 lat.


Laughing

Ogólnie ciekawy tekst tylko jak to bywa w internecie - niekoniecznie w każdym punkcie prawdziwy, ale większość widzę, że tak :]
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Aspelta
Dołączył: 11 Mar 2012
Posty: 267
Post zebrał 0.400 mBTC

PostWysłany: 20:42, 08 Cze '14   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

ciekawa sprawa.....
Wiecie, że od czasu wydawnictwa Uraeus:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wydawnictwo_Uraeus
i podobno tragicznej śmierci jego założyciela:
http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6625
(nie potrafię zweryfikować tej informacji)
nie można nigdzie kupić w pierwotnym obiegu książek Deschnera?

Jedynie z drugiej ręki za niezłą kasę:
http://allegro.pl/deschner-kryminalna-hi.....68009.html
http://allegro.pl/k-deschner-polityka-pa.....56822.html

Nikt tego w Polsce nie wydaje !!!!!


Pozdrawiam
Aspelta
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
marcinm
Dołączył: 06 Lip 2013
Posty: 263
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 05:14, 16 Sie '14   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Natknąłem się na rozmowę dot. 15-go sierpnia i historii święta "Matki Boskiej Zielnej"
W sumie trochę lanie wody, ale są ciekawe fragmenty.
Mi się podobał ten o niepokalanym poczęciu, gdzie rozmówcy zastanawiają się, czy w świetle tego, że definicja niepakalanego poczęcia jest związana z poczęciem bez seksu, dzieci poczęte in vitro są również nipokalanie poczęte Wink
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
wiadro
Dołączył: 14 Lip 2009
Posty: 173
Post zebrał 0.400 mBTC

PostWysłany: 23:18, 16 Sie '14   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Aspelta napisał:

KARLHEINZ DESCHNER - Polityka papieska w XX wieku:
Tom 1 - www13.zippyshare.com/v/364449/file.html
Tom 2 - www13.zippyshare.com/v/6734974/file.htmlPozdrawiam
Aspelta


TOM drugi "polityki papieskiej" to "i znów zapial kur" tom 1
_________________
NIE DAJ SIE ZASZCZEPIC PRZECIW GRYPIE!!!!!!!!!!!
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Aspelta
Dołączył: 11 Mar 2012
Posty: 267
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 10:35, 25 Sie '14   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

I znowu nieoceniony "transformator2014" Smile


Cytat:
Książka zawiera niepublikowane po wojnie materiały, zebrane przez członków Związku Nauczycielstwa Polskiego. Po sześćdziesięciu latach odzyskały one swoją aktualność. Instrukcja dotycząca wprowadzenia religii do szkół, ustawa antyaborcyjna, pielgrzymki wojska i policji, wreszcie konkordat - to już współczesne akty ingerencji Kościoła Rzymskokatolickiego w życie Państwa. Dlaczego Kościół tak bezkompromisowo wtargnął do szkół? Odpowiedzi udzielają strony tej książki.
Dzisiaj na naszych oczach kler zdobywa coraz większe wpływy. Zdobywa je, bo po półwiecznej z górą przerwie społeczeństwo nie pamięta o konsekwencjach jego zwycięstw w latach międzywojennych. Nie należy zapominać, że Kościół to nie tylko miejsce kultu i urokliwa bogactwem, niewinna tradycja, lecz - przede wszystkim - wpływowa siła polityczna. Siła, która chce nas sobie podporządkować.(wersja Word): http://www42.zippyshare.com/v/54069354/file.html
(skan w pdf): http://www27.zippyshare.com/v/58772181/file.html


Pozdrawiam
Aspelta
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Kazek
Dołączył: 25 Kwi 2012
Posty: 69
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 23:53, 25 Sie '14   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Na pewno księga pt Toledot Jeszu jest znana przynajmniej niektórym.ale przypomnę.
Toledot Jeszu to polemiczna z chrześcijańską, żydowska historia życia Jezusa.
Antyewangelia.
Przedstawiając historię Jezusa, śledzi główną linię chrześcijańskiej opowieści.
Jednocześnie przeinacza ją, parodiuje i wyśmiewa. Przy tym ujawnia drobiazgową znajomość tekstów chrześcijańskich, niektórych dogmatów oraz uważną lekturę Nowego Testamentu.
Żydowska antyopowieść o Jezusie była swoistym bestsellerem .Jest około 150 manuskryptów, najwcześniejszy z XI wieku. Toledot Jeszu istnieje w wielu językach, m.in. w aramejskim, hebrajskim, judeo-arabskim, jidysz, hiszpańskim, ladino i niemieckim.

W dodatku tekst był zmieniany, aktualizowany, dostosowywany do potrzeb czasu i miejsca. Funkcjonował jako ludowa opowieść. Dodawano do opowieści ludowe lub nieco rubaszne wątki, tak by historia perypetii Jeszu – bo tak nazywany jest tu Jezus – uodporniała Żydów na chrześcijaństwo, dostarczając przy okazji rozrywki.

Bohater Toledot Jeszu rodzi się jako bękart z ojca tutaj zależnie od potrzeb raz jako rzymskiego żołnierza w innym wydaniu jako przybłędy, matką jego jest kobieta lekkich obyczajów lub niewierna zona, tłumy uwodzi za pomocą magii, by wreszcie
zostać słusznie skazanym na śmierć przez powieszenie na pniu kapusty.
W odpowiedzi na pogłoskę o jego zmartwychwstaniu ciało zostaje wywleczone z ukrycia i pokazane tłumom.

Tradycją jest u Żydów ,że Toledot Jeszu jest czytany dzieciom przez matki w Wigilię Bożego Narodzenia tak aby mały Żydek wiedział o co w tym święcie gojów chodzi.

Czytając niektórych tutaj wypociny widzę ,że wasze mame dobrze was wychowały.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Mirkas
Dołączył: 29 Sty 2014
Posty: 831
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 08:49, 26 Sie '14   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Co tu dużo gadać i rozkminiać.
Chrześcijaństwo w takiej formie, jaka istnieje dziś założył tyran i morderca cesarz Konstantyn I Wielki. Miał on wizję podczas której ukazał mu się krzyż lub jakiś inny symbol chrześcijański, czemu przypisał on swoje późniejsze zwycięstwa. Czym była ta wizja można się jedynie domyślać, ale takich przypadków "wizji" było wiele w historii od starożytności po nasze czasy i często odmieniały one losy świata, były zaczątkiem wielkich religii itd...
Na Soborze Nicejskim 20 maja 325 r. biskupi obradowali i ustanowili główne prawdy wiary, innymi słowy głosowali co jest prawdą, a co nie. Laughing Targi te trwały 3 miesiące, a przewodniczył im sam Konstantyn. W końcu doszli do porozumienia, a ci którzy nie zaakceptowali decyzji stracili stanowiska i zostali wypędzeni. Tak więc ustalili i przegłosowali, że Jezus jest Bogiem, a co za tym idzie Maryja - Bogurodzicą. Ustalono datę jego narodzin, śmierci, zmartwychwstania, czyli daty wielkich świąt chrześcijańskich. Przypadkiem pokrywały się one ze świętami pogańskimi pochodzącymi z czasów setki, czy nawet tysiące lat poprzedzających Sobór, ze starożytności i przypadkiem pokrywają się z terminami przesileń i ważnymi dniami astronomicznymi i astrologicznymi datami.

Już wcześniej, bo w 313 (cóż za znamienna data), prawdopodobnie po tym jak miał wizję na jawie, Konstantyn wydał edykt mediolański, który dawał chrześcijanom i innym sektom/religiom zupełną wolność wyznania. Od tego czasu w ikonografii, na monetach, medalach obserwuje się pojawianie symboliki chrześcijańskiej, która stopniowo wypierała pogańską, i ta ostatecznie znika w 325 r (jak podaje wikip.).

Konstantynowi zależało na jedności chrześcijaństwa, które miało być duchową podstawą zjednoczenia Wschodu i Zachodu imperium. A czym był KK, czym jest: "Poznacie ich po ich owocach" (Mt 7,20).

Cytat:
Zupełnie fałszywy obraz cesarza Konstantyna przekazał potomnym Euzebiusz z Cezarei, który schlebiał cesarzowi dla własnej kariery. Także Biskupi nowej religii prześcigali się w pochlebstwach i obdarzyli cesarza honorowymi tytułami jak. „Apostoł Chrystusa“, „Posłaniec Boga“, „Wysłannik Nieba“, „Biskup Kościoła“, a szczytem tych pochlebstw było uhonorowanie cesarza tytułem „religionis et fidei auctor“, co znaczy: „Wierny Pomnożyciel religii“. Te pochlebstwa biskupów nowego państwowego chrześcijaństwa, były niczym innym jak pożądaniem nowych bogatctw, których za pochlebstwa spodziewali się od cesarza otrzymać. Zdumiewające jest, że fikcje dotyczące cesarza Konstantyna przetrwały aż do naszych czasów, i że, te raz puszczone w obieg kłamstwa o rzekomej pobożności cesarza Konstantyna, chrześcijański świat przyjął jako prawdę. Tylko to, co przez cesarską propagandę i cenzurę pozwolono ujawnić, było niepodważalną prawdą o „pobożnym“ cesarzu, i „dobroczyńcy“ Kościoła, który w rzeczywistości swoim okrucieństwem o wiele przerósł cesarza Nerona. Ten fikcyjny obraz pierwszego chrześcijańskiego cesarza jest nadal propagowany przez historyków, którzy powołują się na te fikcje, jako na chrześcijańskie korzenie, z której wywodzi się Europa.

Ale Jezus powiedział do nich: „Królowie panują nad narodami, a tyrani przyjmują nazwę dobroczyńców narodu“ Łk 22:25

http://bibliainfo.wordpress.com/2012/02/.....-kosciola/
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Kapitan_Nemo
Dołączył: 20 Sty 2009
Posty: 498
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 12:29, 07 Wrz '14   Temat postu: Odpowiedz z cytatemYou may write me down in history
With your bitter, twisted lies,
You may tread me in the very dirt
But still, like dust, I'll rise.

Does my sassiness upset you?
Why are you beset with gloom?
'Cause I walk like I've got oil wells
Pumping in my living room.

Just like moons and like suns,
With the certainty of tides,
Just like hopes springing high,
Still I'll rise.

Did you want to see me broken?
Bowed head and lowered eyes?
Shoulders falling down like teardrops.
Weakened by my soulful cries.

Does my haughtiness offend you?
Don't you take it awful hard
'Cause I laugh like I've got gold mines
Diggin' in my own back yard.

You may shoot me with your words,
You may cut me with your eyes,
You may kill me with your hatefulness,
But still, like air, I'll rise.

Does my sexiness upset you?
Does it come as a surprise
That I dance like I've got diamonds
At the meeting of my thighs?

Out of the huts of history's shame
I rise
Up from a past that's rooted in pain
I rise
I'm a black ocean, leaping and wide,
Welling and swelling I bear in the tide.
Leaving behind nights of terror and fear
I rise
Into a daybreak that's wondrously clear
I rise
Bringing the gifts that my ancestors gave,
I am the dream and the hope of the slave.
I rise
I rise
I rise.

Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Aspelta
Dołączył: 11 Mar 2012
Posty: 267
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 00:16, 13 Wrz '14   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Długo się zastanawiałem czy zapodać tego linka, i mam mieszane uczucia.
Zawartość pełna błędów merytorycznych, styl też mnie razi, ale bije z tego jakaś epistemologiczna "świeżość"
http://kefir2010.wordpress.com/2013/02/1.....ry-polski/
Sami ocencie
Pozdrawiam
Aspelta
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Aspelta
Dołączył: 11 Mar 2012
Posty: 267
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 23:17, 06 Lis '14   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Aspelta napisał:
ciekawa sprawa.....
Wiecie, że od czasu wydawnictwa Uraeus:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wydawnictwo_Uraeus
i podobno tragicznej śmierci jego założyciela:
http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6625
(nie potrafię zweryfikować tej informacji)
nie można nigdzie kupić w pierwotnym obiegu książek Deschnera?

Jedynie z drugiej ręki za niezłą kasę:
http://allegro.pl/deschner-kryminalna-hi.....68009.html
http://allegro.pl/k-deschner-polityka-pa.....56822.html

Nikt tego w Polsce nie wydaje !!!!!


Pozdrawiam
AspeltaPrzepraszam, że cytuję siebie...., ale jest tu coś ..."dziwnego" w tej sprawie.
Nie chodzi mi o spiskową historię dziejów, jestem daleki od nieumotywowanych racjonalnie spisków.

Myślę, że nie jestem słaby w szukaniu źródeł.
Niemniej od czasu tego wpisu do dnia dzisiejszego nie udało mi się ustalić właściciela praw autorskich do dzieł/książek Karla Heinza Deschnera w RP.
Zauważcie, jeśli chcecie kupić jakąkolwiek jego książkę, to tylko w antykwariatach, lub za niezłą kasę na allegro.

Ponad to, do czasu zaprzestania działalności Wydawnictwo Uraeus niestety zdążyło wydać po polsku tylko 6 tomów Kryminalnej Historii Chrześcijaństwa. Pozostałe 4 tomy nie zostały przetłumaczone, i nie zostały wydane.


Podsumowując
Niniejszym ogłaszam Smile
Celem udostępnienia wszystkich dzieł Karla Heinza Deschnera w Polsce, po polsku, w formie niekomercyjnej jestem zainteresowany kontaktem z właścicielem w/w praw autorskich w celu ich odkupienia.

Będę wdzięczny za pomoc wszystkim zainteresowanym uczestnikom forum (i nie tylko) w nawiązaniu kontaktu

Pozdrawiam
Aspelta


P.S.

Fajne Smile

http://www.controller.com/listingsdetail.....226477.htm
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Ordel
Dołączył: 04 Lip 2009
Posty: 8459
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 16:35, 22 Sty '20   Temat postu: Odpowiedz z cytatemhttps://uuniv.blogspot.com/2020/01/daty-powstania-katolickich-dogmatow.html

Uszna spowiedź przed kapłanem , najlepszy wywiad na świecie Laughing
_________________
https://www.youtube.com/watch?v=0K4J90s1A2M
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Azyren
Dołączył: 07 Wrz 2015
Posty: 4105
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 20:32, 22 Sty '20   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Watykan przez długi czas miał najlepszy wywiad i kontrwywiad na świecie, i dopiero jak się w państwach europejskich w XVIII-XIX wieku narodziły ruchy narodowe i zaczęły dbać o własne interesy, to zaczęli funkcjonariuszy watykańskich wypierdalać na zbity pysk, albo przynajmniej ograniczać ich działalność. Kiedyś, tj w XVIII i XIX wieku nacjonalizm to było pozytywne zjawisko, bo ówcześni nacjonaliści (rewolucja francuska, włoskie risorgimento z Garibaldim i Mazzinim na czele, Kościuszko w Polsce, Bismarck, Józefinizm w Austro-Węgrzech itp.) po prostu zwalczali destrukcyjne wpływy Kościoła i czarnej arystokracji, ale już w XX wieku pod wpływem faszyzmu, nacjonaliści w ogromnej większości przeszli na stronę Kościoła, według zasady że jeśli nie możesz kogoś pokonać, to się do niego przyłącz i podzielcie tort razem.
_________________
Stagflacja to połączenie inflacji i hiperinflacji ~ specjalista od ekonomii, filantrop, debil, @one1
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Azyren
Dołączył: 07 Wrz 2015
Posty: 4105
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 04:00, 05 Gru '20   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Trochę się spisałem nad tym, więc szkoda żeby sie zmarnowało i zniknęło w pierdolni Smile

Azyren napisał:
good why napisał:
ale że co? że jezuici są źli a nie żydki czy illuminati? Very Happy


Nie jest prawdą twierdzenie że światem rządzą Żydzi, albo Illuminaci czy Jezuici, ale też każde po trochu z prawdy ma. Świat jest dużo bardziej złożony i skomplikowany, by zakładać że całym nim rządzi jedna tylko grupa etniczna/religijna czy organizacja.


good why napisał:
nie chce mi się szukać, ale z tego co FAUX-i gada to mu bardziej chodziło o to, że szkoła używała niektórych zasad/technik wynalezionych drzewiey przez jezuitów, a nie że sama szkoła była stricte jezuicka Laughing

a dzisiaj technikę jezuitów masz w zasadzie wszędzie od pewnie ~stu albo więcej lat Smile odkąd się pojawiła państwowa edukacja


Mała poprawka, Jezuici tych metod nie stworzyli tylko zapożyczyli, ale bowiem metody indoktrynacji przez edukacje od najmłodszych lat znano już od starożytności, a na pewno od średniowiecza, większość tych technik udoskonalili i wprowadzili przywódcy ezoterycznych i heretyckich szkół szyizmu, w tym słynni Assasyni (Nusajryci) czy inni Ismailici, i prawdopodobnie od nich zapożyczyli je Jezuici. Sam system edukacji w Europie wyrósł na wzorcach klasycznych, czyli inspirowanych wolnomyślicielstwem oraz szkołami neoplationizmu i neoarystoteleizmu, i z początku wiele uczelni i szkół było świeckich lub prywatnych (fundowanych np. przez ród Medici), ale od czasu kontrreformacji gros szkół w Europie Zachodniej przejęli metodą stopniowej infiltracji, przenikania i podprowadzania, Jezuici. Jezuici to ruch reakcyjny w stosunku do protestantyzmu, który głosił chęć oczyszczenia chrześcijaństwa z tradycji i naleciałości pogańskich, oraz reformizmu katolickiego, kiedy jezuityzm reprezentował opcję pro pogańsko-chrześcijańską, nie tylko utrwalając dotychczasowe zmiany, ale wręcz pobudzając dalszą ewolucje i konwergencję z innymi kultami (inkulturacja) w celu stworzenia nowej, uniwersalistycznej, imperialnej religii. Zakon nie bez powodu założyło 8 studentów Sorobony na tajnym spotkaniu w kaplicy Saint-Denis pod Paryżem (według innej wersji, w krypcie lub katakumbach, i stąd kojarzona z Jezuitami czaszka), z których wszyscy byli z narodowości Baskami, albo Conversos (hiszpańskimi, przechrzczonymi żydami). Ignacy Loyola sam był Baskiem z bardzo starego i wpływowego rodu z prowincji Gipuzkoa, która najdłużej opierała się chrystianizacji i zachowała silną społeczność pogańską aż do czasów krucjat. Co mówi nam więc skład etniczny założycieli i pierwszych mistrzów? To że byli to ludzie oderwani od swojej pierwotnej tożsamości, a przez to elastyczni i skłonni do silnego eklektyzmu i synkretyzmu ideologicznego. Najważniejszą boginią panteonu baskijskich pogan była Bogini Mari zwana też Matxi, bogini przyrody, burzy, gór, słynąca od starożytności z ukazywania się pasterzom pod postacią błękitnej Pani, w grotach i pieczarach górskich (niedaleko kraju Basków leży Lourdes... Przyadek?). W procesie chrystianizacji Baskowie nie odrzucili bogini Mari ale dzięki podobieństwu nazw (Mari - Maria -Miriam) i pewnych cech charakteru, zaczęli swe stare bóstwo utożsamiać z Marią matka Jezusa, i być może stąd wynia silny kult maryjny w Zakonie Jezusowym, oraz fakt że heretycki w swej naturze kult maryjny rozwiną się głównie tam gdzie przed chrystianizacją istniały silne bóstwa żeńskie (kraj Basków i Hiszpania - Mari, Polska i niektóre obszary słowiańszczyzny - Mokosz, Ameryka Południowa - Pacha Mamam).


good why napisał:
w skrócie zasada jezuicka to dorwać gówniaki jeszcze w wieku jednocyfrowym bo wtedy indoktrynacja jest najskuteczniejsza i pierze mózgi w zasadzie na całe życie, tak że niewielu tylko uda się spod tego "czaru" wyzwolić


Niewielu, ale niektórym udaje się z kajdanów indoktrynacji uwolnić, bądźmy więc optymistyczni Wink

_________________
Stagflacja to połączenie inflacji i hiperinflacji ~ specjalista od ekonomii, filantrop, debil, @one1
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Prawda2.Info -> Forum -> Religie, wiara, okultyzm Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz moderować swoich tematów


Historia Kościoła Katolickiego
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group.
Wymuś wyświetlanie w trybie Mobile