Proces Gudzowaty - Kaczyński

Z Wiki2

W 2001 roku Lech Kaczyński, będąc Ministrem Sprawiedliwości, oświadczył publicznie, iż będąca własnością biznesmena Aleksandra Gudzowatego firma Bartimpex "w większym stopniu reprezentuje interesy Rosji niż Polski". Na skutek tego Gudzowaty wytoczył Kaczyńskiemu proces o ochronę dóbr osobistych.

Wyrok pierwszej instancji

We wrześniu 2002 roku Sąd Rejonowy skazał Kaczyńskiego na 3 tysiące złotych grzywny, uznając, że ten umyślnie zniesławił Gudzowatego.

Uprawomocnienie się tego wyroku odcięło by Kaczyńskiemu możliwość zostania prezydentem Polski, a nawet pozostania prezydentem Warszawy gdyż polskie prawo zabrania pełnienia tych funkcji osobom skazanym za przestępstwo umyślne.

Lech Kaczyński złożył apelację od wyroku pierwszej instancji.

Ugoda

W maju 2003 Sąd Okręgowy w Warszawie miał rozpatrzyć apelację Lecha Kaczyńskiego, skazanego w I instancji za zniesławienie Aleksandra Gudzowatego.

Jednak tuż przed rozpoczęciem się procesu przed sądem drugiej instancji Lech Kaczyński, wówczas już prezydent Warszawy, przeprosił biznesmena Aleksandra Gudzowatego. Do przeprosin doszło w obecności licznych dziennikarzy i przed obiektywami kamer, na zwołanej przez obu byłych adwersarzy wspólnej konferencji prasowej. Lech Kaczyński oraz Aleksander Gudzowaty zgodnie wyrazili zadowolenie z osiągniętego porozumienia. Kaczyński powiedział, że ze swym byłym adwersarzem uznali, że ich spór nie ma sensu w sytuacji, gdy w Polsce dzieje się tyle ważniejszych i często złych rzeczy. Zgodził się z nim Gudzowaty, który podkreślił, że jego spór z Lechem Kaczyńskim został rozstrzygnięty w sposób honorowy, co nie często się teraz zdarza.

Przeprosiny zostały przyjęte. Adwersarze zawarli ugodę, przerywającą proces o ochronę dóbr osobistych. W zaistniałej sytuacji, sąd umorzył sprawę. [1][2]

Przypisy

  1. http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/aleksander;gudzowaty;przyjal;przeprosiny;lecha;kaczynskiego,221,0,59357.html
  2. http://www.radiopin.pl/wiadomosci/563/Ugoda_Gudzowaty__Kaczynski