Nasz serwer sponsoruje CJ2 Hosting & Development

 
wzruszający list mazowieckiego  
Znalazłeś na naszym forum temat podobny do tego? Kliknij tutaj!
Ocena:
4 głosy
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Prawda2.Info -> Forum -> Dyskusje ogólne Odsłon: 2394
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Brus_Zły_Lis
Dołączył: 07 Sie 2011
Posty: 161
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 19:44, 29 Mar '12   Temat postu: Wzruszający list mAZOWIECKIEGO Odpowiedz z cytatem


KSIĘŻA - AGENCI IMPERIALIZMU
We wtorek, dnia 22
września br. [1953 roku m.z.] Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił
wyrok w sprawie ks. bp. Kaczmarka oraz ks. J. Danilewicza,
ks.Wł.Widłaka, ks. J. Dąbrowskiego i siostry W. Niklewskiej -
oskarżonych o zorganizowanie ośrodka prowadzącego działalność dywersyjną, wymierzoną przeciwko państwu ludowemu, działalność godzącą w najżywotniejsze interesy naszego narodu.


Proces ten, którego szczegółowy przebieg znany jest z prasy
codziennej i radia, wstrząsnął nami wszystkimi. (...) Każdy, kto jest
wiernym Kościoła, a zarazem uczciwym obywatelem ludowej ojczyzny
rozumie, że religijna misja Kościoła trwająca przez wszystkie czasy
może i powinna być pełniona w ustroju socjalistycznym.
Równocześnie milionowe rzesze wierzących w naszym kraju dają
codziennie ofiary, i twórczy wkład w nowe budownictwo
gospodarczo-społeczne. I właśnie ludowa ojczyzna przywróciła godność
ludzką milionom prostych ludzi, w olbrzymiej większości wierzących,
przekraczając raz na zawsze stosunki społeczne, w których urodzenie czy
majątek decydowały o wartości człowieka, otwarła dzieciom robotników i
chłopów dostęp do nauki i kultury i buduje w niezwykle trudnych
warunkach powojennego życia podstawy lepszego bytu (...).
Na rozprawie sądowej zanalizowana została przestępcza
działalność oskarżonych jak i jej skutki. Wychowanie nacechowane
podejrzliwością i
wrogością wobec postępu społecznego, atmosfera
środowiska społecznego rozniecająca lub choćby tylko podtrzymująca
bezwzględną wrogość wobec osiągnięć społecznych Polski Ludowej, wpływy
polityczne przychodzące z zewnątrz i wyrosła na tym wszystkim błędna
postawa polityczna ks. bp. Kaczmarka, która doprowadziła go do kolizji z
prawem - oto sumarycznie ujęte przyczyny działalności przestępczej
oskarżonych. Doprowadziły one do czynów skierowanych przeciwko
interesom własnego narodu. Doprowadziły ks. bp. Kaczmarka do
działalności wrogiej wobec interesu narodowego i postępu społecznego w
okresie przedwojennym, okupacyjnym i w Polsce Ludowej.
Doprowadziły
w szczególności nie tylko do postawy przeciwnej nowej rzeczywistości
naszego kraju, nie tylko do podrywania zaufania w trwałość
władzy
ludowej i nowych stosunków społecznych w Polsce, ale i do uwikłania się
we współpracę z ośrodkami wywiadu amerykańskiego, które pragnęłyby
posługiwać się przedstawicielami duchowieństwa, jako narzędziem
realizacji swych wrogich Polsce planów. Należy z całą siłą zaznaczyć, że proces skierowany był wyłącznie
przeciwko działalności społeczno-politycznej ks. biskupa i współ
oskarżonych, nie zaś przeciwko urzędowi biskupiemu i ich godności kapłańskiej (...).
(...) postawa polityczna biskupa czy kapłana podlega takiej
samej ocenie, jak postawa każdego innego obywatela. Dlatego więc nie
tylko
bolejemy, ale i odcinamy się od błędnych poglądów ks. bp.
Kaczmarka, które doprowadziły go do akcji dywersyjnej wobec Polski
Ludowej i kierowały w tej działalności jego postawą.
Zadając sobie pytanie, jak się stało, że do tego dojść mogło,
widzimy następujące wyjaśnienie. Ku działalności tej kierowało
nastawienie wrogie
wobec postępu społecznego, wrogie wobec przemian
społecznych i broniące dotychczasowego kapitalistycznego ustroju.
Postawa ta wyrażała się też w widzeniu przyszłości dla Kościoła i
katolicyzmu jedynie w dawnych warunkach, co w skutkach oznaczało
wyzbywanie się apostolskiego nastawienia wobec nowych czasów i nowej
epoki społecznej.
Wrogość wobec reformy rolnej, wrogość wobec unarodowienia
przemysłu i wobec innych podstawowych osiągnięć społecznych Polski
Ludowej doprowadziła w wyniku tego nastawienia nie tylko do szkód dla
ściśle pojętego interesu państwa, ale i do przeciwdziałania czy
osłabienia możliwości układania się poprawnych stosunków między
Kościołem a Państwem, do traktowania Porozumienia z kwietnia 1950 r
jako martwej litery, co godziło zarówno w interes Państwa, jak i w
dobro Kościoła i jego misję religijną w Polsce Ludowej.
Ku tej szkodliwej działalności kierowały ks. bp. Kaczmarka i
współoskarżonych poglądy prowadzące do utożsamiania wiary ze wsteczną
postawą
społeczną, a dobra Kościoła z trwałością i interesem ustroju
kapitalistycznego. Z tego stanowiska wynikało wiązanie się z
imperialistyczną i nastawioną na wojnę polityką rządu Stanów Zjednoczonych (...).
Proces ks. bp. Kaczmarka udowodnił również naocznie, i to nie po
raz pierwszy, jak dalece imperializm amerykański, pragnący przy pomocy
nowej wojny, a więc śmierci milionów ludzi, narzucić panowanie swe go
ustroju wyzysku i krzywdy społecznej krajom, które obrały nową drogę
dziejową, usiłuje różnymi drogami oddziaływać na duchowieństwo oraz
ludzi wierzących i kierować ich na drogę walki z własną ojczyzną,
stanowiącą wspólne dobro wszystkich obywateli.
Przedstawiając się jako obrońca cywilizacji chrześcijańskiej,
imperializm amerykański dokonuje nadużycia, pragnąc oszukać katolików w

krajach demokracji ludowej, w szczególności Polsce, że nowa wojna,
wojna dokonywana przy pomocy neohitlerowskiego Wehrmachtu ma pozostawać
w zgodzie z dobrem Kościoła. To nadużycie wymaga stanowczego odporu od
nas, którzy wiemy że dobrem Kościoła nie jest wojna, a katolicyzm
pełni swą misję przez apostolstwo, a nie przez siłę polityczną i
militarną. Stawiający na skłócenie wewnętrzne Polaków imperializm
amerykański musi otrzymać stanowczą odprawę od polskich katolików W
szczególności ważne jest wyraźne i stanowcze odcięcie się od tych
usiłowań przez władzę kościelną w Polsce - Episkopat, na
przeciwstawienie którego interesom naszego narodu i jego nowej drodze
rozwojowej liczy wciąż imperializm amerykański (...).
Bolesny dla sumień ludzi wierzących proces ks. bp. Kaczmarka
dobiegł końca. Wyciągnięcie wniosków z jego przebiegu -jak już
podkreślaliśmy -jest konieczne, aby podobna sytuacja nie miała nigdy
więcej miejsca (...).
Katolicy polscy co dnia pogłębiając swój wielki udział w pracy
całego narodu, jednocząc się we wspólnym Froncie Narodowym, będą dalej
pracować nad tym, aby stwarzać perspektywę dla misji Kościoła w nowej
epoce, usuwać istniejące trudności i nie dopuszczać do tragicznych
konfliktów w sumieniach wierzących, jak to miało miejsce w związku z
procesem ks. bp. Kaczmarka.
Wierzymy bowiem najgłębiej, że nawet
najbardziej bolesne i tragiczne pomyłki nie mogą zmienić faktu, że
przyszłość należy do ustroju społecznego, w którym żyjemy, i że w tej
przyszłości Kościół znajdzie właściwe swojej misji religijnej miejsce, a
ludzie wierzący na równi z ludźmi innych światopoglądów będą tej
przyszłości współtwórcami.
Tadeusz Mazowiecki źródło: "Wrocławski Tygodnik Katolicki", nr 5, 27 IX 1953 r. s. 3-4.

więcej na:
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
p.e.1984
Dołączył: 26 Sie 2011
Posty: 228
Post zebrał 0.000 mBTC

PostWysłany: 22:56, 15 Kwi '12   Temat postu: Polski trójkąt bermudzki PO-PiS-SLD CZĘŚĆ I NARODZINY Odpowiedz z cytatem

Jeśli już o Mazowieckim mowa - nieco informacji dookoła jego premierostwa - i nie tylko.


„W 2002 roku radykałowie otrzymali w wyborach przeszło 30 procent (…) Ale jeżeli w Polsce dojdzie do sytuacji, w której połączą swoje siły, nie w jakiejś rewolucji, nie w wystąpieniach ulicznych, w wielkich strajkach, tylko przy urnie wyborczej, całkowicie wykluczeni z częściowo wykluczonymi, dwie wielkie grupy społeczeństwa, to będziemy mieli rządy Samoobrony, być może LPR-u (to też formacja radykalna), (…) … Wykład Jarosława Kaczyńskiego z cyklu “O naprawie Rzeczypospolitej” w fundacji żydowskiego miliardera, “filantropa” Geore’a Sorosa (2005 rok)
Więcej „PiS w Fundacji Batorego George’a Sorosa” ( http://jozefbizon.wordpress.com/2011/06/.....tualnienie )


Narodziny polskiego trójkąta bermudzkiego.
Z datą 16 grudnia 1991 r., kiedy funkcję Premiera RP pełnił już od 05.12.1991 r. Jan Olszewski, a Prezydentem RP jest Lech Wałęsa, zostaje sporządzony i podpisany w Brukseli zdradziecki dla Polski Narodu Polskiego „Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi”. Układ przygotowywany przez wiele lat wcześniej w środowiskach zachodnich przy współudziale służb PRL.
Treść opublikowanego dopiero w styczniu 1994 r. układu można pobrać z witryny http://jozefbizon.wordpress.com
pod adresem http://jozefbizon.wordpress.com/opracowania-matrix-ue-2002
Opracowywanie tego układu zbiega się w czasie z tzw. „pierestrojką” prowadzoną w ZSRR przez Michaiła Gorbaczowa [bardzo popularnego wówczas w krajach zachodnich] latach 1985-1991. Gorbaczow w 1988 r. wydaje książkę pt.: Przebudowa i nowe myślenie dla naszego kraju i dla całego świata”, w której określił podstawowe zasady „pierestrojki”. W tym czasie w Polsce oczy świata robotniczego zwrócone są na Lecha Wałęsę.
Ciekawą lekturę daje nam w tym miejscu Stefan Kosiewski w „
Stefan Kosiewski do Lecha Wałęsy: O globalizacji i celach ludzkiego działania”
http://sowa.mypodcast.com/201011_archive.html
W tym samym roku 1988 [14.10.1988 – 12.09.1989] powoływany jest rząd Mieczysława Rakowskiego [z Czesławem Kiszczakiem – jako ministrem spraw wewnętrznych], który szybko rozpoczął proces liberalizacji polskiej gospodarki – tzn. zamiany książeczek partyjnych na książeczki czekowe.
„Droga prowadząca do Unii Europejskiej miała swój początekwe wrześniu 1988 roku, kiedy to Polska nawiązała oficjalne stosunki dyplomatyczne z Europejską Wspólnotą Gospodarczą (EWG). Pierwsze negocjacje dotyczyły umowy o handlu i współpracy gospodarczej, którą ostatecznie podpisano 19 września 1989 roku. Realizacja umowy spowodowała, iż od 1990 roku państwa członkowskie Wspólnoty stały się głównym partnerem handlowym Polski.” – za:
http://www.staff.amu.edu.pl/~depchem/Biuletyn/2003/PLUE.htm
W tym samym czasie, kiedy w skrytości przygotowywano na zachodzie zdradziecki dla Polski tekst Układu Europejskiego, inni zachodni zausznicy przygotowywali skok na narodowy majątek Polaków. Prof. Jeffrej Sachs [z USA] przygotowuje tzw. projekt transformacji polskiej gospodarki będąc jednocześnie w 1989 r. doradcą ekonomicznym „Solidarności”
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Sachs
Oficjalnie przejmie to wszystko Leszek Balcerowicz i zacznie w 1990 roku realizować jako słynny plan Balcerowicza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plan_Balcerowicza
Grabież majątku narodowego Polaków otworzy ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessio.....amp;type=2
Wprowadzany jest też wysoki tzw. popiwek dla przedsiębiorstw państwowych, podczas gdy firmy prywatne od 1991 r. już go nie płacą
http://pl.wikipedia.org/wiki/Popiwek
Powstaje mechanizm dyskryminujący przedsiębiorstwa państwowe, a w ślad za tym nacisk [w tym i załóg przedsiębiorstw] za „prywatyzacją” przedsiębiorstw.
Do przyjęcia przez Polskę tego Układu Europejskiego – i dalszej jego realizacji – a także do realizacji tzw. transformacji gospodarczej [czyli grabieży majątku narodowego] koniecznym stało się dobranie stosownego i pewnego towarzystwa odrywającego rolę opozycji mieniącej się przedstawicielami Narodu Polskiego.
I tak – pod przewodnictwem gen. Czesława Kiszczaka w słynnej już Magdalence odbyło się 13 spotkań [pierwsze 16.09.1988 r.].
W spotkaniach tych brali m.in. udział: Lech Kaczyński, Aleksander Kwaśniewski, Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki,Andrzej Olechowski, a ze strony przedstawicieli Kościoła katolickiego: ks. Alojzy Orszulik, ks. abp Bronisław Wacław Dąbrowski, ks. bp Tadeusz Gocłowski
– za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozmowy_w_Magdalence
Spotkania te stanowiły przygotowanie oraz uzupełnienie kanciastego stołu [zwanym dla niepoznaki okrągłym (06.02.1989 – 05.04.1989)] z dobranym towarzystwem zapewniającym dyskrecję i gwarantującym wprowadzenie w życie przygotowywanego Układu Europejskiego datowanego oficjalnie na dzień 16.12.1991 r.
W sumie w różnych obradach tego kanciastego stołu brało udział 452 osoby, a stronę kościelną reprezentowali, jako obserwatorzy: ks. Bronisław Dembowski, ks. Alojzy Orszulik, bp. Janusz Narzyński – biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Okr%C4%85g%C5%82y_St%C3%B3%C5%82_(historia_Polski)
Co do tego ostatniego jest to o tyle ciekawe, że Jerzy Buzek – były premier RP [za którego to rządów nastąpiła przebudowa całego aparatu państwowego po d realizację zdradzieckiego Układu Europejskiego z 16.12.1991 r. /co i jak pobudowano ukazano w mych opracowaniach z 2002 r. dostępnych z bloku pobrań/], a obecnie przewodniczący Parlamentu Europejskiego – jest ewangelikiem i należy do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
Obrady kanciastego stołu rozpoczynają się i kończą w Pałacu Namiestnikowskim – dzisiejszej siedzibie Prezydenta RP, a ówcześnie siedzibie Rady Ministrów PRL. W tym samym pałacu, pod którym po katastrofie smoleńskiej 10.04.2010 r. stanął krzyż wykorzystywany przez PO, SLD, a szczególnie PiS do gry politycznej w celu utrzymania przy życiu zbudowanego polskiego trójkąta bermudzkiego.

SLD – pierwszy wierzchołek polskiego trójkąta bermudzkiego.
Teoretycznie w najlepszej sytuacji było PZPR, ale w praktyce mogło być zmiecione ze sceny politycznej przez Naród Polski. To też ustalono przy kanciastym stole reglamentowane wybory 1989 r. , które w wyborach do Senatu RP potwierdziły realną groźbę zmiecenia tej formacji. W tym stanie rzeczy – przed wyborami parlamentarnymi 27.10.1991 r. – w nocy z 28/29 stycznia 1990 r. następuje samorozwiązanie PZPR. Powstaje SdRP – jako główny spadkobierca tej formacji – z Aleksandrem Kwaśniewskim, Leszkiem Millerem i Mieczysławem Rakowskim.
9 lipca 1990 r. powstaje koalicja wyborcza SLD, która wiedzie do zarejestrowania SLD 17.05.1999 r. jako partii politycznej.
W tym też roku 1990 powstaje tygodnik NIE Jerzego Urbana, który później będzie [a i obecnie] bezpośrednio kojarzony z SLD.
Proces tego przepoczwarczania się PZPR w SLD ubezpieczał Wojciech Jaruzelski [Prezydent RP od 31.12.1989 r. do 22.12.1990 r.], a także Premier RP Tadeusz Mazowiecki [24.08.1998 r. – 14.12.1990 r., który zaraz na początku w swym expose ogłosił słynną grubą kreskę. Funkcję osłony i wspierania lewej nogi przejął Lech Wałęsa [Prezydent RP od 22.12.1990 r. do 22.12.1995 r.].
Gorzej rzecz się miała z ubezpieczaniem tego procesu przez przedstawicieli kościoła katolickiego. To też dawny aktyw partyjny PZPR nagle zaczęto widywać w kościołach na poczesnych miejscach i z książeczkami modlitewnymi w ręku, a Józefa Oleksego media pokazywały klęczącego na klęczniku na Jasnej Górze.
W wyniku grubych kresek i wspierania lewej nogi w 1993 r. wybory parlamentarne wygrywają SLD i PSL. Po krótkim okresie czasu rządów Waldemara Pawlaka władzę w RP obejmuje SLD.
Potem już obce ubezpieczenie stało się zbyteczne, gdyż od 23.12.1995 r. do 23.12.2005 r. funkcję Prezydenta RP pełnił Aleksander Kwaśniewski, a SLD obrosło bardzo mocno w pióra.

PO – drugi wierzchołek polskiego trójkąta bermudzkiego.
Tutaj rzecz się miała dużo prościej niż w przypadku SLD u jego zarania.
Już 8 maja 1989 r. – zgodnie z ustaleniami kanciastego stołu – wychodzi pierwszy numer Gazety Wyborczej [z Adamem Michnikiem jako redaktorem naczelnym] z logo „Solidarność”. W 1990 r. Lech Wałęsa odbiera GW posługiwanie się logo „Solidarność”, ale cel w postaci przesunięcia zwolenników NZZZ „Solidarność” na Tadeusza Mazowieckiego i ROAD [m.in. Bronisław Geremek, Jacek Kuroń, Barbara Labuda, Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk], a następnie na UD [Unię Demokratyczną z Tadeuszem Mazowieckim, w skład której wszedł ROAD], został osiągnięty. W 1994 r. po połączeniu z KLD powstała Unia Wolności [UW – Mazowiecki, Balcerowicz, Geremek, Frasyniuk]. W wyniku dalszych przetasowań wyłania się z tego w marcu 2002 r. Platforma Obywatelska [PO], a jej założycielami stają się Donald Tusk z UW, Maciej Płażyński z AWS i Andrzej Olechowski tworzący wcześnie Ruch Stu. UW schodzi jako ubezpieczenie na dalszy plan. Po wyłonieniu się PO w grudniu 2002 r. Gazeta Wyborcza rozdmuchuje do niebotycznych granic tzw. aferę Rywina powstałą na tle nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. W styczniu 2003 r. na wniosek PiS powoływana jest w tej sprawie sejmowa komisja śledcza.
Afera i prace komisji śledczej stają się siłą napędową rozrostu PO i PiS. W mediach na okrągło następuje bicie piany na temat tej afery, a brylują w tym Jan Rokita z PO i Zbigniew Ziobro z PiS występujący głównie w Radio Maryja. Można wręcz odnieść wrażenie, że afera ta została wykreowana pod te potrzeby.
Jednocześnie odwraca to skutecznie uwagę społeczeństwa od zbliżającego się referendum zarządzonego na dzień 7-8.06.2003 r. w sprawie wstąpienia Polski do UE – zwiększając tym samym siłę oddziaływania propagandy prounijnej.
W przeciwieństwie do SLD nie było też większego problemu ze wsparciem wyłaniającej się tej formacji politycznej przez część przedstawicieli kościoła katolickiego, gdyż w układach kanciastego stołu brało też udział delegowane duchowieństwo. Później przedstawiciele tej części duchowieństwa będą układać się w Brukseli z wykonawcami tworzącego się nowego tworu w postaci Unii Europejskiej.
W ten oto sposób powstał drugi wierzchołek polskiego trójkąta bermudzkiego w postaci PO kojarzonej bezpośrednio z Gazetą Wyborczą.

PiS – trzeci wierzchołek polskiego trójkąta bermudzkiego.
Z punktu widzenia wiarygodności tej formacji politycznej w oczach patriotycznie nastawionego elektoratu stało się to najtrudniejszą sprawą do realizacji.
W maju 1990 r. wokół Jarosława Kaczyńskiego powstało porozumienie Centrum [PC]. To PC w 1990 r. wysunęło kandydaturę Lecha Wałęsy na Prezydenta RP. Po objęciu przez Lecha Wałęsę prezydentury Jarosław Kaczyński został szefem Kancelarii Prezydenta, a Lech Kaczyński szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Po wyborach 1991 r. do PC oficjalnie wszedł Lech Kaczyński. W marcu 1991 r. przewodniczącym PC został Jarosław Kaczyński, a jego zastępcami zostali: Marcin Przybyłowicz, Adam Glapiński i Przemysław Hniadziewicz. To wszystko będzie miało bardzo istotne znaczenie przy rozgrywce w Sejmie RP dotyczącej wyrażenia zgody przez Sejm RP na ratyfikowanie przez Prezydenta RP Lecha Wałęsę Układu Europejskiego z dnia 16 grudnia 1991 r. [nazwanego w mediach układem stowarzyszeniowym] – przy rozgrywce przeprowadzonej pod osłoną burzy lustracyjnej 1992 r., która skutecznie przysłoniła dokonującą się zdradę stanu, a jednocześnie wykreowała na przyszłość argumenty propagandowe w postaci filmu Jacka Kurskiego „Nocna zmiana”, z których skwapliwie podczas kolejnych wyborów roku 2005 i 2007 skorzystało PiS wspierane tymi argumentami przez Radio Maryja, Nasz Dziennik i Telewizję TRWAM.
W wygranych przez AWS wyborach 1997 r. PC startowało z list AWS i miało swój udział w rządzie Jerzego Buzka przekuwającego w czyn postanowienia Układu Europejskiego z 16.12.1991 r.
W 2001 r. Jarosław Kaczyński likwiduje PC i powołuje nową partię Prawo i Sprawiedliwość [PiS]. Dynamiczny rozwój PiS następuje wraz z nagłaśnianiem afery Rywina m.in. w Radio Maryja i Naszym Dzienniku poprzez liczne wypowiedzi w tych mediach Zbigniewa Ziobro będącego członkiem powołanej przez Sejm komisji śledczej. W tym czasie zaczyna też występować w tym mediach Antoni Macierewicz, a potem już kolejni przedstawiciele PiS.

W miesiącu lutym 1990 r. - przybywa do Polski O. Tadeusz Rydzyk. 10 lutego 1990 roku do Sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego w Krakowie – Łagiewnikach ojciec Tadeusz Rydzyk przyjeżdża z pracującym w Niemczech włoskim dyplomatą Ivano Petrobellim i na spotkani z prowincjałem oo. redemptorystów w Polsce ojcem Leszkiem Gajdą zapada decyzja o utworzeniu Radia Maryja. Radio to rozpoczyna nadawanie programu 07 grudnia 1991 r. – tj. na 9 dni wcześniej przed podpisaniem w Brukseli w dniu 16.12.1991 r. Układu Europejskiego – http://www.radiomaryja.pl.eu.org/teksty/pyziak/licencjat03.html
Od chwili powstania Radia Maryja posługę w tym radio rozpoczynają o. Jan Mikrut [ur. 1940 r. w Rzeszowie] i o. Tadeusz Rydzyk [ur. 1945 r. w Olkuszu] – dwie główne postacie tegoż radia do chwili odejścia w 2003 r. z tego radia o. Jana Mikruta.
O. Jan Mikrut odchodzi z Radia Maryja po ciężkim zawale serca w roku przegranego referendum w sprawie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Po odejściu z Radia Maryja o. Jan Mikrut poświęca się realizacji idei intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. I jak sam podkreśla „nazwa jest ważna, bo różne są wspólnoty i różne inicjatywy.”
http://www.niedziela.torun.opoka.org.pl/2005/0548/maniakowska.htm
Z chwilą powstania Radia Maryja polskie środowiska patriotyczne oraz elektorat o nastawieniu patriotycznym wiążą bardzo duże nadzieje. Hasłem przewodnim o. Tadeusza Rydzka jest „TAK – TAK, NIE – NIE, a co nadto od złego pochodzi”.
Radio staje się przedmiotem ataków innych ośrodków medialnych, a mimo to się rozwija. Przed referendum konstytucyjnym w 1997 r. przez długi okres czasu ojciec Jan Mikrut w dzień i w noc występuje w Radio Maryja tłumacząc dlaczego Konstytucja z 1997 r. powinna być odrzucona w referendum przez Naród Polski. Wskazuje na artykuły tej Konstytucji prowadzące wprost do likwidacji polskiej państwowości. O. Tadeusz Rydzyk wielokrotnie zwraca się na antenie do decydentów i polityków ze słowami: nie trwońcie majątku narodowego Polaków, ratujcie ten majątek, nie niszczcie go.
Również przed referendum akcesyjnym do UE Radio Maryja wskazuje na zagrożenia z tym związane. Występują w nim przeciwnicy przystąpienia Polski do UE – m.in. Karl Bederman były ekspert UE ds. rolnictwa, który przepracował 25 lat na wysokich niemieckich stanowiskach rządowych i który ostrzegał, że Polska zostanie krajem pasterskim po przystąpieniu do UE. W tym czasie PiS prowadzi kampanię na rzecz wepchnięcia Polski pod but Brukseli.
Powstają też jakieś zwierzchnie kagańce zakładane na Radio Maryja.
Po przegranym [przez przeciwników UE] referendum w sprawie wstąpienia Polski do UE i odejściu z Radia Maryja ojca Jana Mikruta Radio Maryja zaczęło bardzo szybko zmienić swój dotychczasowy kurs, a ojciec Tadeusz Rydzyk [dyrektor radia] wprowadza nowe hasło „Tak krawiec kraje – jak materiału staje”.
Uwiarygodnienie PiS w oczach elektoratu patriotycznego [tego, który robił co mógł, aby nie dopuścić do anszlusu Polski, podczas gdy PiS parł na UE] przychodzi ze strony Radia Maryja, Naszego Dziennika i Telewizji TRWAM. Media te zaczęły być [i obecnie są] kojarzone tylko z PiS, a wszystko to w czym wcześniej uczestniczył PiS i jego ludzie traktowane jest jakby nigdy nie istniało.
Lekcja Kaczyńskich z Wałęsą [no i nocna zdrada] powinna być raz jeszcze dobrze odrobiona przez te media.
Tak powstał trzeci wierzchołek polskiego trójkąta bermudzkiego w postaci PiS kojarzonego bezpośrednio z Radiem Maryja. Smutne to, ale prawdziwe i poczucie … No właśnie – czego?
No i kręcą teraz wszyscy tym polskim trójkątem bermudzkim – góra, dół, w lewo, w prawo – w zależności od potrzeb i okoliczności.
Przy kanciastym stole zadbano również o psychologiczne uśpienie Polaków wmawiając im, że Polska odzyskała wolność, suwerenność i niepodległość w sytuacji, gdy w rzeczywistości znalazła się w niewoli u innego pana.
Wszak bez tej narkozy trudno by było przeprowadzić operację wycięcia trzewi Narodowi Polskiemu.
Uwiarygodnienie tego kłamstwa kłamstw przyszło ze strony kościoła po wyborach w 1989 r. Końcowy fragment refrenu pieśni „Boże coś Polskę” – tak drogiej Polakom – zamieniono na „Ojczyznę wolną pobłogosław Panie” w miejsce „Ojczyzną wolną racz nam wrócić Panie”.
No i rozległ się ten fałszywy śpiew – ochoczo podchwycony przez lud – w polskich kościołach, a i w Radio Maryja jest on słyszany.
I tak to wszystko trwa do chwili obecnej, a w tle tego prowadzony jest proces unicestwiania Polski. Znika nam Polakom niepostrzeżenie Polska.
Czy nadejdzie jeszcze opamiętanie?
Czy powróci TAK-TAK, NIE-NIE, a co nadto od złego pochodzi?
I Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie?
.
Boguchwała, A.D. 07 listopada 2010 r. – mgr inż. Józef Bizoń
____
Ps.
Czytaj ciąg dalszy w:
Polski trójkąt bermudzki: PO-PiS-SLD CZĘŚĆ II – POJMANIE POLSKI
http://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/.....ie-polski/
________
Odwołania w tekście do innych artykułów opublikowanych przez Józefa Bizonia:
.
PiS w Fundacji Batorego George’a Sorosa
http://jozefbizon.wordpress.com/2011/06/.....tualnienie
_____________________________
Jak szukać prawdy na prawda2.info - odwiedź
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Prawda2.Info -> Forum -> Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz moderować swoich tematów


wzruszający list mazowieckiego
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group.
Wymuś wyświetlanie w trybie Mobile