W razie awarii sprawdź t.me/prawda2info

 
my polacy, my słowianie, my aryjczycy  
Podobne tematy
Czy poparłbyś idee panslawizmu49
Znalazłeś na naszym forum inny podobny temat? Kliknij tutaj!
Ocena:
8 głosów
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Prawda2.Info -> Forum -> Polska i Polacy Odsłon: 22642
Strona: 1, 2, 3   »  Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
porfirij
Dołączył: 09 Gru 2008
Posty: 507
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 02:25, 22 Mar '09   Temat postu: my polacy, my słowianie, my aryjczycy Odpowiedz z cytatem

Cytat:
Pochodzenie i Rasa Słowian
Już w XVIII wieku językoznawcy zwrócili uwagę na pokrewieństwo języków słowiańskich z językami Romańskimi, Germańskimi, Bałtyjskimi, Celtyckimi, Irańskimi,czy sanskrytem. Naukowo problem ten zbadał i ujął systemowo profesor literatury orientalnej w Berlinie, Franciszek Bopp. Dowiódł on, że języki słowiańskie należą do języków powstałych ze wspólnego prajęzyka, nazwanego przez niego „Indoeuropejskimi”( Aryjskimi ). Oznaczało to, że zarówno Słowianie, jak też Romanie, Germanie, Bałtowie, Celtowie, ludy Indoirańskie i inne należące do tej rodziny językowej, tworzyły przed kilkoma tysiącami lat jeden wielki naród, mówiący jednym językiem ( Aryjski ). W nauce przyjęto nazwę „Indoeuropejski” lub „Aryjski”, od jego starożytnej nazwy ARJA, wymienionej w indyjskiej Wedzie. Na temat najdawniejszych siedzib Indoeuropejczyków czyli Ariów sformułowano wiele hipotez, często sobie przeciwnych. Jedni umieszczali je w środkowej Europie, inni na południu tego kontynentu, jeszcze inni na stepach nadwłożańskich lub w centralnej Azji. Za azjatycką lokalizacją praojczyzny Ariów przemawiał fakt, że wszystkie ludy Indoeuropejskie czyli Aryjskie, zamieszkujące obecnie Europę przywędrowały tu w okresie od ok. 2000 r. p.n.e. do ok. 450 r. n.e. z zewnątrz, a więc z jedynego możliwego kierunku- wschodniego. Stwierdzono także, że w starożytności obszar Azji centralnej był zamieszkały przez ludy odmiany białej i dopiero w pierwszych wiekach n.e. został opanowany przez ludy odmiany żółtej. Opanowując nowe obszary, ludy Aryjskie na podłożu kultur ludów podbitych tworzyły nowe kultury, jak np. kulturę jamową katakumbową i zrębową we wschodniej Europie, kulturę ceramiki sznurowej w środkowej i północnej Europie, kulturę afanasiewską, karasucką i tagarską w południowej Syberii i na Ałtaju, kultury Indoirańskie, kulturę Hetycką w Azji Mniejszej. Jak wykazały badania dzięki bardziej umiarkowanemu klimatowi w tej części Azji przed kilkoma tysiącami lat, Ariowie zajmowali się hodowlą, pasterstwem, ale także częściowo rolnictwem, o czym świadczą istniejące w języku praindoeuropejskim wyrazy na określenie narzędzi rolniczych, zboża itp.W stepach Azji centralnej, jak ustalono, mniej więcej co 660 lat następują wielkie susze, trwające całymi latami, przy czym zauważono, że przeważnie zachodziła zgodność czasowa między tymi kataklizmami a wielkimi przemieszczeniami ludów stepowych i ich wędrówkami w inne rejony. Z tych zapewne powodów co kilkaset lat część plemion Aryjskich opuszczała Azję centralną i podejmowała wędrówki na zachód i południe.Najwcześniej z Azji centralnej wyszły plemiona, które dotarły ok. 3000 r. p.n.e. na obszary nadczarnomorskie i stworzyły tu kulturę zwaną jamową. Około r. 2200 p.n.e. plemiona te ruszyły dalej, opanowując obszary po Ren, Skandynawię i Półwysep Bałkański, a ok. r. 2000 podbiły Italię. W tym samym czasie Aryjski lud Hetytów przechodzi z Azji centralnej do Azji Mniejszej, gdzie zakłada w środkowej i zachodniej jej części silne państwo Hatti ze stolicą Hatusas. Około 1700 r . p.n.e. fala wojowniczych pasterskich plemion Aryjskich uderza na Grecję. Około 1500 r. p.n.e. inne plemiona aryjskie kierują się z Azji centralnej na południe, przechodzą góry Hindukusz i podbijają północne Indie. Trzysta lat później następne plemiona Aryjskie wkraczają do Azji Mniejszej i rozbijają po kolei państwo Hetytów. Ariowie zapuszczają się aż do Egiptu, o czym świadczy znalezienie w tamtejszych wykopaliskach Aryjskiego rydwanu bojowego z r. 1400 p.n.e. W VIII w. p.n.e. Ariowie tworzą w północno- wschodnim Iranie państwo medyjskie. W r. 650 p.n.e. podbijają Armenię. W r. 550 p.n.e. tworzą potężne państwo perskie. W wieku VII- III p.n.e. trwa ekspansja Aryjskich Scytów i Sarmatów, którzy przesuwają się z Azji centralnej na stepy nadkaspijskie i nadczarnomorskie. We wschodniej części centralnej Azji, w położonym za górami Turkiestanie Wschodim ok. II w. p.n.e. silne państwo stworzyli Tocharowie. Przetrwało ono do V w. n.e. Słowiani przypuszczalnie na przełomie III i II w. p.n.e. opuścili swoje siedziby na pograniczu kazachstańsko- syberyjskim, przekroczyli Ural i zajęli kraj położony między tymi górami a środkową Wołgą wypierając stąd ugrofińskie plemiona kultury ananińskiej. Na przestrzeni czterech tysięcy lat, jakie minęły od opuszczenia przez pierwsze plemiona Aryjskie centralnej Azji, ludy Aryjskie opanowały w drodze ekspansji całą Europę, południowo- zachodnią Azję , Amerykę Pd. i Pn., Australię i południową Afrykę, tworząc nowe cywilizacje, organizację państwa, kulturę, sztukę, prawo, filozofię, wnosząc własne wzory życia rodzinnego i społecznego, dokonując odkryć i wynalazków. Na tym tle zrodziły się poglądy o wyższości rasowej ludów Aryjskich nad wszystkimi innymi ludami Białej odmiany człowieka. J. Gobineau francuski orientalista i pisarz odrzucał mieszanie ras i podnosił kulturalne oraz cywilizacyjne znaczenie najszlachetniejszej według niego rasy Aryjskiej, utożsamianej z długofalową i jasnowłosą rasą „germańską” czyli nordyczną. Za jej głównych przedstawicieli nie uważał jednak Niemców, lecz Skandynawów. Osiadły w Niemczech Anglik H.Chamberlain przypisywał utworzenie współczesnej cywilizacji działalności Greków, Rzymian, żydów i Teutonów. Tym ostatnim mianem nazywał Germanów, Celtów i Słowian zachodnich. Najwartościowsza jego zdaniem jest rasa Teutońska, w najczystszej formie zachowana w Niemczech, będąca twórcą najwyższej kultury. Za głównego wroga rasy Teutońskiej uważał rasę żydowską, która jest wprawdzie wysoko uzdolniona, ale działa destruktywnie, w przeciwieństwie do rasy Teutońskiej, działającej konstruktywnie. Szczególne cechy w rasie Aryjskiej, utożsamianej z rasą nordyczną, widział także E. Fischer- antropolog niemiecki, który stawiał ją na szczycie hierarchii wszystkich ras, twierdząc, że bez nordycznego składnika nie ma właściwej kultury, a tylko domieszka nordyczna wydaje myślicieli, wynalazców, artystów. Według niego, wielkość tej domieszki decyduje o hierarchii narodów. Najbardziej nordyczni są północni Niemcy, Skandynawowie i Anglosasi, po nich idą Litwini, Łotysze, Estończycy i Finowie. Nordyczna jest także połowa Polaków i Białorusinów, trzecia część Rosjan od 1 do 3 Ukraińców, czwarta część Czechów i Słowaków. Przyszłość cywilizacji zależy od przyszłości rasy nordycznej. Dlatego aby nie zginąć, powinna ona mieszać się z innymi rasami. Teorie wyżej wymienionych zostały wykorzystane w Niemczech przez twórców i ideologów narodowego socjalizmu oraz w polityce hitlerowskich Niemiec.

I. Wygląd Ariów.

Najdawniejsze wiadomości o wyglądzie Ariów pochodzą z okresu ich inwazji na Grecję oraz z czasów ich najazdu na północne Indie. W przekazach starogreckich oraz staroindyjskich, opisujących te zdarzenia, Ariowie są przedstawiani jako herosi o jasnych włosach i jasnych oczach.Obok barwy włosów i oczu równie ważnym wskaźnikiem służącym do określenia różnic rasowych jest wskaźnik szerokościowo- długościowy głowy, zwany wskaźnikiem głównym.. Odpowiada on liczbie otrzymanej przez podzielenie szerokości głowy poprzez jej długość, mierzoną od czoła do potylicy, i pomnożonej przez 100. W zależności od wielkości tego wskaźnika, dzielimy typy antropologiczne na długogłowe, pośredniogłowe i krótkogłowe. Jednym z najstarszych i przez długie lata stosowanych był podział przyjmujący wskaźnik do 74,9 dla długogłowości, od 75,0 do 79,9 dla pośredniogłowości i od 80,0 wzwyż dla krótkogłowości. We współczesnej antropologii dla długogłowości przyjmuje się przedział do 75,9, dla pośredniogłowości od 76,0 do 82,9 i dla krótkogłowości od 83,0 wzwyż. Podane przedziały wskaźników dotyczą dorosłych osobników żywych ( wskaźniki kefalometryczne ).Danych o wielkości wskaźnika szerokościowo- długościowego głowy, znamionującego starożytnych Ariów, dostarczyły badania czaszek z cmentarzysk ludów Aryjskich epoki neolitu, eneolitu, brązu oraz wczesnej epoki żelaza, odkrytych na obszarach Azji środkowej, Kazachstanu, południowej Syberii, Ałtaju, Tian- szanu i południowo- wschodniej Europy. Ogólny średni wskaźnik szerokościowo- długościowy zbadanych czaszek 27 różnych ludów i plemion Aryjskich, wyniósł 77,8.Z powyższych informacji wynika, że starożytne ludy Aryjskie były populacją pośredniogłową. Następnymi ważnymi wskazówkami służącymi do określenia rasy są wielkości wskaźnika wysokościowo- szerokościowego górnej części twarzy, czyli tzw. Wskaźnika górnotwarzowego, oraz wskaźnika oczodołowego. Wskaźnik górnotwarzowy to stosunek wysokości twarzy „górnej”, mierzonej od nasady nosa do styku warg, a na czaszce do punktu nad górnymi siekaczami, do szerokości twarzy, mierzonej między końcami łuków jarzmowych. Jak wynika z przeprowadzonych badań starożytni Ariowie byli populacją pośredniogłową, jasnowłosą i jasnooką, o szerokiej lub średnio szerokiej i dość krótkiej twarzy oraz niskich lub średnich oczodołach. Taki typ rasowy Ariowie reprezentowali sobą, gdy w epoce neolitu i brązu oraz wczesnej epoce żelaza podejmowali swoje wielkie wędrówki z Azji centralnej na zachód i południe.

II. Cechy rasowe starożytnych Ariów, a cechy rasowe Słowian.

Jak zostało wspomniane wyżej, Słowianie byli jednym z ostatnich ludów Aryjskich, które opuściły swą Indoeuropejską praojczyznę w centralnej Azji. Opuścili ją przypuszczalnie dopiero na przełomie III i II w. p.n.e., przemieszczając się początkowo na obszary położone między Uralem a środkową Wołgą, skąd po kilkuset latach wywędrowali nad środkowy Dniepr.Najstarszy opis wyglądu Słowian pochodzi z „Historii wojen” Prokopiusza z VI w., w której to podaje, że Słowianie są wysokiego wzrostu, silnej budowy i mają włosy koloru ciemnoblond. Słowianie oprócz jasnych włosów odznaczają się w większości także jasnymi oczami- od niebieskich poprzez szaroniebieskie i szare do zielonych. Jeżeli zaś chodzi o wskaźnik szerokościowo- długościowy głowy to jak wykazały badania licznych słowiańskich kurhanów i cmentarzysk z okresu wczesnego średniowiecza, znajdujących się na obszarach dawnej Rusi, Polski, Czech i Połabia, wczesnośredniowieczni Słowianie odznaczali się w większości pośredniogłowością ( 58,3% ), w mniejszym zaś stopniu długogłowością ( 24,1%) i krótkogłowością ( 17,6% ). Średni wskaźnik szerokościowo- długościowy czaszek wczesnośreniowiecznych Słowian był identyczny ze wskaźnikiem starożytnych Ariów i wynosił 77,8. Ponadto dawnych Słowian cechowała, podobnie jak starożytnych Ariów, szeroka lub średnio szeroka i dość krótka twarz oraz niskie lub średnie oczodoły, a także podobna jak u Ariów wartość wskaźnika nosowego. Opisane cechy rasowe Słowian wczesnośredniowiecznych występują również u Słowian współczesnych, zamieszkałych na północ od Karpat określanych jako Słowianie północni, a do których należą Polacy, Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy. Na przestrzeni ostatnich kilkuset lat nastąpiły jedynie zmiany w proporcjach ilościowych między populacją pośredniogłową, a długogłową i krótkogłową. Z porównania wskaźników antropometrycznych i innych cech rasowych starożytnych Ariów oraz wczesnośredniowiecznych i współczesnych Słowian wynika, że spośród współczesnych ludów indoeuropejskich najbliższymi dawnym Ariom pod względem rasowym są północni Słowianie, u których podobnie jak u starożytnych Ariów, najliczniej wśród nich jest reprezentowana populacja odznaczająca się pośredniogłowością, jasnymi włosami i oczami, szeroką lub średnio szeroką i dość krótką twarzą, niewysokimi oczodołami, średnim lub wysokim wzrostem, silną budową ciała .Słowianie zostali zaliczeni do tzw. rasy bałtyckiej ( międzymorskiej ). Według Biasuttiego, Eickstedta i Denikera jest to rasa pośredniogłowo - krótkogłowa, o włosach od blond do brązowych, oczach jasnych, twarzy szerokiej, kanciastej, szerokim wydajnym podbródku, nosie dość wąskim lub średnio szerokim o profilu wklęsłym lub prostym, wzroście średnim, silnej budowy. Wraz z inwazją Ariów , rasa międzymorska rozprzestrzeniła się w starożytności na całą Europę. Ludy Aryjskie tej rasy opanowały m.in. Półwysep Bałkański i Apeniński, gdzie ukształtowały następnie cywilizację grecką i rzymską. Utrwalone w rzeźbie wizerunki starożytnych Greków i Rzymian wykazują najczęściej cechy tej właśnie rasy, natomiast bardzo rzadko cechy nordyczne lub śródziemnomorskie. U schyłku starożytności rasa międzymorska w Europie była już w dużym stopniu zasymilowana z miejscowymi ludami przed Aryjskimi. Słowianie, którzy zachowywali cechy tej rasy, przybywając w V w. n.e. jako ostatni spośród ludów Aryjskich ze wschodu do środkowej Europy, wzmocnili jej liczebność, przywracając zachwiane proporcje międzyrasowe.Cechy rasy międzymorskiej znaczna część Słowian zachowuje do dzisiaj. Obecnie głównym obszarem koncentracji tej rasy są kraje północnosłowiańskie: Polska, Białoruś, Ukraina, Rosja, a ponadto Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia. Dla Słowian jako głównych i najliczniejszych przedstawicieli rasy międzymorskiej określono najbardziej typowe cechy psychiczne takie jak: wytrzymałość na trudy środowiska i bytowania, żywotność, wojowniczość, odwaga, waleczność, indywidualizm, instynkt współzawodnictwa, poczucie wspólnoty plemiennej, pracowitość zawziętość, nieustępliwość, wysokie poczucie godności i honoru, częste uzdolnienia humanistyczne, matematyczne, artystyczne i rzemieślnicze, zamiłowanie do muzyki, pieśni i tańca, otwartość, gościnność; zaś z cech mniej chwalebnych: zaborczość, zawiść, porywczość, awanturniczość, zarozumiałość. Rasa międzymorska, do której należą Słowianie to bez wątpienia rasa starożytnych Ariów z okresu ich jednolitości rasowej, czyli dawna rasa Aryjska. W dobie współczesnej, gdy większość narodów indoeuropejskich z dawnych Aryjskich cech plemiennych zachowała jedynie pokrewieństwo językowe, zatracając w znacznym stopniu cechy rasowe swych Aryjskich przodków, Słowianie pozostają jedynym większym ludem Indoeuropejskim, który oprócz bogatego słownictwa Aryjskiego zachował w tak znacznej swej masie także cechy dawnej rasy Aryjskiej, czyli międzymorskiej. Słowianie rasy międzymorskiej są więc głównymi dziedzicami, przedstawicielami i kontynuatorami rasy starożytnych ludów Aryjskich.

http://www.tworca.org/slowianie.html
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
przebudzony
Dołączył: 09 Kwi 2007
Posty: 968
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 09:58, 22 Mar '09   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Ludzie nie rozbrajajcie mnie takimi tekstami.
Te bzdury o rasach to mit obalony już dawno przez naukę.
Możesz być bardziej podobny genetycznie do murzyna z Afryki niż do kowalskiego który mieszka na twojej ulicy. Zawartość choćby barwnika w skórze nie jest żadnym wyznacznikiem.

Bajki rasowe o aryjczykach dobre są dla dzieci czy naiwnych niedouczonych gimnazjalistów. Ale nie dla ludzi inteligentnych.
_________________
Nie sprzeczaj się z Bimim. Nie krytykuj tego tego co mówi Bimi. Zawsze zgadzaj się z tym co mówi Bimi. Kochaj gejów tak jak Bimi. Nie krytykuj gejów. Inaczej dostaniesz 1 post na dzień. To się nazywa wolność słowa w rozumieniu Bimiego.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Aqua
Dołączył: 30 Lip 2008
Posty: 1450
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 00:45, 23 Mar '09   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

przebudzony napisał:
Ludzie nie rozbrajajcie mnie takimi tekstami.
Te bzdury o rasach to mit obalony już dawno przez naukę.


A te bzdury to się nie nazywają przypadkiem antropologią?

przebudzony napisał:

Możesz być bardziej podobny genetycznie do murzyna z Afryki niż do kowalskiego który mieszka na twojej ulicy. Zawartość choćby barwnika w skórze nie jest żadnym wyznacznikiem.


Czyli jak mi się urodzi czarne dziecko to znaczy, że posądzanie mojej kobiety o puszczanie się z murzynem jest zupełnie nie na miejscu? Laughing


Te zawiłości międzyrasowe mają również podłoże ideologiczne.

Już Wandalowie używali symbolu swastyki:
Tzw. Ręce Boga.

Podobieństwo do Krzyża Jerozolomskiego powinny wydać się zupełnie zrozumiałe, jeżeli uwzględnić fakt, że Bushowie są spokrewnieni z de Boulionami i robili interesy z Hitlerem.

Krzyż Jerozolimski:I teraz pytanie za dziesięć punktów. Czy biorąc pod uwagę fakt, że Fundacja Billa i Melindy Gatesów po części finansowała Seedvault można spojrzeć inaczej na logo Windowsa?:Wink


Dalej mamy swastykę - wszyscy wiedzą jak wygląda Wink

I mniej znany ważny symbol u Nazistów - Czarne Słońce:I w drugim wariancie:I trochę wiedzy z "against the mainstream": http://greyfalcon.us/Black%20Sun.htm


Oczywiście problem z wiedzą tego typu jest taki, że zaraz nam się pojawi UFO, Nowa Szwabia, Projekt Chronos czy rtęciowe napędy antygrawitacyjne więc trzeba naprawdę uważać co się czyta i do wszystkiego z dystansem. Co nie znaczy, żeby od razu wszystko dyskwalifikować i daleko nie szukając - na terenie Polski mamy przecież projekt Riese, o którym z jednej strony można poczytać nawet w przewodnikach turystycznych, a z drugiej w sumie nadal nic o nim niewiadomo. Czyżby niedoszłe polskie Mount Weather? Wink
_________________
Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko mało prawdopodobne.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
Fanalityk
Dołączył: 04 Paź 2008
Posty: 517
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 02:50, 26 Mar '09   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Cytat:
The Black Sun [Schwarze Sonne] is an emblem consisting of three Swastikas arrayed within a circle to form a sun design.


To co niby znaczy Schwarzenegger.. Razz
_________________
www.DavidIcke.pl
"Nasze poglady sa wyuczone, co nie znaczy ze sa prawdziwe.." Bill Hicks
Wiara to Ja, a Wiedza to moj Miecz.

Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
cebull1
Dołączył: 01 Cze 2008
Posty: 96
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 10:40, 26 Mar '09   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Z jakiej racji mamy być dumni z przypadkowej przynależności do jakiejś grupy o której zainspirowani darwinizmem chorzy uczeni, eugenicy i narcystyczni, ambitni szaleńcy twierdzili, że jest najbardziej wartościowa. Wszystkie narodowości mają wielki wkład do osiągnięć myśli ludzkiej, ci pochodzenia aryjskiego(Aryjczycy według najnowszych badan genetycznych to przede wszystkim współcześni Irańczycy, Ukraińcy, Polacy, Czesi, Słowacy, a nie Germanie), nie maja żadnych cech szczególnych. Porfirij odnoszę wrażenie, że usiłujesz dowartościować Słowian przynależnością do grupy rzekomo lepszych ludzi, a przez to pośrednio siebie. Dziękuje bardzo, nacjonalizmy już przerabialiśmy.
Jest jedna rasa, rasa ludzka.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Fred
Dołączył: 25 Lis 2008
Posty: 192
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 16:11, 28 Mar '09   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Cebull1 zgadzam sie z tobą jak najbardziej. Pozostaje tylko jedno ale: mianowicie przez cały czas istnienia kultury rzymskiej o Słowianach wypowiadano się delikatnie mówiąc nieprzyzwoicie. Dlatego nie dziwi mnie poruszanie tego typu tematów w obecnych czasach gdy świadomość ludzi zaczyna się wreszcie budzić.
Żeby nie było niedomówień - żadna rasa nie jest ponad inną. Inną zupełnie sprawą jest świadomość przynależności do określonej grupy, która jest postrzegana jako całość związana ze sobą kulturowo i językowo.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
November09
Dołączył: 19 Lis 2009
Posty: 857
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 22:55, 27 Lis '09   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Świeże badania genetyków (publ. 4.11.2009), znacznie zmieniające dane wcześniejszych autorów,
wskazały na Polskę jako na praojczyznę Słowian i miejsce powstanie polskiej mutacji R-M458 dla słowiańskiej populacji Europy.Cytat:
Dziś na Ukrainie, Białorusi i w Rosji żyje około 50% ludności naszych haplogrup (w niektórych starych miastach do 70%). Genealogia Y-DNA prowadzona przez A. Klosova zidentyfikowała nawet starożytnych założycieli dziewięciu plemion ruskich z czasu około 2000 lat p.n.e i późniejszego, nazwanych imiennie dopiero we wczesnośredniowiecznych zabytkach pisanych, m.in. bliscy nam Wołynianie, Bużanie i Biali Chorwaci (kilka kopalnych szczątków ludzi owego osadnictwa hg R1a1 zidentyfikowano nawet w Krasnojarsku w południowej Syberii).
Równie stare jak na Ukrainie i Rosji, bo z około 2700 lat p.n.e. korzenie plemion R1a1a znajduje sie na terenie Niemiec, a więc jest tam daleko wcześniejsze niż geneza Germanów, zwłaszcza tam, gdzie dziś nadal żyje skondensowane osadnictwo słowiańskiej hg R1a1 Serbołużyczan (choć zwykło się je datować dopiero na wiek VII po Chr.). Potwierdza to np. niedawne, dokonane w 2005 r., odkrycie cmentarzyska kilkunastu zmarłych, a wśród nich trzech męskich osób z hg R1a1a w Eulau, 40 km za Lipskiem nad rzeką Soławą (niem. Saale) w dorzeczy Łaby w Saksonii. Owe groby ofiar jakiejś starożytnej przemocy, pochodzą z około 2600 lat p.n.e i wyróżniają się świadectwami bogatej kultury życia rodzinnego i małżeństwa egzogamicznego. Plemię to prezentowało kulturowe środowisko tzw. ceramiki sznurowej, kojarzonej z Indo-Europejczykami. Wśród ludności niemieckiej do dziś blisko 10% wykazuje haplogrupę R1a1, których wspólny przodek żył tam już około 2700 lat p.n.e.
Czyżby owi nadłabscy Serbowie, a zwłaszcza ich bałkańscy protoplaści, zanotowani przez tzw. geografa bawarskiego jako Zeriuani (Serbianie?), byli tymi, "z których wszystkie plemiona słowiańskie powstały i ród swój - jak zapewniają - wywodzą"?
Można ich śmiało identyfikować z tzw. kulturą grobów jednostkowych, która pojawia się około 2800 przed Chr. w ramach paneuropejskiej kultury ceramiki sznurowej. Jej południowy region rozciągał się od Małopolski przez Śląsk i Czechy po Solawę (dopływ Łaby), z Serbołużyckim Eulau. Północny region tej kultury przylegał do Bałtyku i rozciągał się od Kujaw i dolnej Wisły, przez Wielkopolskę, rejon dolnej Odry i Meklemburgię po Dolną Łabę (z tym horyzontem można kojarzyć późniejsze 1 R1a1a w jaskini Lichtenesteinhochle z ok. 1000 przed Chr.), zob. Dyskusja, n.16. Także słynna kultura łużycka może być bez zastrzeżeń przypisana głównie (choć nie tylko) słowiańskiej hg R1a1a. Populacje haplogrupy R1a1a żyją dziś w Polsce w największym w całej Europie jednorodnym zagęszczeniu, bo blisko 60% ludności Polski.


Cytat:
Nieco później niż w Polsce, bo - według dotychczasowej rachuby A. Klosova - około 2100 p.n.e., R1a1a pojawia się w Czechach (dziś 30%), Słowacji (40%), Węgier (32%) i Anglii (5% mieszkańców); ok. 1800 w Irlandii (dziś m.in. klany Donaldów i Douglasów); ok. 1500 p.n.e. w Szkocji; ok. 1300 p.n.e w Norwegii (do 30% mieszkańców części zachodniej). Stąd osadnictwo R1a1 emigrowało do Islandii (dziś tam 23% ludności). Nadto do Austrii - dziś ok. 25%. Także w Szwecji i Norwegii tj. w nadmorskich regionach zachodnich, zwłaszcza wśród przybyłych z Rusi dawnych wikingów; nie dziwi więc udział wikingów w tworzeniu słowiańskiego państwa ruskiego w IX-X w.), Na Litwie, Łotwie i Estonii dziś odpowiednio 38, 40 i 32%. W sumie, na mapie geno-geografii Europy największe zagęszczenie słowiańskiej hg R1a1a ciągnie się szerokim pasem od Bałtyku po Morze Czarne (co jest wodą na młyn tym, którym marzy się Polska "od morza do morza"!).


Cytat:
W nowym i korzystnym dla nas świetle staje także wyjątkowa zwartość i liczebność etniczna oraz tożsamość słowiańska Polaków, obecnych od wielu tysięcy lat na tej ziemi (Underhill ustalił nawet blisko 12 tysięcy lat), choć może z okresami znacznego regresu demograficznego, tzw. pustki osadniczej. Widać to szczególnie na tle sąsiednich krajów, zwłaszcza Niemiec (gdzie Germanów z normańskiej haplogruopy I-1 - nieco ponad 40%, ze zgermanizowanej części celtyckiej hg R1b 40%, a ze słowiańskiej R1a1a i R1a1a7 - 20%) oraz mieszkańców Czech i Słowacji (gdzie oprócz Słowian żyje dość liczna grupa celtycko-germańska z R1b odpowiednio Czechy 28% i Słowacja 17% oraz hg południowoeuropejska I-2, po 18%). I zadziwia nadto, zwłaszcza wobec genetycznej różnorodności w haplogrupie zachodnioeuropejskiej, genetyczna jednolitość całej haplogrupy słowiańskiej R1a1a, w której dotąd nie doszło do żadnej dalszej mutacji i wydzielenia się osobnej podgrupy genowej; na kontynencie europejskim (Polacy, Słowacy, Macedończycy, Ukraińcy, Rosjanie...) różnimy się tylko osobniczymi allelami w STR.

Szkoda tylko, że ci Słowianie, choć tak liczni, nie utworzyli wcześniej, już w starożytności, jednej zwartej grupy politycznej i własnego wielkiego i trwałego państwa. Teraz trzeba ich identyfikować nie tylko z późniejszymi Sklawinami, Antami i Wenedami (odVI w. po Chr.), ale i pod wieloma innymi, wcześniejszymi nazwami ludów starożytnej Europy, może łącznie z niektórymi "Sarmatami" (od III w. przed Chr. po późne średniowiecze), niektórymi "Scytami" (znanymi co najmniej od VII w. przed Chr.), Aorsami, Neurami, Budynami, Melanchlajnami, a zwłaszcza Ariami (ok. 1500 lat przed p.n.e.). Trzeba ich więc widzieć, i to już w starożytności, na Bałkanach i nad Dunajem, na rozległym terenie od Bałtyku po Morze Czarne, od ziem Rusi po Morze Aralskie, a nawet od Uralu po ziemie północnych Indii, Pakistanu i Iranu - wszędzie tworzących niekiedy prymitywne, ale niekiedy i bardzo rozwinięte i wyrafinowane kultury archeologiczne (zob. wyżej i na mapach Eupedii:
http://www.eupedia.com/europe/neolithic_europe_map.shtml) oraz systemy protopaństwowe.


fragmenty pochodzą z >> http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/polacy.htm
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
November09
Dołączył: 19 Lis 2009
Posty: 857
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 20:17, 29 Lis '09   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Koń, koło i język a DNA Słowian i innych
Iwo Cyprian Pogonowski

Cytat:
Jak wiadomo w polskiej pamięci narodowej nie ma wędrówki przodków naszych, nim osiedlili się oni nad Wisłą i mówili językiem należącym do rodziny języków Indo-Europejskich. Proto-Indo-Europejski język był używany już 5,500 lat temu. Istnieje pogląd, że Bałto-Słowianie byli nad Bałtykiem od blisko 4,000 lat. Około 3,500 lat temu język Bałto-Słowian oddzielił się od języka Arian, a 500 lat później język Bałtów oddzielił się od języka Słowian, poczym przez następne 1,500 lat języki Słowian rozwijały się równolegle z pokrewnymi im językami takimi jak Grecki, Łacina, Perski, Kurdyjski, Celtyckim, Germański etc. Rozwój języka polskiego trwał przez następne 1,500 lat. Natomiast nazwa Słowian jest zapisana w historii dopiero w pierwszym milenium ery chrześcijańskiej.

Obecnie stoimy u progu wielkich osiągnięć w dziedzinie genetyki na podstawie datowania próbek DNA pobranych w kościach ludzi zmarłych w dalekiej przeszłości. Ja wiemy najbliższe i najbardziej intymne powiązania genetyczne między ludźmi z pokolenia na pokolenie są łatwo zrozumiałe, natomiast trudniejsze do zrozumienia są powiązania językowe. Na ten temat ważna jest książka archeologa angielskiego, David’a W. Anthony’ego, opublikowana przez Princeton University Press pod tytułem „Koń, Koło i Język: Jak Jeźdźcy w Epoce Brązu z Pochodzący Euroazjatyckich Stepów Ukształtowali Współczesny Świat,”

Autor ten udowadnia za pomocą bardzo gruntownych ustaleń DNA, że język Proto-Indo-Europejski pochodzi ze stepów Ukrainy i Rosji oraz wymienia kluczowe zdarzenia podstawowe do zaistnienia wystarczających sił Indo-Europejczyków do dokonania podbojów w Europie i w Azji. Obecnie około trzech miliardów ludzi mówi językami pochodzącymi od języka Proto-Indo-Europejskiego.

Około 4,800 lat temu koń został oswojony na stepach Eurazji i prawdopodobnie na początku był hodowany na mięso i dopiero po kilku wiekach koń został osiodłany a następnie zaprzężony do wozu na kołach. Ślady wędzidła na zębach kiełzanych koni umożliwiają określenie postępu w używaniu konia pod siodłem. Autor uważa, że koń i związany z koniem wynalazek koła miały kluczowe znaczenie w rozpowszechnianiu języka.

Brak umiejętności pisania spowodował poleganie na deklamacji poematów w celu przekazywania informacji, dzięki czemu język Proto-Indo-Europerjski rozwijał się i pomagał w tworzeniu elit społecznych oraz rozpowszechniał się jako „język awansu społecznego” najbardziej rozpowszechniony ze wszystkich języków na świecie. Autor książki „Koń, Koło i Język: Jak Jeźdźcy w Epoce Brązu Pochodzący z Euroazjatyckich Stepów Ukształtowali Współczesny Świat,” przytacza prace lingwistów, archeologów i innych badaczy naukowych i podaje czytelnikom szczegóły skomplikowanego rozwoju najbardziej rozpowszechnionej rodziny języków na świecie.

Przy przygotowywaniu uniwersalnego słownika polsko-angielskiego, który jest zamieszczony na mojej stronie internetowej, natknąłem się na starosłowiańskie pochodzenie angielskiego słowa „pogoda” czyli „weather,” które tak jak też słowo niemieckie „Wetter” pochodzi od słowiańskiego słowa „wetru,” które z kolei jest wczesną formą słowa „wiatr.” Jest to logiczne ponieważ wiatr powoduje zmiany pogody.

Ciekawym i wyjątkowym zjawiskiem wśród nowoczesnych języków słowiańskich jest to, że jedynie w języku polskim zachowały się starosłowiańskie samogłoski nosowe, czyli, „nosówki:” „ą” i „ę,” które były zanotowane jako dźwięki słowiańskie już w dziewiątym wieku przez Św. Cyryla i Metodego w Salonkiach. Staro-słowiańskie samogłoski nosowe nie zachowały się we wszystkich innych językach słowiańskich po wędrówkach ludów. Fakt ten jest uważany za bardzo ważny argument, że Polacy nadal mieszkają na tych samych terenach gdzie język ich rozwijał się i dzięki temu nie stracili tych samogłosek.

Ciekawa jest polska terminologia związana z budownictwem. Tak, więc słowo ściana sugeruje ciętą pionowo warstwę ziemi w ziemiance stepowej. Słowo podłoga opisuje podkładanie powierzchni wnętrza jako podłogi a słowo powała powalanie u szczytu ziemianki powierzchni służącej jako dach. Natomiast schody w dół do ziemianki określają obecnie wszystkie schody w klatce schodowej, wszystko jedno czy idzie się nimi w górę czy w dół.

Jeśli sobie wyobrazić istnienie wody zaskórnej pod podłogą ziemianki, to w takim razie logiczne jest „łażenie” w dół pod podłogę, żeby dostać się do wody. Być może stąd słowo „łazienka” wywodzi się z czasów, kiedy nasi przodkowie zamieszkiwali ziemianki.

Książka archeologa angielskiego, David’a W. Anthony’ego, opublikowana przez Princeton University Press pod tytułem „Koń, Koło i Język: Jak Jeźdźcy w Epoce Brązu z Pochodzący Euroazjatyckich Stepów Ukształtowali Współczesny Świat” opiera się na rewelacyjnych informacjach otrzymywanych dzięki postępowi w określaniu i datowaniu DNA.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
kalfas
Dołączył: 02 Gru 2009
Posty: 338
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 01:31, 05 Gru '09   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Fanalityk napisał:
Cytat:
The Black Sun [Schwarze Sonne] is an emblem consisting of three Swastikas arrayed within a circle to form a sun design.


To co niby znaczy Schwarzenegger.. Razz


Może brudne jaja ?
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Norbi
Dołączył: 18 Sie 2009
Posty: 694
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 02:28, 05 Gru '09   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Pod budowaną trasą S3 w okolicach Międzyrzecza archeolodzy odkryli ślady dużej osady sprzed 8-10 tys. lat.
Czy ktoś ma kontakt z Marcin Wójcikiem, szefem wykopalisk przy trasie S3 ? Odkrycie może trochę namieszać. Wink
http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dl...../387229876
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Kraken
Dołączył: 27 Maj 2007
Posty: 72
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 12:57, 05 Gru '09   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Tak mi się zdaje, że większość tych rewelacji musi być najpierw "ulizana", żeby się nie narazić ludziom na górze. Tak więc, te naprawdę ważne znaleziska są systematycznie zniszczone, bo nie tylko wywracają archeologię do góry nogami. Wywracają światopoglądy. Kompromitują wszystkie stopnie naukowe, doktoraty, uczelnie - bo nagle może się okazać, że ludzie tyle lat brodzą w wielkim kłamstwie...

Polecam książki znanego rosyjskiego historyka Pietuchowa - mówi on w całkowicie nowy, wręcz wywrotowy sposób o historii słowian i co się stało z dawnym super-etnosem Wedrusuów, Aryjczyków czy jak ich tam zwał...
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
kalfas
Dołączył: 02 Gru 2009
Posty: 338
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 00:11, 06 Gru '09   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Zawsze mnie zastanawiał temat archeologii w tym kontekście. Chodzi mi o przekładanie się archeologów niemieckich i polskich o tym kto kogo ...lub kto gdzie leżał i kim był. I kogo wykopano. Kłania sie tu teoria pochodzenia Słowian.
Czy jesteśmy znad stepów czy jesteśmy autochtoniczni. Kupę w tej materii nieporozumień. Pierwszy to taki że nie ma już Germanów jak nie ma również Słowian.
Ci co interesują sie holotypami dobrze o tym wiedzą. Mało teraz Germana w Niemcu jak równiez Słowianina w Polaku.
Niemcy wymieszali sie ze słowianami i zydami, dunami, celtami w Alpach + pomniejsze grupy etniczne.Polacy z niemcami, żydami , tatarami, turkami, romami, grekami, etc.
Tak, że archeologia pozostaje jedynie ciekawa w kwestii jak Oni żyli kiedyś tam a nie w kwestii przewag politycznych.
Zreszta nawet jakby wskrzesili Gota lub Gepida ( o ktorych wiadomo że pochodza ze skandynawi) tez moglo bysię cos ciekawego okazać bo przeciez nie była to kultura pismienna.Co z tego że przylezli ze Skandynawii-może mowili po słowiańsku ?
Archeologia to tak naprawdę dopisywanie historii do skorupki -skorupka ma parę centymetrów kwadratowych
a na jej podstawie zapisuje sie kilometry kwadratowe papieru w mądryh ksiązkach.
Czasami jedno znalezisko potrafi wyrocic całą dotychczasową archeologie- moze w tym konteksie nalezy zastanowić sie nad tym dlaczego pewne fajne miejsca nie są rozgrzebywane. polacy wolą dłubac w Egipcie czy Syrii niż u siebie.

Swoją drogą wiecie już dlaczego amerykanie tak bardzo interesują sie prehistorią nie luniąc grzebac w "młoddszej" zimei.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
easy russian
Dołączył: 17 Maj 2010
Posty: 2248
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 23:27, 16 Lip '10   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Fred napisał:
Cebull1 zgadzam sie z tobą jak najbardziej. Pozostaje tylko jedno ale: mianowicie przez cały czas istnienia kultury rzymskiej o Słowianach wypowiadano się delikatnie mówiąc nieprzyzwoicie. Dlatego nie dziwi mnie poruszanie tego typu tematów w obecnych czasach gdy świadomość ludzi zaczyna się wreszcie budzić.
Żeby nie było niedomówień - żadna rasa nie jest ponad inną. Inną zupełnie sprawą jest świadomość przynależności do określonej grupy, która jest postrzegana jako całość związana ze sobą kulturowo i językowo.

oczywiście ,że nie jest - jednak dla ścisłości : na dęba nie mówi się brzoza czy odwrotnie . Tak dla zwykłego porządku . Istnieją rozmaite drzewa - rozmaite narody . Każdy ma swoją rolę/drogę/kulturę. ....dla ścisłości RASA oznacza dlaczegoś "biały/czysty/początkowy"- znaczenie to doskonale znane jest z jęz. łacińskiego .Używane było ot choćby do oświeceniowych teorii "tabula rasa".
To taka dygresja gwoli przemyśleń. trawa jest trawą, słoń słoniem a nie jeleniem, ..
_________________
"istnieje tylko jedno dobro - WIEDZA, oraz tylko jedno zło- IGNOROWANIE WIEDZY "

- Sokrates
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
easy russian
Dołączył: 17 Maj 2010
Posty: 2248
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 22:03, 19 Lip '10   Temat postu: Odpowiedz z cytatem


_________________
"istnieje tylko jedno dobro - WIEDZA, oraz tylko jedno zło- IGNOROWANIE WIEDZY "

- Sokrates
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
de93ial
Dołączył: 17 Lip 2013
Posty: 2881
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 16:19, 01 Lis '17   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Ciekawy wywiad, dwie części.

Trochę trudna forma bo widać, że człowiek ma nieco problem z ekspresją, ale warto posłuchać.

http://porozmawiajmy.tv/slowianie-i-ariowie-drzewiej-czesc-1-norbert/
_________________
http://www.triviumeducation.com/
Punkt startowy dla wszystkich.
http://trivium.wybudzeni.com/trivium/
Wersja PL
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
good why
Dołączył: 09 Lut 2015
Posty: 537
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 17:40, 01 Lis '17   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Jak się poczyta jakie głupoty wypisywali co niektórzy 'znafcy' tych 8 lat temu, to ręce opadają... Rolling Eyes
_________________
"Uwielbiam good why'a" - chemicloo
"Aj waj, wypunktował mnie. Lecę po ratunek do gei" - chemicloo vel WZBszambo alias szeklan itp.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Aniołek
Dołączył: 03 Mar 2019
Posty: 947
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 15:39, 27 Lip '19   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

przebudzony napisał:
Ludzie nie rozbrajajcie mnie takimi tekstami.
Te bzdury o rasach to mit obalony już dawno przez naukę.
Możesz być bardziej podobny genetycznie do murzyna z Afryki niż do kowalskiego który mieszka na twojej ulicy..
Taaa, jasne... i tylko jakimś dziwnym przypadkiem nie masz czarnej skóry, kręconych, czarnych jak smoła włosów, i olbrzymich ust. Surprised


Istniejemy trochę dłużej niż od roku 966 (czy się to komu podoba czy nie tongue)

Badania DNA wykazały że nasz praojciec urodził się około 15 000 lat temu . Ziemie polskie były nieustannie zamieszkiwane przez naszych przodków przez dobrych kilka tysięcy lat.
W skrócie- wiele się wydarzyło przed rokiem 966-ym.
cebull1 napisał:
Z jakiej racji mamy być dumni z przypadkowej przynależności do jakiejś grupy o której zainspirowani darwinizmem chorzy uczeni, eugenicy i narcystyczni, ambitni szaleńcy twierdzili, że jest najbardziej wartościowa.
A z jakiej racji uważasz tę przynależność za p r z y p a d k o w ą ? Eh?

Cytat:
Porfirij odnoszę wrażenie, że usiłujesz dowartościować Słowian przynależnością do grupy rzekomo lepszych ludzi, a przez to pośrednio siebie. Dziękuje bardzo, nacjonalizmy już przerabialiśmy.
Nie... nie chodzi o żadne "dowartościowanie się"... To, że europa zachodnia porzuciła swój etnos nie znaczy że my musimy ślepo podążać jej śladami Confused . To jakiś nowy obowiązujący psycho-trynd z zachodu??
Nie chodzi o dowartościowywanie się, ale o zwykłą prawdę historyczną.. ---------"Poczucie wartości" przyjdzie z czasem Wink

Cytat:
Jest jedna rasa, rasa ludzka.
Nie. Nie ma takiej rasy. To jest gatunek.kalfas napisał:
Swoją drogą wiecie już dlaczego amerykanie tak bardzo interesują sie prehistorią nie lubiąc grzebać w "młodszej" ziemi.
Eh? Think thumleft
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Goniec Króla
Dołączył: 18 Sie 2009
Posty: 1285
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 00:18, 29 Lip '19   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Kupała a Wielka Słowiańszczyzna (22 czerwca 2019)

Cytat:
KOMUNIKAT KRÓLEWSKI z 22 czerwca

Polska albo będzie wielkim mocarstwem albo nie będzie jej wcale!

Obecni okupanci - neobolszewicy - Bolszewia, nie tylko pilnuje Polski i Polaków na grobach pomordowanych Lachów, Lechów, Lechitów, Sarmatów, Wenedów, Polachów alias Polaków ale przede wszystkim pilnuje by Duch Słowiańszczyzny nie obudził się w dzisiejszych Mieszkańcach Polski.

Rolą obecnych okupantów, kontynuujących okres zaborów polskiej, królewskiej państwowości stojących ramie w ramię z bolszewickim klerem wyższym jest wciskanie dzisiejszym Polakom, że przed 966 rokiem nie było tu życia a nasi przodkowie chodzili po drzewach i byli kanibalami.

Sfora wypuszczonych ogarów politycznych w postaci wędrownych trubadurów politycznych i wystruganych z kija paszkwilantów - idiotów ma za zadanie obśmiewać Tradycję Wielkiej Słowiańszczyzny - Wielkiej Lechii.

Stąd Nasz królewski apel: nie dajmy się zindoktrynować przez pseudohistroryków, pseudopolityków i pseudodziennikarzy!

By przetrwać musimy być wielcy, co najmniej na miarę Bolesława Wielkiego Chrobrego.

Dzisiejsi Polacy budzą się z 1000-letniego snu-letargu i dlatego Pomocnicy Szatana ściągają posiłki, aby nas ujarzmić!

Na nic to się zda gdy mamy świadomość, że naszym Królem jest Jezus Chrystus a Naszą Królową Jego Matka Maryja.

Szatan nie pokona nigdy Królestwa Jezusa i Maryi!

Któż przeciwko Nam jeśli Bóg z Nami?

Nadchodzi czas gdy potomkowie katów naszych przodków ugną kolana przed Lachami, zjednoczonymi w Wielką Lechię - zjednoczone plemiona - narody - państwa słowiańskie.
Nie ma bowiem zbrodni bez kary!

Dano 22 czerwca A.D.2019 w Myszkowie na Ziemi Wielkiej Lechii w czwartym roku Naszego panowania jako Król Polski.

Wojciech Edward Rex PoloniaeWIETRZYCHOWICE - CMENTARZ STAROŻYTNEJ LECHII
Cytat:
Rada Królewska odwiedziła Wietrzychowice 27 października A.D.2018, na kilka dni przed Świętem Zmarłych aby pomodlić się za naszych słowiańskich przodków.

Skład Rady Królewskiej:

J.K.M. Wojciech Edward I

1. J.W. Cezary Mariusz Tousty - Kanclerz Wielki Koronny
2. J.W. Jarosław Kierznikowicz - Marszałek Sejmu Walnego, Marszałek Wielki Koronny, Marszałek Ziemi Kaszubskiej
3. J.W. Marian Redes - Starosta Generalny Nadodrza
4. J.W. Danuta Ragin-Mic - Marszałek Ziemi Warmińskiej

W lesie znajduje się rezerwat archeologiczny – cmentarzysko szkieletowe. Zostało ono wzniesione przez plemiona pasterzy i rolników, zamieszkujących tamtejsze tereny 5500 lat temu. Ze względu na wielkość znajdujące się tam grobowce, nazywane też kopcami kujawskimi, określane są mianem polskich piramid.

W owych rozwiniętych plemionach wytworzył się system wierzeń religijnych, którego przejawem był zwyczaj wznoszenia potężnych budowli kamienno-ziemnych. Te olbrzymie nasypy, w kształcie wydłużonego trójkąta, nierzadko dochodzące do 150 m długości, okładane były głazami i większymi kamieniami, których masa w partii szczytowej sięgała 7-10 ton; w miarę zwężania się grobowca kamienie były coraz mniejsze. Dzięki temu nie obsuwały się, a budowle owe mogły prawie niezmienione przetrwać tysiąclecia. W partiach czołowych budowli występują przerwy w obstawie kamiennej. Były to zapewne wejścia do drewnianych komór przeznaczonych na odprawianie obrzędów pogrzebowych.

Do wzniesienia jednego grobowca zużywano przeciętnie około 150 m3 kamieni i około 1000 m3 ziemi. Transport budulca, z uwagi na rozmiar i znaczny ciężar kamiennych bloków, odbywał się zapewne z pomocą wołów. W grobach tych, nazywanych – jak podaje Oskar Kolberg – żalkami, pochowani byli wyłącznie mężczyźni. Badania wykazały, że były to pochówki pojedyncze, jakkolwiek spotyka się przypadki znalezienia jednocześnie dwóch mężczyzn pochowanych w tym samym czasie. Zmarłych układano w pozycji wyprostowanej, na wznak. Głowy nieboszczyków skierowane były do czoła grobowca.

Z Wikipedii:
Wyposażenie grobowe, zazwyczaj skromne, z reguły ograniczało się tylko do jednego narzędzia krzemiennego, części naczynia bądź bryły wapiennej, co wskazuje na jego symboliczny charakter. Przejawem troski o losy zmarłego i wyrazem złożonego mu uznania przez najbliższych żyjących była przecież sama piramida, ogrom pracy włożony w zbudowanie, zgodnie z panującym zwyczajem pogrzebowym, potężnego nasypu ziemnego grobu.

Ze względu na sposób konstruowania tych grobowców i ich części wewnętrznych z wielkich kamieni, zalicza się je do tzw. grobowców megalitycznych. Pochodzą z neolitu i stanowią najstarsze na naszych ziemiach nasypy nagrobne, związane z kulturą pucharów lejkowatych (schyłek IV i początek III tysiąclecia p.n.e.). Co do okresu powstania, poprzedzają wzniesienie piramid egipskich. Były to zapewne miejsca wiecznego spoczynku wodzów, lokalnych władców, kapłanów bądź starszyzny plemiennej. Na szczytach grobowców spotyka się pozostałości późniejszych styp i uroczystości ku czci zmarłego. Zapewne były one również miejscem obrzędów kultowych, dokonywanych z udziałem całej społeczności.
Sława Wielkiej Lechii !
_________________
w_Królestwie_TV
http://www.metrykakoronna.org.pl/
#zdejmijMaske i #wyjdźZchaty
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
Goska
Dołączył: 18 Wrz 2007
Posty: 3225
Post zebrał 0.010 mBTC

PostWysłany: 04:30, 29 Lip '19   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Maczugi juz macie !?
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Azyren
Dołączył: 07 Wrz 2015
Posty: 4105
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 11:27, 29 Lip '19   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

pajacloo napisał:
na grobach pomordowanych Lachów, Lechów, Lechitów, Sarmatów, Wenedów, Polachów alias Polaków ale przede wszystkim pilnuje by Duch Słowiańszczyzny nie obudził się w dzisiejszych Mieszkańcach Polski.


Cytat:
Tradycję Wielkiej SłowiańszczyznyCytat:
Na nic to się zda gdy mamy świadomość, że naszym Królem jest Jezus Chrystus a Naszą Królową Jego Matka Maryja.


Najpierw o Słowiańszczyźnie która była pogańska, i na której największego ludobójstwa dokonali chrześcijanie w procesie nawracania na "słuszną wiarę", a teraz o tym że króluje wam chrześcijański Jezus Chrystus (Żyd a nie Słowianin dla jasności) i jego żydowska matka Miriam. Jezu co za masło maślane, takiego bezsensownego bełkotu to ja już dawno nie czytałem. Najwidoczniej Edzio doszedł do wniosku że stworzy taki miszmasz, gdzie dla każdego szura coś się znajdzie, i tak wielkolehici sympatyzujący zazwyczaj z neopogaństwem/rodzimowierstwem będą kuszeni Wielką Lechia króla Edzia, a katoliccy fundamentaliści, monarchiści i katotalibowie będą nęceni wizją Jezusa i Miriam królujących wam wespół ze Edziem Laughing Laughing Laughing

Jeszcze tylko brakuje czegoś dla fanów reptilian, realian czy zwolenników paleoastronautyki, w tej i tak juz rozbudowanej teologii ruchu edzio-monarchistycznego Laughing

Dla każdego coś miłego, Jest Jezusek i jest Leszek, Świętowidek i Maryjka Rolling Eyes Laughing


Cytat:
Szatan nie pokona nigdy Królestwa Jezusa i Maryi!


Owszem. A wiesz dlaczego? Bo nie istnieje Rolling Eyes


Cytat:
Któż przeciwko Nam jeśli Bóg z Nami?


Ja wiem że z wiedzą historyczną u ciebie na bakier, ale wierz mi, że w historii wielu tak twierdziło, że "Bóg jest z nami/Gott mit uns", a potem dostawało takie cięgi że aż nie wiedzieli którędy spieprzać, za którą rzekę, za Odrę czy za Ren? Rolling Eyes


Cytat:
Nie ma bowiem zbrodni bez kary!


"Zbrodnia i kara" - Dobra książka. Czytałem. Polecam Rolling Eyes


Cytat:
Dano 22 czerwca A.D.2019 w Myszkowie na Ziemi Wielkiej Lechii w czwartym roku Naszego panowania jako Król Polski.


Naszła mnie taka refleksja. Ej, skoro wy tworzycie sobie swoje wyimaginowane państwa, to czy ja tez mógłbym sobie jednogłośnie proklamować państwo i napaść na was militarnie? Rolling Eyes

Bójka na pieści i kije kilku ludzi, przyjeżdża polska policja:
- Panowie co to za burdy tutaj z samego rana?
- Proszę Pana szanownego, tutaj rozgrywa się wojna dwóch samodzielnych, niezależnych, bytów państwowych nie będących podmiotami państwa Polskiego. Proszę więc uprzejmie o nieangażowanie się w nasze sprawy, w przeciwnym razie zostanie to uznane za pogwałcenie naszej neutralności i spowoduje adekwatną reakcję dyplomatyczną z wypowiedzenie wojny RP włącznie.
- Aaa... Ok - Powiedział policjant i odjechał Laughing Laughing Laughing

Nie no, debilizm i totalne odrealnienie tych ludzi wzbudza we mnie śmiech ale i zażenowanie zarazem Rolling Eyes
_________________
Stagflacja to połączenie inflacji i hiperinflacji ~ specjalista od ekonomii, filantrop, debil, @one1
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Aniołek
Dołączył: 03 Mar 2019
Posty: 947
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 12:06, 29 Lip '19   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Wytrzyj sobie pyszczek, bo ślinotoku dostałeś Smile

Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Azyren
Dołączył: 07 Wrz 2015
Posty: 4105
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 23:29, 29 Lip '19   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Oj tam @pajacloo, ja tam mam dobra zabawę z waszego zjebania umysłowego Rolling Eyes

Robicie mi fun Rolling Eyes Very Happy

Któż przeciw wam jak Buk z wami, i Yeshu z Miriam, królowie Wielkiej Lechii Słowiańskiej Laughing Laughing Laughing
_________________
Stagflacja to połączenie inflacji i hiperinflacji ~ specjalista od ekonomii, filantrop, debil, @one1
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Goniec Króla
Dołączył: 18 Sie 2009
Posty: 1285
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 01:15, 30 Lip '19   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Goska napisał:
Maczugi juz macie !?
Nie, ale mamy katechizmy... Jeszcze jakieś pytania, wredna małpo?

chAzaryn napisał:
Robicie mi fun
oj kłuje w ślepia kundli, kłuje prawda o Wiekiej Lechii, oj kłuje..

Cytat:
Najpierw o Słowiańszczyźnie która była pogańska, a teraz o tym że króluje wam chrześcijański Jezus Chrystus
I cóż... Z tego powodu że Mieszko pchnął państwo na nowe tory i otworzył szeroko zachodnie wrota na nowe możliwości, to mamy dzisiaj zapominać o naszych wielkich przodkach, tak?
Może wy -chazarzy- tak właśnie czynicie, usiłując wymazać własną niechlubną przeszłość z ksiąg historii, ale nie my - Polacy ..Lechici, Wenedowie, Sarmaci !

Cytat:
Jezu co za masło maślane,

Jezu!! Co za ograniczony CIASNY "rozum" !

(Smile)

-i ty, z takim stereotypowym "myśleniem".. lub raczej zaprogramowanym, sztywnym procesem zerojedynkowym chcesz cokolwiek zrozumieć, tak? Confused . . . Powodzenia thumleft
(eh, ...czy ten proces mentalnej defekacji downa zamkniętego w ciasnym labiryncie turbo"wiedzy" można w ogóle nazwać myśleniem? Rolling Eyes)


Cytat:
Ja wiem że z wiedzą historyczną u ciebie na bakier, ale wierz mi, że w historii wielu tak twierdziło, że "Bóg jest z nami/Gott mit uns",
zapomniałeś jeszcze przywołać wkleić miszcza michalkiew-icza, który stwierdza-udowadnia że Wielka Lechia to ubeckie rzygowiny Rolling Eyesagre napisał:
szczerze jako naród oni [żydzi] wypadają o x9999 lepiej oni rozproszeni po świecie nielubieni jebani z każdej strony mimo porażek potrafili się zorganizować i teraz ustawiają światowe Mocarstwo podczas gdy my nie potrafiliśmy obronić własnego podwórka i oddajemy sie za free, szczerze to po prostu żałosne, no i jestem w części zrozumieć dlaczego elyty spierdalają na judaizm hanuki palą i wchodzą tak sowicie w odbyty obcym bo zaprawdę trochę wstyd że mamy taki słaby naród, no dodam jeszcze że rząd wg mnie jest odzwierciedleniem rządzonego narodu najtańszych i najbliższych europie najemników.
staram się no obiektywnie ocenić nasz naród, a czym polska się może pochwalić ?
tym że walczyli na wojnach Monte casino, dywizjon 303 i byli dzielni no kurwa gratulacje ! mentalność kiboli z Widzewa ...
po prostu żal.pl
https://prawda2.info/viewpost.php?p=390585
A co ma zrobić naród który jest od wieków nękany, napadany przez sąsiadów -i oszukiwany przez rzekomych "sojuszników"?
. . . i potem ktoś ma pretensje że mamy smutne święta.. tak? A niby jakie mają być?? ConfusedCytat:
Międzymorze, Trójmorze, Intermarrum, Trzecia Europa lub Polskie Imperium te wszystkie nazwy są pokrewne. Polityka jest taka sama. Jest to koncepcja, której celem jest zapewnienie Polsce i innym kajom regionu prosperity gospodarczego i bezpieczeństwa militarnego. Jednak skąd się wzięła?Co, gdyby istniał kraj "Trój-Morze"?


Nowa Europa za 20 lat


Dlaczego historycy "polscy" zaprzeczają istnieniu Imperium Lechitów?* * * * * * * * * * * * * * * *

Kto z Wielkiej Lechii kpi, ze swoich przodków kpi.
_________________
w_Królestwie_TV
http://www.metrykakoronna.org.pl/
#zdejmijMaske i #wyjdźZchaty
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
Azyren
Dołączył: 07 Wrz 2015
Posty: 4105
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 07:57, 30 Lip '19   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

pajacloo napisał:
oj kłuje w ślepia kundli, kłuje prawda o Wiekiej Lechii, oj kłuje..


Wmawiaj sobie. Jak przez to masz się poczuć lepiej, że sobie wmówisz że coś znaczycie, i że ktoś się was boi bo tacy jesteście potężni, to droga wolna. Jesteś chemik tym typem człowieka, który lubi sam siebie okłamywać żeby się poczuć lepiej, i ja nic już z tym nie poradzą. Mogę mieć co najwyżej bekę z twojego debilnego pierdolenia i puszenia się jak paw "wielkolechito" Laughing Laughing Laughing


pajacloo napisał:
to mamy dzisiaj zapominać o naszych wielkich przodkach, tak?


Nikt nie mówi o zapominaniu o przodkach, ale celebrowanie przy tym obcej religii, która tych przodków w ogromnych ilościach pomordowała i poddała w niewolę to -przynajmniej moim zdaniem - lekka sprzeczność. To trochę tak jakbyś czcił wielkość Chin modląc się do posążku Czyngis-chana, który na czele hord Mongolskich podbił Chiny i wymordował z 20 mln mieszkańców kraju, niszcząc takie miasta jak np. Pekin i cofając cały kraj cywilizacyjnie o 200 lat wstecz.


pajacloo napisał:
Może wy -chazarzy


Antropologicznie reprezentuje typ najbardziej zbliżony do zachodnio-europejskiego, z pewnymi cechami wschodnimi i południowymi (mieszaniec). Nawet na zachodzie Europy jak się nie odezwę po polsku, albo po angielsku z moim wschodnim akcentem, to większość mnie uważa za swojego, ewentualnie za Francuza albo Włocha. Chazarowie to natomiast mongoloidzi, ewentualnie europeidzi typu wschodniego. Ale taki mitoman jak ty chemicloo ma fakty w dupie, ważne jest budowanie "wyrazistej" ideologii i umacnianie "syndromu oblężonej twierdzy" poprzez tworzenie wymyślonych wrogów lub wyolbrzymianie, uogólnianie i wrzucanie już istniejących wrogów do jednego wora, "frakcji szatana" która oblega waszą "szczero-białą enklawę". To ty sobie @pajacloo wmówiłeś, że ja i inni się was boimy i spiskujemy przeciw wam. Rzeczywistość jest taka, że jesteś biednym, chorym, żałosnym, odrealnionym człowiekiem, to co piszesz wzbudza we mnie jedynie politowanie i śmiech, a jedyne zagrożenie jakie w tobie i tobie podobny szurom widzę, to to że pewnego dnia moglibyście skombinować sobie prawdziwą broń i zabić mnie lub kogoś innego w psychopatycznym ataku, jak np. sekta Najwyższa Prawda w tokijskim metrze. Jesteście podobnym rodzajem szurów, i tylko tego się po was obawiam, a nie że odsłaniacie jakąś "prawdę której się boję", bo koło prawdy to ten wasz bełkot nawet nie stał Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes


pajacloo napisał:
zapomniałeś jeszcze przywołać wkleić miszcza michalkiew-icza, który stwierdza-udowadnia że Wielka Lechia to ubeckie rzygowiny


Po raz kolejny wychodzi na wierzch twoje rozdwojenie jaźni. Jeszcze niedawno tak broniłeś Michau-ka, ale wystarczy że w jednym jedynym punkcie zanegował twoje poglądy i już go wyrzucasz z listy autorytetów i teraz to tylko sarkastycznie "miszczu". Jesteś żałosny Laughing
_________________
Stagflacja to połączenie inflacji i hiperinflacji ~ specjalista od ekonomii, filantrop, debil, @one1
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Goniec Króla
Dołączył: 18 Sie 2009
Posty: 1285
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 03:37, 31 Lip '19   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

chAzoryn napisał:
Cytat:
Tradycję Wielkiej Słowiańszczyzny
ale że CO tradycję Wielkiej Słowiańszczyzny??
Wyrywasz coś z kontekstu i zestawiasz z innym wyrwanym z kontekstu kawałkiem, a potem śmiejesz się do siebie jak głupi do sera. Confused

Król Wojciech Edward napisał:
Sfora wypuszczonych ogarów politycznych w postaci wędrownych trubadurów politycznych i wystruganych z kija paszkwilantów - idiotów ma za zadanie obśmiewać Tradycję Wielkiej Słowiańszczyzny - Wielkiej Lechii.

...No więc CO należało do "tradycji WL"? Czy ta tradycja ograniczała się wyłącznie do spraw religii i duchowości? ......a może np. "Monarchia"(?) także należała do naszej "przedchrześcijańskiej" tradycji? ("przedchrześcijańskiej" -ujmuję w cudzysłów ,bo czy na tych terenach przed 966 absolutnie nie było żadnych chrześcijan to też kwestia dość wątpliwa. Niby na jakiej podstawie mamy tak sądzić?? Confused Albo czy panowała wolność wyznania? -najprawdopodobniej...)

chAzoryn napisał:
Najwidoczniej Edzio doszedł do wniosku że stworzy taki miszmasz, gdzie dla każdego szura coś się znajdzie, i tak wielkolehici sympatyzujący zazwyczaj z neopogaństwem/rodzimowierstwem będą kuszeni Wielką Lechia króla Edzia, a katoliccy fundamentaliści, monarchiści i katotalibowie będą nęceni wizją Jezusa i Miriam królujących wam wespół ze Edziem
O co ci właściwie chodzi pacanie? Przecież od samego początku Jego Królewska Mość (JKM) Wojciech Edward pozdrawia za każdym razem gdy się wita: Lachów, Lechów, Wenedów, Sarmatów... Niezmiennie od wielu Lat!! Nic się nagle nie zmieniło w tym zakresie, w podejściu Króla do tych kwestii (chyba nie??) ... -więc co tak ujadasz? Surprised
Co ty tu znowu imputujesz zjebku, ...populizm?! Populistów -to ty szukaj sobie w tej swojej ukochanej dupokracji !! Laughing

Oj, widać , że usilnie chcesz ugryźć, oj widać wyraźnie.. -ale nie bardzo wiesz, z której strony masz się zabrać. Smile . . O co ci tak właściwie patafianie chodzi?


Ty jesteś normalnie głupi jak but.
Mały zaślepiony nienawiścią szmaciarzu, słuchaj teraz uważnie, bo dwa razy nie będę powtarzał:
Z PRAGMATYCZNEGO punktu widzenia- Polacy nie przyjmą innego Króla jak tylko chrześcijańskiego.
Królestwo - jest jedynym wyjściem z sytuacji. "Demokracja" -system obecnie już w zupełności kontrolowany przez syjonistów, nie prowadzi do niczego poza przepaścią, trzeba mieć coś nie tak z deklem żeby sobie tego nie rozkminić. LOGIKA.
Więc jeśli tobie się nie podoba , że król się PUBLICZNIE modli -choćby nawet i do samej Królowej Nieba, i tylko to jedno ci się nie podoba (poza samą koncepcją monarchii rzecz jasna -no ale ten paranoiczny strach ciężko się leczy -jak agorafobię), a nie ważne że jest rozsądny, że ogarnia, że naród zgromadzony* wokół niego miałby szansę przetrwania, ba! -życia w swobodzie i niezależności -ale nie...co tam!! to-to chvi z tym! - najważniejsze i najokropniejsze, no nie do wybaczenia i nie do zniesienia - że się żegna jakże wielce prze-żydoskim znakiem krzyża! -a na dokładkę ma jeszcze szacunek i pamięć dla Starożytnych Lechitów i Wielkiej Słowiańszczyźny!. -więc jeśli to jest twój pryzmat przez który patrzysz na rzeczywistość to ty naprawdę musisz być skończonym głupcem. Jesteś w prostej linii zjebanym durniem. LOGIKA. "Bo to jest kuhźwa największe co trzeba atakować, i obśmiewać, za wszelką cenę, no wprost śmiertelne zagrożenie!" --Takie promienie wysyła wiesz? jak się żegna to idą w twoim kierunku i cie zabijają.. Twisted Evil
Tylko że wiesz co? -mam dla ciebie przykrą wiadomość: circa 90% Polaków się z tym nie zgadza. No i ? Dlaczego nie wyjdziesz na ulicę z transparentem : precz z religią! (?)
"Precz z bożonarodzeniową (tak, oczywiście.. -pogańską, jak najbardziej -żeby ci przypadkiem nie przyszło do głowy mnie uświadamiać kretynie), choinką!", "precz z opresją!" - no koohźwa niczym się nie różnisz od tych fioletowowłosych pajaców na marszach równości z gołymi tyłkami Laughing . Kompletnie niczym. Ty też świecisz tu swoją golizną umysłową.
Tymczasem jak ktoś chce sobie chodzić do kościoła i zlizywać śmietanę z kolan księdza, to sobie chodzi -i zlizuje, a jak ktoś nie chce - to nie chodzi.. Wyłącznie ty masz z tym jakiś nierozwiązywalny problem, wiesz?. Ja nie widzę żadnego problemu w tym aby np. zadeklarowani wojujący ateiści popierali Króla Leszczyńskiego i Królestwo Polskie. O ile oczywiście posiadają kapkę oleju w głowie i potrafią dokonać elementarnej gradacji priorytetów ..w tym swoim ateistycznym baniaku.. Confused -oraz zachowali iskrę instynktu samozachowawczego.. Podobno są bardziej inteligentni od dewotów.. No to się jeszcze okaże, to się dopiero okaże.. Confused
Ty jednak jesteś zwykły pospolity kretyn ..cham, który nic nie kuma z polityki , bo że robisz to celowo i ktoś ci płaci za ten protalmudyczny ślinotok to nie uwierzę. Ty jesteś za głupi, wolisz to robić za free, no zwykły SFANATYZOWANY DEBIL. Wstyd powiedzieć ale typowy mały głupi polaczek**.

Powiedziałem.
Nie licz na to, że w przyszłości będę się jeszcze do twoich paranoicznych lęków odnosił.

Cytat:
Po raz kolejny wychodzi na wierzch twoje rozdwojenie jaźni. Jeszcze niedawno tak broniłeś Michau-ka, (...) Jesteś żałosny Laughing
Po raz kolejny wychodzą na wierzch twoje przywidzeniaa... No gdzie ja broniłem Michauka? Czy ty się dobrze czujesz Confused (pytanie retoryczne) . Jesteś śmieszny. Confused

* Naród, ludzie -grają (jak w kartach): albo na osobę Króla (kartą Króla -jaki by on tam nie był, i sobie żyją we własnym Królestwie), -albo na anarchię bezpośrednią (i giną rozparcelowani w chaosie rozbiorów -co spotkało Rzeczpospolitą kiedy popełniła błąd pomniejszania władzy królewskiej i rozciągania wpływu demokracji), albo na syjonistyczną anarchodemokrację (i też giną -w zaplanowanym, zbliżającym się coraz większymi krokami niewolnictwie NWO).
A to, czy są w trakcie tej gry ślepi.. czy grają "w ciemno", czy nie zdają sobie sprawy jaka jest stawka: ich własny byt, byt ich dzieci, oraz ich własne przyszłe wcielenia (o ile w nie wierzą) -to już naprawdę nikogo nie obchodzi. Karty są rozdane - trzeba patrzeć co jest grane!

** Kręcisz się jak g**no w przeręblu ... i jeszcze ciskasz pretensje dookoła, że inni nie kręcą się razem z tobą -i jak śmią..! - jak mają czelność opuszczać ten zasrany zaklęty krąg łajna! No przecież wszyscy powinni kręcić się w nim razem z tobą, prawda? Rolling EyesTylko Królestwo !
_________________
w_Królestwie_TV
http://www.metrykakoronna.org.pl/
#zdejmijMaske i #wyjdźZchaty
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Prawda2.Info -> Forum -> Polska i Polacy Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona: 1, 2, 3   » 
Strona 1 z 3

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz moderować swoich tematów


my polacy, my słowianie, my aryjczycy
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group.
Wymuś wyświetlanie w trybie Mobile