W razie awarii sprawdź t.me/prawda2info

 
Uwaga! Znajdujesz się w jednej z sekcji autorskich forum.
Administracja forum nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną cenzurę w tym wątku.
Moderatorem tego tematu jest jego założyciel czyli autor pierwszego posta.

Odpowiedź na raport NIST ws. WTC7   
Podobne tematy
WTC 7359
Najnowsze video z wysadzenia WTC 7146
ReThink911 8
Pokaz wszystkie podobne tematy (8)
Znalazłeś na naszym forum inny podobny temat? Kliknij tutaj!
Ocena:
11 głosów
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Prawda2.Info -> Forum -> Autorskie Odsłon: 7023
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
waha123
Dołączył: 01 Cze 2007
Posty: 1270
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 13:08, 17 Wrz '08   Temat postu: Odpowiedź na raport NIST ws. WTC7 Odpowiedz z cytatem

wycietę stąd: viewtopic.php?p=51517#51517
bimi


mashine napisał:
911truth.org napisał:
Scientists, Scholars, Architects & Engineers respond to NIST

via Electronic Mail: wtc@nist.gov
WTC Technical Information Repository
Attention: Mr. Stephen Cauffman
National Institute of Standards and Technology
Stop 8610
Gaithersburg, MD 20899-8610

September 15, 2008

Re: Public Comments on WTC 7 Draft Reports

Dear Mr. Cauffman,

I am writing on behalf of a group of scientists, scholars, engineers and building professionals who are dedicated to scientific research regarding the destruction of all three high-rise buildings (WTC 1, 2 and 7) on September 11, 2001. We have examined the draft reports recently released by NIST purporting to explain the demise of WTC Building 7 (collectively referred to herein as the “Report”). We have found many areas that need to be revised and re-examined by NIST personnel before they release a final report on this matter. We have provided our names and affiliations at the end of this document, in accordance with the guidelines for submittal of comments promulgated by NIST at (http://wtc.nist.gov/media/comments2008.html).

At the outset, we would like to call attention to the fact that we requested a reasonable extension of time for the public to submit comments. Given the rate at which we were finding incorrect or contradictory statements in the Report, we would likely have found many more areas NIST needs to re-examine before issuing a final report. As we pointed out in our original correspondence with you requesting the extension, the original three week deadline was completely unreasonable. First, it took NIST more than three years to compile this 1000+ page Report. Why, then, were members of the public only given three weeks in which to comment? Moreover, NIST lists ten authors and dozens of contracted and employed staff, which over the three year investigation would yield somewhere in the neighborhood of 200,000 man-hours of labor. How did NIST expect members of the public to match or even come close to NIST's labor expenditure in three weeks? This first reason alone was enough to warrant a significant extension in the deadline for public comment.

Second, in NIST’s "Questions and Answers" page (http://www.nist.gov/public_affairs/factsheet/wtc_qa_082108.html), NIST has attempted to refute many of the points that members of our group and others have made regarding the WTC 7 destruction. However, NIST did not provide any references to sections of the Report that support its alleged refutations. How is a member of the public, then, able to verify NIST’s refutation without reading through the entire 1000+ page Report? Our comments are directed to many of the areas addressed in the "Questions and Answers" page, and without citations directly to the Report itself, it was extremely difficult and time consuming for us see whether our main criticisms of the NIST theory of collapse have been adequately addressed in the Report. This is especially true in light of the fact that this latest draft Report is the third different story NIST has come up with.

Your response to our request was dismissive, based primarily on your belief that a six-week comment period on the 10,000 page report NIST issued for the Twin Towers was reasonable. You also saw no problem with NIST’s failure to provide any references in its Questions and Answers page to the 1000 page Report itself, apparently satisfied with NIST committing the logical fallacy of appeal to authority. As things stand right now, your position in this matter can be seen as nothing less than a deliberate attempt to hamstring the public’s ability to review and comment on NIST’s work in this extremely important area of research.

Nevertheless, we have been able to spend some time reading and analyzing the report, and have already found numerous problems that severely undermine its veracity and usefulness. Our comments on the Report are detailed below. Note that we declined NIST’s invitation to comment only on the summary report, NCSTAR 1A. These comments are all regarding the more detailed NCSTAR 1-9 document. Of course, once NCSTAR 1-9 is revised according to these comments, the summary report NCSTAR 1A will need to be revised as well.

Based on our comments below, it is readily apparent that the NIST collapse explanation relies solely on extremely suspect computer models. Furthermore, at each juncture where NIST was given the opportunity to input data into each subsequent model, NIST has chosen to use those inputs which would cause the highest temperatures and the most amount of structural damage. Therefore, the submitters of these comments hereby call on NIST to publicly release its models and modeling data so that members of the scientific community can test whether other, more reasonable, assumptions will also result in global collapse of the structure. After all, a scientific hypothesis cannot be widely accepted unless it is repeatable by others.


Dalsza część na: http://www.911truth.org/article.php?story=20080916203015883


Ponieważ adun własnie wrzucił ten badziew na forum a ja wiem, że są to głupoty i manipulacja programem komputerowym postanowiłem przetłumaczyć ten tekst pod którym oczywiście sie podpisuję.....

Cytat:
Naukowcy, Uczeni, Architekci & Inżynierowie odpowiadają na NIST
przez poczte elektroniczną: wtc@nist.gov <mailto>
WTC Techniczny Skład Informacji Uwaga: Pan Stephen Cauffman
Narodowy Instytut Norm i Technologii 8610 Gaithersburg,
MD 20899-8610 15 września , 2008
W sprawie: Publiczny komentarz dotyczący wstępnego raportu o WTC 7
Drogi Pan Cauffman,

Piszę w imieniu grupy naukowców, uczonych, inżynierów i profesjonalistów(praktyków) od budownictwa, którzy są poświęcili się naukowemu badaniu odnośnie zniszczenia wszystkich trzech wysokościowców (WTC 1, 2 i 7) 11.09. 2001. Przeanalizowaliśmy wstępne wiadomości, które zostały ostatnio opublikowane przez NIST mające wyjaśnić upadek budynku WTC 7 (wspólnie przytoczony jako "Raport”). Znaleźliśmy wiele wątków, które należałoby poprawić i ponownie zrewidować przez personel NIST, zanim opublikują oni końcowy raport w tej sprawie. Podpisaliśmy się pod tym dokumentem ( na jego końcu) w zgodzie z wytycznymi tego dokumentu, zgodnie z wskazówką, ponieważ przedłożone komentarze ogłosił publicznie NIST na (http://wtc.nist.gov/media/comments2008.html).

Na początek , chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że poprosiliśmy o sensowne przedłużenie terminu dla (potrzeb) publicznej oceny, by złożyć komentarze.Narzucone tempo, w którym się znależliśmy niepoprawnie albo sprzecznie odbiło się w Raporcie, prawdopodobnie znaleźlibyśmy dużo więcej wątków do poprawienia przez NIST przed wydawaniem końcowego sprawozdania. Poprosilismy w naszej oryginalnej korespondencji z tobą o przedłużenie (cza więcsu), ostateczny termin trzech tygodni był zupełnie nierozsądnyPo pierwsze, Ti NIST potrzebowało więcej niż trzy lata, by zestawić ten 1000 stronicowy Raport. Dlaczego więc członkom poblicznym dano tylko trzy tygodnie na skomentowanie tego(Raportu)? Ponadto, NIST sporządza listę dziesiątków autorów i tuziny ,kontraktowców, pracowników sztabu, którzy tam przez trzy lata prowadzonego śledztwa uzyskaliby wynik gdzieś w granicach 200,000 osobogodzin pracy. Jak NIST oczekiwał od przedstawicieli członków społeczeństwa, by chociazby zbliżyć się do wyników pracy NIST w ciągu trzech tygodni?

Ten pierwszy powód był wystarczający, by zagwarantować znaczące rozszerzenie w ostatecznym terminie dla publicznego komentarza. Drugi, w NIST "Pytania i Odpowiedzi" strona (http://www.nist.gov/public_affairs/factsheet/wtc_qa_082108.html), NIST usiłował obalić dużo punktów, które członkowie naszej grupy i inni zrobili odnośnie zniszczenia WTC 7. Jednakże, NIST nie dostarczył jakiegoś dowodu do sekcji sprawozdania, które to popierałyby jego domniemane zaprzeczenia. Jak członek społeczeństwa jest zdolny, by zweryfikować zaprzeczenie NIST bez czytania całego 1000 + stronicowego Reportu? Nasze komentarze odnoszą się bezpośrednio do wielu obszarów "Pytania i Odpowiedzi" i bez cytatów bezpośrednio do samego sprawozdania, to było niezmiernie trudne i zabierające nam czas widzieć, czy nasza główna krytyka teorii NIST o upadku została adekwatnie zaadresowana w Raporcie.

To jest szczególnie arcyciekawe w świetle faktu, że ta ostatni szkic Raportu jest trzecią, inną historią z którą NIST wyszło. Twoja odpowiedź na naszą prośbę bazowała głównie na twojej wierze, że okres sześciu tygodniu na komentarz dotyczący 10,000 stron sprawozdania NIST dotyczacy Bliźniaczych Wież uchodziłby za sensowny. Też nie widziałeś żadnego problemu z fiaskiem odniesienia do notatki NIST, by dostarczyć jakichś odniesień w jego "Pytaniach i Odpowiedziach" do 1000 stron Reportu od siebie, widocznie zaspokajany przez NIST wpływ logicznego błędnego rozumowania miało być przemawiającym "ukłonem w stronę władzy".

Ponieważ rzeczy stoją właśnie tak, twoja pozycja w tej sprawie może zostać widziana jako mniej umyślna próba, by sparaliżować zdolność społeczeństwa, by przejrzeć i skomentować prace NIST w tym niezmiernie ważnym obszarze badania. Niemniej jednak, byliśmy w stanie, by spędzać jakiś czas na czytaniu i analizując sprawozdanie już znaleźlismy liczne niescisłości, które surowo podkopują jego prawdomówność i przydatność. Nasz komentarz dotyczący Raportu jest podany szczegółowo poniżej. Zauważ, że odmówiliśmy zaproszenia NIST, by skomentować to tylko na krótkim sprawozdaniu, NCSTAR 1A. Te komentarze dotyczą szczegółów dokumentu NCSTAR 1-9. Oczywiście , równocześnie NCSTAR 1-9 jest przejrzany według tych komentarzy, krótkie sprawozdanie NCSTAR 1A będzie musiało zostać przejrzane również szybko, jak tylko sie da.

Oparte na naszych komentarzach poniżej, to jest oczywiste, wytłumaczenie upadku NIST polega wyłącznie na niezmiernie podejrzanych komputerowych modelach. Ponadto, w każdym połączeniu, gdzie dano okazję wejść danym NIST do każdego dalszego modelu, NIST wybrał użycie tych wejść, które spowodowałyby najwyższe temperatury i najwięcej ilości strukturalnego uszkodzenia. Dlatego, ocena tych komentarzy niniejszym wzywa NIST, by publicznie wypuścił swoje modele i modelując dane, żeby członkowie naukowej społeczności mogli przetestować, czy inne, bardziej sensowne założenia też wywołają globalny upadek struktury. Pomimo wszystkiego naukowa hipoteza nie może szeroko zostać przyjęta chyba że to będzie powtarzalne przez innych.( w domyśle-innych uczciwych)
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
waha123
Dołączył: 01 Cze 2007
Posty: 1270
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 17:21, 17 Wrz '08   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Jest to tłumaczenie ze http://www.911truth.org/article.php?story=20080916203015883Cytat:
Chapter 9: Fire Simulations
Contradictions between Floor 12 Fire Simulations and Other Evidence
Figure 9-11 from NCSTAR 1-9 (page 383) depicts the upper layer air temperatures on the 12th floor fire simulation. As can be seen therein, significant fires are present across at least half of the north face of the building at 5:00pm.
This part of the fire simulation presents two problems. First, it contradicts an earlier report issued by NIST regarding the fires on floor 12. Second, it contradicts NIST's own photographic evidence of the fire activity on floor 12.

COMMENT: Appendix L to NIST's June 2004 "Progress Report on the Federal Building and Fire Safety Investigation of the World Trade Center" contains NIST's "Interim Report on WTC 7". (See <http://wtc.nist.gov/progress_report_june04/appendixl.pdf>) On page L-26 of this interim report, NIST states that "Around 4:45 p.m., a photograph showed fires on Floors 7, 8, 9, and 11 near the middle of the north face; Floor 12 was burned out by this time."

REASON FOR COMMENT: The contrast between NIST's prior assertion that floor 12 was "burned out" by 4:45pm, and NIST's current computer model, that shows a raging inferno at 5:00pm, could not be more apparent. This discrepancy calls into question the veracity of the Report.

SUGGESTED REVISION: This discrepancy must be acknowledged and explained in the Report. Furthermore, the photographic or other visual evidence NIST relied upon for its statement in Appendix L that floor 12 was burned out by 4:45pm must be included in the final version of its report.

COMMENT: To support NIST's assertion that there was indeed fire present on floor 12 at 5:00pm, NIST has provided a single photograph from an "unknown source" (Figure 5-152, NCSTAR 1-9, p. 237), that was purportedly taken at around 5:00pm, and shows fire in the two windows that comprise the northwest corner. NIST contends that it has determined that this photograph was taken at approximately 5:00pm, with a margin of error of "at least 10 minutes," using shadow analysis.

REASON FOR COMMENT: We find it unlikely that NIST could estimate the time the "unknown source" photograph in Figure 5-152 was taken with such accuracy.

SUGGESTED REVISION: NIST must explain how it was able to estimate the photograph's time using shadow analysis to a margin of error even close to 10 minutes.

COMMENT: The following graphic is excerpted from Figure 9-11, and purports to describe the state of the fires on the 12th floor of WTC 7 at 5:00pm:
Cytat:
Rozdział 9: Symulacje pożaru
Sprzeczność między Ogniową Symulacją 12 piętra i inne dowody
Wniosek z" 9-11" od NCSTAR 1-9 (strona 383) przedstawia wyższą warstwę temperatury powietrza na 12 -tym piętrze podłogi( nad podłogą) symulacji pożaru.To mogłoby znaczyć (zostałoby odebrane, jako),że znaczące płomienie ognia są widziane przynajmniej do połowy północnej strony budynku o 5:00 po południu.
Ta część ogniowej symulacji ma dwa mankamenty: Pierwszy, to zaprzecza wczesnemu sprawozdaniu wydanemu przez NIST odnośnie ognia na podłodze 12-tego piętra. DRUGI, to zaprzecza własnemu fotograficznemu dowódowi NIST, jakoby ogniowej działalności na podłodze 12-tego pietra.

KOMENTARZ:Aneks L z czerwca NIST 2004 " Informacja o postępie prac na Federalnym Budynku i śledztwie Biura Bezpieczeństwa Pożarowego WTC zawiera podany przez NIST "Tymczasowy raport w sprawie WTC 7". (Zobacz < http://wtc.nist.gov/progress_report_june04/appendixl.pdf >) Na stronie L -26 z tego tymczasowego sprawozdania, NIST stwierdza że: "Około 4:45 p.m., fotografia pokazała pożar na piętrach7, 8, 9 i 11 blisko środka na północnej części; Podłoga 12-tego piętra wypaliła się do razu."

ROZSĄDNE UZASADNIENIE: Kontrast między wcześniejszym twierdzeniem NIST , że podłoga 12-tego piętra "wypaliła się" o 4:45 po południu i aktualny komputerowy model NIST, który pokazuje"wzburzone piekło o 5:00 po południu", nie mógłby być bardziej oczywisty. Ta rozbieżność stawia" znak zapytania" co do "prawdomówności" Raportu.

SUGEROWANA KOREKTA: Ta niezgodność musi zostać uznana i wyjaśniona w Raporcie. Ponadto, fotograficzny albo inny wizualny dowód NIST polegał na stwierdzeniu w aneksie L, że ta podłoga 12-tego pietra spaliła się około 4:45 po południu, musi zostać włączony do końcowej wersji jego sprawozdania.

KOMENTARZ: Aby poprzeć twierdzenie NIST, że naprawdę był pożar na podłodze 12-tego piętra o 5:00 po południu, NIST dostarczył pojedynczą fotografię z "nieznanego źródła" (Wniosek 5-152, NCSTAR 1-9, p. 237), to zostało rzekomo wzięte z "około 5:00 po południu" i pokazało ogień w dwóch oknach, które obejmują północno-zachodni kąt. NIST utrzymuje, że ta fotografia obrazuje w przybliżeniu" około 5:00 po południu", z granicą błędu " przynajmniej 10 minut," używając analizy cienia.

ROZSĄDNE UZASADNIENIE: Uznajemy to za nieprawdopodobne, żeby NIST mógłby oszacować czas z fotografii z"nieznanego źródła" we Wniosku 5-152 został oszacowany z taką dokładnością.

SUGEROWANA KOREKTA: NIST musi wyjaśnić jak było w stanie, żeby oszacować "czas fotografii" używając analizę cienia w granicy błędu nawet blisko 10 minut.

KOMENTARZ: Ten przedstawiony malowniczy obrazek został wybrany we Wniosku dotyczącym 9-11 i ma sensownie opisać stan pożaru podłogi 12-tego piętra WTC 7 o 5:00 po południu:Jako można zobaczyć, ta grafika przedstawia wściekły pożar przynajmniej połowy północnej części budynku. Jednakże, kiedy porównany to z Wnioskiem 5-152, który tylko pokazuje mały ogień w ekstremalnym północno-zachodnim kącie, wyraźnie widać,że komputerowy model nie jest reprezentantem rzeczywistości.


Mam nadzieje, że z sensem Laughing

cdn......
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
Bimi
Site AdminDołączył: 20 Sie 2005
Posty: 20424
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 17:24, 17 Wrz '08   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

przeniosłem to do forum autorskiego - będziesz mógł edytować, na wypadek jakbyś chciał poprawić jakąś literówkę
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Kacper
Dołączył: 03 Lis 2007
Posty: 808
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 17:26, 17 Wrz '08   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Bardzo dobry temat, właśnie tego szukałem.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
waha123
Dołączył: 01 Cze 2007
Posty: 1270
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 17:40, 17 Wrz '08   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Kacper napisał:
Bardzo dobry temat, właśnie tego szukałem.


Ciesze się.... stwierdziłem, że z "końmi" nie będę się kopał, to wszystko jest" świeżutkie", będziemy wszyscy NA BIERZĄCO....
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
Kacper
Dołączył: 03 Lis 2007
Posty: 808
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 17:43, 17 Wrz '08   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

"Na bieżąco" miałeś na myśli Wink Ja też często popełniam ten błąd. Czekam na cnd.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
mashine
Dołączył: 11 Wrz 2008
Posty: 164
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 21:01, 17 Wrz '08   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Pojawiło się dopiero wczoraj, dzięki za tłumaczenie!
_________________
TRUTH IS OUT THERE:
arrowwww.911truth.org
arrowwww.whatreallyhappened.com
arrowhttp://www.youtube.com/user/stopcenzurze
arrowwww.korwin-mikke.pl
arrowwww.partiawip.pl
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
Voltar
Dołączył: 29 Sie 2006
Posty: 5408
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 23:27, 17 Wrz '08   Temat postu: Odpowiedz z cytatempolecam mój filmik z YT - porównanie faktycznego zawalenia z symulacją NIST
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
waha123
Dołączył: 01 Cze 2007
Posty: 1270
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 11:40, 18 Wrz '08   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Cytat:
REASON FOR COMMENT: It appears that NIST’s computer fire simulations are not representative at all of the fires actually occurring in WTC 7.

SUGGESTED REVISION: NIST needs to describe why (assuming Figure 5-152 accurately describes the floor 12 fires at about 5:00pm) the computer models show significant fires across at least half of the north side of the building at 5:00pm. NIST should clearly explain why its fire simulation models of the 12th floor should be accepted by the public as an accurate representation of the fires actually occurring in WTC 7.

Separately submitted by Chris Sarns and Richard Gage is a graphic that compares NIST’s computer model fire data for floor 12 with actual pictures of the fires in WTC 7. It is attached hereto as Exhibit A. They present a more realistic depiction of what a computer model for the floor 12 fires should look like if it were to agree with the available visual evidence. NIST should take this into consideration when they are re-running their computer models based on these public comments, and revise their Report to use computer models that are more representative of reality, which would look more like the depictions contained therein.

Combustible Fuel Loading on Floors 11 and 12
COMMENT: This comment relates to NIST’s assumptions regarding combustible fuel loading for the 11th and 12th floors. In NCSTAR 1-9, at p. 375 (para. 1, sent. 7-9) NIST states:
NIST assumed that the combustible mass of furniture was about the same in an office as in a cubicle. Since the loading of other combustibles was reported to have been high on the 11th and 12th floors (Chapter 3), NIST assumed that the total combustible mass in an office was double that of a cubicle. Thus, the average combustible fuel load on the 11th and 12th floors was estimated as 32kg/m2.
However, Chapter 3 tells us that, contrary to NIST’s assertions in Chapter 9, the loading of other combustibles was not reported to have been high on the 11th and 12th floors. On page 55 (para. 6, sent. 1) of NCSTAR 1-9, NIST reports that the U.S. Securities and Exchange Commission occupied the 11th and 12th floors and the north side of the 13th floor. On page 56 (para. 1, sent. 1) NIST further reports that American Express occupied the southwest sector of the 13th floor. On the same page, NIST reports that the “combustible load in the offices was described as high by interviewed American Express managers.” (NCSTAR 1-9, p. 56, para. 4Cytat:
UZASADNIENIE KOMENTARZA: Okazuje się, że komputerowe symulacje pożaru NIST nie reprezentują(oddają prawdy) w ogólne tego pożaru, jaki miał miejsce w WTC 7.

KOREKTA SUGESTII: NIST powinno opisać, dlaczego (zakładając, że Wniosek 5-152 dokładnie opisuje podłogę 12-tego piętra w czasie pożaru o 5:00 po południu) komputerowe modele pokazują znaczący pożar przynajmniej połowy północnej strony budynku o 5:00 po południu. NIST powinien wyraźnie wyjaśnić, dlaczego jego ogniowe(pożarowe) modele symulacji z 12-tego piętra podłogi powinny zostać przyjęte przez opinie publiczną jako dokładna reprezentacja pożarów rzeczywiście wystepujących w WTC 7.

Oddzielnie należy wziąć pod uwagę grafikę wykonaną przez Chris Sarns i Richard Gage. Porównuje ona komputerowe modelowe pożarowe autorstwa NIST dla podłogi 12-tego piętra z faktycznymi obrazami pożarów w WTC 7. To jest dołączone do niej jako Dowód A. Oni bardziej realistyczne zobrazowali to, co komputerowy model dla podłogi 12-tego pietra powinnen przedstawiać, jeżeli miało to by być w zgodzie się z dostępnym wizualnym materiałem dowodowym. NIST powinien uwzględnić ich aktualnie wykonywaną pracę -ich bieżące komputerowe modele bazowały na tych publicznych komentarzach i korygowały Raport, by użyć modeli komputerowych, które mają dużo więcej wspólnego z rzeczywistością, która(rzeczywistość-w domyśle) wyglądałaby prawdziwiej, niż ta tam zawarta.

Łatwopalne Paliwo znajdujące(meble,papiery.itp) się na piętrach 11 i 12
KOMENTARZ: Ten komentarz wiąże się z założeniem NIST odnośnie łatwopalnego paliwa dla 11-tego i 12-tego piętra. W NCSTAR 1-9, o p. 375 (para. 1, wysłany. 7-9) NIST widnieje:

NIST założył, że łatwopalna masa mebli była taka sama w biurze jak w kąciku. Jak zakomunikowano, to od zapchania innymi materiałami palnymi był tak wysoki poziom na 11 i 12 pietrze podłogi (Rozdział 3), NIST założył, że całkowita łatwopalna masa w biurze miała podwójną wartość, niż ta dla kacika. W ten sposób, przeciętny łatwopalny ładunek paliwa dla 11 i 12 piętra podłogi został oszacowany na 32kg / m2.

Jednakże, Rozdział 3 mówi nam, że w przeciwieństwie do twierdzenia NIST w Rozdziale 9, zapchanie innymi materiałami palnymi nie zostało stwierdzone, by było tak wysokie na 11 i 12 piętrze. Na stronie 55 (para. 6, wysłany. 1) NCSTAR 1-9, NIST zgłasza, że U.S. Bezpieczeństwa i Komisja Wymiany zajęły 11 i 12 piętro i północną stronę 13 piętra. Na stronie 56 (para. 1, wysłany. 1) NIST donosi, że Amerykanin Ekspres zajął południowo-zachodni sektor 13 pietra. Na tej samej stronie, NIST zgłasza że "łatwopalny ładunek w biurach został opisany przez kierownictwo American Express jako wysoce łatwopalny.” { NCSTAR 1-9, p. 56, para. 4


cnd....
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
waha123
Dołączył: 01 Cze 2007
Posty: 1270
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 12:38, 18 Wrz '08   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Mam prośbę na przyszłość.... aby w tym temacie, jeżeli ktoś chce coś wrzucić, niech poświęci chwilkę i da tłumaczenie albo komentarz po polsku, bo nie wszyscy rozumieją orginały.Ja ze swej strony postaram się wszystko tu tłumaczyć, ale bez przesady...są jeszcze bardzo ciekawe rzeczy po rusku i niemiecku... Laughing Laughing Laughing
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
Easy_Rider
Dołączył: 18 Sty 2007
Posty: 1884
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 09:44, 19 Wrz '08   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

@Waha - jeśli masz, podaj jakieś linki do stron ruskich, w miarę możliwości postaram się przetłumaczyć.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
waha123
Dołączył: 01 Cze 2007
Posty: 1270
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 11:29, 19 Wrz '08   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Easy_Rider napisał:
@Waha - jeśli masz, podaj jakieś linki do stron ruskich, w miarę możliwości postaram się przetłumaczyć.


OK....dzięki, zrobię tylko ..."remanent" Laughing

Cytat:
REASON FOR COMMENT: Recall that American Express occupied only the southwest sector of the 13th floor. How, then can NIST credibly claim that the combustible load on the entirety of the 11th and 12 floors, both occupied solely by the SEC, was reported to have been high? Were American Express managers given regular access to the SEC offices, such that they would be qualified to comment on the combustible fuel load there? Moreover, are American Express managers qualified to give an opinion on the quantity of combustible fuel load as compared to offices in the Twin Towers?

SUGGESTED REVISION: Clearly American Express personnel are competent to provide information only on the state of the American Express offices, which were confined to the southwest sector of the 13th floor. NIST must provide real support for its assertion that the combustible load on the 11th and 12th floors was high in order to merit any increase in estimated average combustible fuel load on these floors. If it cannot provide such support, it should re-run its computer models with the lower combustible fuel load on these floors and report those results to the scientific community and the American public.

Combustible Fuel Loading on Floor 13

COMMENT: This comment is regarding NIST’s treatment of the combustible fuel load of the 13th floor. On page 375 of NCSTAR 1-9 (para. 1, sent. 8, 9) NIST states as follows: “The density of combustibles on the 13th floor was varied and not well known. The average value [for the 13th floor] was assumed to be the same as the 12th floor.” Here again, the only reported description of the combustible load on the 13th floor was from American Express managers, who were competent to comment only on the southwest sector of the 13th floor. In Chapter 3 of NCSTAR 1-9, page 57 (para. 2, sent. 2, 3) NIST reports that in the SEC occupied sections of northern perimeter of the 13th floor were “a hearing room and multiple testimony rooms facing it. There were additional testimony rooms on the northern portion of the east and west sides of the floor, and a storage room at the northwest corner.”

Importantly, NIST reports that the “testimony rooms were sparsely furnished, with just a table and a few chairs.” (NCSTAR 1-9, p. 57, para. 2, sent. 4) Furthermore, an examination of the schematic diagram of floor 13 (Figure 3-8, p. 57) reveals that the hearing room appears similar to a court room. Court rooms are also sparsely furnished, with a few tables and chairs. Finally, it is doubtful that there was any appreciable level of additional combustibles present in these testimony and hearing rooms.

REASON FOR COMMENT: NIST has apparently greatly overestimated the fuel loading on the 13th floor.

SUGGESTED REVISION: NIST must justify its use of the higher combustible fuel load on the 13th floor in Chapter 9 of the Report with more than just bare assertions. NIST clearly had more information available to it regarding the layout and make up of floor 13, as reported in Chapter 3, than it lets on in Chapter 9. This discrepancy must be reconciled.

Cytat:
UZASADNIENIE KOMENTARZARA: Anulowanie, że personel American Express zajął tylko południowo-zachodni sektor 13-tego pietra. Jak NIST może twierdzić, że łatwopalny ładunek znajdujący się w całości na 11 i 12 piętrze, zajął oba piętra wyłącznie przez SEC,o którym doniesiono, że był wysoki? Czy kierownictwu American Express dano regularny dostęp do biur SEC, taki, że byliby w stanie wypowiadać się na temat materiałów łatwopalnych tam się znajdujących? Ponadto, czy kierownictwo American Express ma uprawnienia, by wydawać opinię na temat ilości łatwopalnego ładunku paliwa jako porównanie do biur w Bliźniaczych Wieżach?

PROPOZYCJA KOREKTY: Jasnym jest, że personej American Express jest kompetentny, by dostarczyć informacji tylko na temat stanu biur American Express, które znajdowały się w południowo-zachodnim sektorze 13 pietra. NIST musi podać prawdziwe popardzie swojego twierdzenia, że łatwopalny ładunek 11 i 12 piętra był na tyle znaczący, żeby zasługiwał choć trochę w oszacowaniu jego zwiększonej średniej wartości na tych piętrach. Jeżeli nie może dostarczyć takiego poparcia, to powinien (NIST) w tej sprawie przeprowadzić komputerowe modelowanie z niższym łatwopalnym ładunkiem paliwa na tych piętrach i zamieścić w sprawozdaniu rezultat tego badania dla naukowców i amerykańskiego społeczeństwa.


Łatwopalne Paliwo Załadowujące na 13 pietrze

KOMENTARZ: Ten komentarz jest odnośnie łatwopalnego ładunku paliwa z 13 pietra w ujeciu (rozumieniu sugerowanym) przez NIST. Na stronie 375 NCSTAR 1-9 (para. 1, wysłany. 8, 9) NIST stoi jak następuje: "Gęstość materiałów palnych 13 pietra była różnorodana i nie dość dobrze rozpoznana. Przeciętna wartość [dla 13 piętra] została tak założona, aby była taka sama jak dla 12 piętra.” Tutaj znowu, jedyny opis łatwopalnego ładunku z 13 pietra jaki jest w dyspozycji pochodzi od kierownictwa American Express,którzy byli kompetentni dokonać uwag,ale tylko w temacie "południowo-zachodniego sektora 13 pietra". W Rozdziale 3 NCSTAR 1-9, strona 57 (para. 2, wysłany. 2, 3) sprawozdania NIST jest, że w SEC zajęły sekcje północnego obwodu 13 piętra były jako "pokój rozpraw" ale wielokrotne zeznania przeczyły temu. Były dodatkowe pokoje rozpraw w północnej części wschodnich i zachodnich stron piętra i poczekalni w północno-zachodnim kącie.”

Znacznie, NIST zgłasza że "pokoje zeznanań były mało umeblowane, tylko stół i kilka krzeseł.” (NCSTAR 1-9, p. 57, para. 2, ZN. 4) Ponadto, badanie schematycznego wykresu 13 piętra (WNIOSEK 3-8, p. 57) ujawnia, że pokój zeznań okazuje się być podobny do pokoju izby sądowej. Pokoje sądu też są "ubogo zaopatrzone", kilka stołów z krzesłami. Kończąc, jest mało prawdopodobne, że był jakiś pokaźny poziom dodatkowego materiału palnego przedstawionego w tych zeznaniach i pokojach rozpraw.
UZASADNIENIE KOMENTARZA: NIST widocznie znacznie przecenił ładunek paliwa na 13 pietrze.

SUGEROWANA KOREKTA: NIST musieć usprawiedliwić użycie wyższego łatwopalnego ładunku paliwa na 13 pietrze w Rozdziale 9 Raportu czymś więcej, niż tylko nagimi twierdzeniami. NIST miał wyrażnie więcej dostępnych informacji odnoszących się rozmieszczenia sprzętu na 13 piętrze, jak doniesiono w Rozdziale 3, niż to,co jest w Rozdziale 9. Ta niezgodność musi zostać wyjaśniona.cdn.....
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
Voltar
Dołączył: 29 Sie 2006
Posty: 5408
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 13:34, 19 Wrz '08   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Cytat:
NIST musieć usprawiedliwić użycie wyższego łatwopalnego ładunku


to jakiś automat tlumaczył?
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
waha123
Dołączył: 01 Cze 2007
Posty: 1270
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 16:51, 19 Wrz '08   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Voltar napisał:
Cytat:
NIST musieć usprawiedliwić użycie wyższego łatwopalnego ładunku


to jakiś automat tlumaczył?


Laughing Laughing Laughing

Tak, automat tłumaczący model waha123. Laughing

A tak poważnie..tłumaczę korzystając ze słownika. To bardzo ułatwia, gdzyż mam kilkanaście znaczeń każdego słowa a do tego jeszcze opcję zapamiętywania kształtu czcionki.Każde słowo piszę ręcznie, stąd blędy muszą się pojawić.
Specjalnie robię to kawałkami, gdyż stwierdziłem, że i dla czytających będzie to wygodniejsze a również dla mnie, gdyż robię to nocami, kiedy mam spokój. Zresztą zasze mogę poprawić.
Zdaję sobie sprawę, że poezją to to nie jest. Mogłem dać to w jednym kawałku ale stwierdziłem, że lepiej będzie tak. Tłumaczę "dosłownie", nie robię "płynności na siłę". Stąd "kali zabić słonia" może się pojawić. Ale od czego są czytający ten wątek. Jak skończę poproszę o korektę...a wy POMOŻECIE TOWARZYSZĘ ? Laughing

Potem złoży się to do kupy i da na youtube i na wykopa z linkiem do forum.....

Do zakopania Laughing
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
Voltar
Dołączył: 29 Sie 2006
Posty: 5408
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 19:46, 19 Wrz '08   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

NIST must justify its use of the higher combustible fuel load on the 13th floor in Chapter 9 of the Report with more than just bare assertions.

NIST powinien usprawiedliwić użycie przez siebie większej dawki materiałów spalających się na 13 piętrze WTC7 (rozdział 9. raportu) czymś więcej niż tylko zwykłym gołosłowiem.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Carpinus
Dołączył: 04 Lut 2016
Posty: 3
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 16:57, 04 Lut '16   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Szkoda, że ostatni post waha123 w tym wątku wstawił 8 lat temu. Wymowne jest tutaj to, że taniej propagandy Aduna i jego klonów tutaj nie uświadczysz. Tacy ludzie udzielają się tylko tam gdzie mogą zaprzeczać krytyce oficjalnych wyjaśnień posiłkując się podawaniem odnośników do raportu NIST lub FEMA. Niestety - w momencie gdy pojawiają się merytoryczne odniesienia do wzmiankowanych raportów i konstruktywna ich krytyka ujawniająca nieścisłości i zafałszowania - okazuje się wtedy, że Adun i inni jego pokroju nie mają niczego do powiedzenia.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Adun
Dołączył: 18 Gru 2007
Posty: 665
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 00:24, 28 Wrz '16   Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Cytat:
Szkoda, że ostatni post waha123 w tym wątku wstawił 8 lat temu. Wymowne jest tutaj to, że taniej propagandy Aduna i jego klonów tutaj nie uświadczysz. Tacy ludzie udzielają się tylko tam gdzie mogą zaprzeczać krytyce oficjalnych wyjaśnień posiłkując się podawaniem odnośników do raportu NIST lub FEMA. Niestety - w momencie gdy pojawiają się merytoryczne odniesienia do wzmiankowanych raportów i konstruktywna ich krytyka ujawniająca nieścisłości i zafałszowania - okazuje się wtedy, że Adun i inni jego pokroju nie mają niczego do powiedzenia.


Heheheehehe....
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAA!!!!!

"Konstruktywna krytyka" xdddddd
_________________
Bimi 7 lat po 9/11 nie wiedział, ze w Pentagonie zgineli jacyś pracownicy. Byl rownie zdziwiony, gdy odkryl, ze w siedzibie departamentu obrony USA pracują wojskowi. viewpost.php?p=47182
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Prawda2.Info -> Forum -> Autorskie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz moderować swoich tematów


Odpowiedź na raport NIST ws. WTC7
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group.
Wymuś wyświetlanie w trybie Mobile