Zabezpieczone nazwy stron

Z Wiki2

Zabezpieczone nazwy stron         

Dla tych ustawień dopuszczalne jest utworzenie stron o dowolnej nazwie.

Narzędzia